[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 10 artiklit


[et]
02.02.03

argument

Sõltumatu muutuja suvaline väärtus.
Näide:
otsivõti, * tabeli elemendi asukohta identifitseeriv arv.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.02.03

argument

Any value of an independent variable.
Näide:
A search key; a number identifying the location of an item in a table.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.05.05

atribuut

Kasutajat või levinimistut kirjeldav andme üksus, mida saab kasutada selle kasutaja või nimistu lokaliseerimiseks sõnumipostisüsteemi füüsilises või organisatsioonilises struktuuris.
Näide:
nimed, aadressid.
Märkus:
Vt tabel 1.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.05

attribute

A data item that describes a user or a distribution list and that can be used to locate this user or list in relation to the physical or organizational structure of a message handling system.
Näide:
Names, addresses.
Märkus:
See table 1.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.01.07

eraldaja

Piire, mis väldib kõrvuti lekseemide või süntaktiliste üksuste tõlgendamise ühe elemendina.
Näide:
tühikumärk, vormingumärk.
Märkus:
Vrd piire.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.01.07

separator

A delimiter that prevents adjacent lexical tokens or syntactic units from being interpreted as a single item.
Näide:
The space character or a format effector.
Märkus:
Contrast with delimiter.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.44

indeks

Täisarv, mis identifitseerib andme üksuse asukoha andmeüksuste jadas.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.44

index

An integer that identifies the position of a data item in a sequence of data items.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.03.10

järjenumber

Elemendi asukohta jadas märkiv täisarv.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.10

serial number

An integer denoting the position of an item in a sequence.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.02.19

paiskefunktsioon

Funktsioon, mida kasutatakse teatud elemendi asukoha määramiseks elemendikogumis.
Märkus:
Paiskefunktsioon opereerib iga elemendi teatava väljaga, võtmega, ning paiskefunktsioon on harilikult mitu-ühele tüüpi vastavus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.19

hash function

A function used to determine the position of a given item in a set of items.
Märkus:
The hash function operates on a selected field, the key, in each item and the hash function is usually a many-to-one mapping.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.02.20

paiskeväärtus

Paiskefunktsiooniga genereeritud arv elemendi asukoha näitamiseks mäluseadmes.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.20

hash value

The number generated by a hash function to indicate the position of a given item in a storage device.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.26

pinuviit

Pinumälus kõige hiljem salvestatud andme üksust sisaldava mälupesa * aadress.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.26

stack pointer

stack indicator (synonym)

The address of the storage location that contains the item of data most recently stored in a pushdown storage.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.02.33

sisendprimitiiv

Sisendseadmelt, näiteks klaviatuurilt, selektorilt, * lokaatorilt, * osutusseadiselt või valuaatorilt saadud andme üksus.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.33

input primitive

An item of data obtained from an input unit such as a keyboard, choice device locator pointing device, or valuator.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.07.13

tabel

Andmete selline korraldus, mille puhul iga andmeüksust saab identifitseerida argumentide või võtmete abil.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.13

table

An arrangement of data each item of which may be identified by means of arguments or keys.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur