[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 17 artiklit


[et]
28.02.13

freim

kaader (synonym)

Andme keskne teadmuse esitus, mis seostab objekti mingi tunnusomaduste kogumiga, kusjuures iga selline omadus salvestatakse teatud organiseeritud lahtris.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.13

frame

A data-oriented knowledge representation that associates an object with a collection of features, each of which is stored in a dedicated compartment.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.03.12

juhtkaader

talitluskaader (synonym)

Kaader, mille mingi kiht või alamkiht saadab teise süsteemi sama kihi või alamkihi mingile olemile, kuid mida ei anta edasi kõrgematele kihtidele või alamkihtidele.
Näide:
Meediumipöörduse juhtimise kaader.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.12

control frame

A frame sent by a layer or a sublayer to an entity of the same layer or sublayer in another system, but not passed to higher layers or sublayers.
Näide:
A medium access control frame.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.03.04

kaader
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.03.04

frame
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.06.08

kaader

edastuskaader (synonym)

Mingi protokolliga määratud, väljadest koosnev andme struktuur kasutaja andmete ja juhtandmete edastuseks.
Märkus:
Kaadri koostis, eriti väljade arv ja tüüp, võib varieeruda sõltuvalt protokolli tüübist.
Vt. joonis 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.08

frame

transmission frame (synonym)

A data structure that consists of fields, predetermined by a protocol, for the transmission of user data and control data.
Märkus:
The composition of a frame, especially the number and types of fields, may vary according to the type of protocol.
See Figure 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.06.11

kaadri alguspiire

Ettemääratud biti muster, mis tähistab kaadri algust.
Märkus:
Vt. joonis 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.11

start-of-frame

frame start delimiter (synonym)

A specified bit pattern that indicates the start of a frame.
Märkus:
See Figure 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.06.14

kaadri juhtväli

Biti muster, mis määrab kaadri tüübi ja teatud juhtimisfunktsioonid.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.14

frame control field

A bit pattern that defines the type of frame and certain control functions.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.06.15

kaadri kontrollarv

kaadri kontrolljärjend (synonym)

FCS (synonym)

Biti jada, mis on määratud kaadris olevate andmetega ja lisatakse kaadrisse edastusvigade avastamise võimaldamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.15

frame check sequence

FCS (synonym)

A sequence of bits determined by the data present within the frame and included in the frame to allow detection of transmission errors.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.06.12

kaadri lõpupiire

Ettemääratud biti muster või ettemääratud signaal, mis tähistab kaadri lõppu.
Märkus:
Vt. joonis 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.12

end-of-frame

frame end delimiter (synonym)

A specified bit pattern or a specified signal that indicates the end of a frame.
Märkus:
See Figure 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.12.12

kaadrimuundur

Kaameraga liidestatud seade, mis käsu toimel salvestab * mällu * digitaalsignaalideks muundatud diskreeditud videosignaali. Funktsionaalüksus ühe kaadri valimiseks videosignaalist edasiseks töötluseks kõlbliku pildina
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.12

frame grabber

A device, interfaced with a camera, storing in memory, on command, sampled video converted to digital signals. A functional unit (1) for selecting a single frame of a video signal (30.01.19) as an image (30.01.08) suitable for further processing.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.07.18

kaadrimuundur

Vahend, mis võimaldab video * salvestuskandjalt hõivata ja kuvada üht videokaadrit.
Märkus:
Hõive võib toimuda reaalajas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.18

frame grabber

A device that enables a single video frame to be captured and displayed from a video storage medium.
Märkus:
Capture can be in real time.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.06.10

kaadrisagedus

Kaadri laotuste arv sekundis.
Märkus:
Standardile RS-170 vastav sagedus on 30 kaadrit sekundis.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.10

frame frequency

The number of times per second that a frame is scanned.
Märkus:
The RS-170 standard is 30 frames per second.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.06.09

kaadrivaheldus

Meetod, millega video pildi paaris ja paaritud laotusväljad põimitakse kokku üheks pildiks.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.09

frame interlace

A method by which video image (30.01.08) scans of even and odd fields are interwoven to construct a single image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.05.17

leheküljekaader

Lehekülje suurune mäluala reaalmälus.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.17

page frame

In real storage, a storage location having the size of a page.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.20

lindirida

Kahendmärkide rühm, mis salvestatakse või tuvastatakse magnetlindi * baasserva ristsirgel paralleelselt.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.20

tape row

tape frame (synonym)

A group of binary characters recorded or sensed in parallel on a line perpendicular to the reference edge of a magnetic tape.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.03.05

puhastuskaader

Piir, mille ulatuses skaneeritakse pildiseadet ilma langeva valguseta, et täielikult kõrvaldada jääk pilt pärast hetkvõtet ja kaadrihõive operatsiooni.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.05

scrub frame

scrub (synonym)

The border within which the imaging device is scanned with no incident light applied to remove any residual image (30.01.08) left after a snapshot and a frame grab operation.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.01.28

videokaader

Kõik pildi loomiseks vajalikud signaalid.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.28

video signal frame

frame (synonym)

All the signals needed to produce an image (30.01.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.04.41

videomälu

pildimälu (synonym)

VRAM (synonym)

Puhvermälu, mis hoiab pildi kõigi pikselite väärtusi.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.41

frame buffer

video RAM (synonym)

VRAM (synonym)

A buffer storage which holds the values of all the pixels of a display image.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur