[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit


[et]
07.09.51

andmevooskeem

Skeem, mis esitab andmeallikad, andmeneelud, andmesalvestid ja andmetega sooritatavad protsessid sõlmede kujul ning andmete loogilise voolu sidemete kujul.
Märkus:
Vt joonis 07-4.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.51

data flow diagram

data flowchart (synonym)

data flow graph (synonym)

A diagram that depicts data sources, data sinks, data storage, and processes performed on data as nodes, and logical flow of data as links between the nodes.
Märkus:
See figure 07-4.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.06.45

erand

Programmi * täitmise ajal tekkida võiv olukord, mis võib põhjustada kõrvalekalde normaalsest täitmisjadast ning mille määratlemiseks, seadmiseks, tuvastuseks, ignoreerimiseks või käsitlemiseks on olemas vahendid.
Näide:
olukord (ON ERROR) PL/1-keeles, mälu ületäitumine, vahemikuviga.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.45

exception

A condition that may arise during execution of a program, that may cause a deviation from the normal execution sequence, and for which means exist to define, raise, recognize, ignore, or handle it.
Näide:
(ON ERROR) condition in PL/1; storage overflow, range error.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.01.06

globaalvõrk

GAN (synonym)

Võrk, mis koosneb eri arvutivõrkudest ja katab piiramatu geograafilise ala.
Märkus:
Inglise keeles kasutatakse mõnikord globaalvõrgu sünonüümina terminit „internet„ (väikese i-ga). Seda ei tohi ära segada nimega „Internet„ (suure I-ga), mis tähistab üht võrku.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.06

global area network

GAN (synonym)

A network that comprises different computer networks and that covers an unlimited geographical area.
Märkus:
In English, the term „internet„ (with lowercase „i„) is sometimes used as a synonym for „global area network„. Do not confuse with „Internet„ (with uppercase „I„), which designates one network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.23

Haari teisendus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.23

Haar transform

non-linear filter slant transform (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.19

halliskaala

Musta ja valge vaheliste intensiivsuste astmik.
Märkus:
Halli varjundeid võidakse tekitada võrdintensiivsete põhivärvuste kombinatsioonina.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.19

gray scale

A range of intensities between black and white.
Märkus:
Shades of gray may be produced by combining primary colors of equal intensity.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.05.17

hallitase

Digitaalpildi * pikseliga seotud väärtus, mis esitab alg stseeni * heledust selle pikseliga esitatava punkti läheduses.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.17

gray level

gray shade (synonym)

A value associated with a pixel (13) in a digital image (30.02.03), representing the luminance of the original scene (30.01.18) in the vicinity of the point represented by the pixel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.05.18

halli vahemik

Hallitaseme tolerants lävimeetodites, harilikult reguleeritav 0 kuni 100%, st valgest mustani.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.18

gray span

The allowance of gray level (30.05.17) acceptance in thresholding techniques usually adjustable from 0-100% of black to white.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.04.43

hallskaalamorfoloogia

Hallskaalaliste struktureerivate elementide rakendamine hallskaalapildi filtreerimiseks, harilikult objekti pinna defektide parandamiseks kaamera vaateväljas.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.43

gray scale morphology

The application of gray scale structuring elements to filter a gray scale image (30.01.08), usually to enhance surface flaws in an object (30.01.07 A) in the field of view of the camera.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.49

juhtimisvooskeem

Skeem, mis esitab kõigi programmi *täitmise käigus sooritatavate operatsiooni * jadade võimaliku hulga.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.49

control flow diagram

control flow graph (synonym)

A diagram that depicts the set of all possible sequences in which operations may be performed during the execution of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.18

kopeerumine

Salvestatud signaali soovimatu ülekandumine magnetkandja ühest osast selle vahetusse lähedusse viidud teise ossa.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.18

print through

An undesired transfer of a recorded signal from one part of a magnetic medium to another part when these parts are brought into proximity.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.48

kutseskeem

kutsepuu (synonym)

Skeem, mis identifitseerib süsteemis või programmis * moodulid ja näitab, millised moodulid kutsuvad üksteist.
Märkus:
Tulemus ei tarvitse ühtuda struktuuriskeemil esitatavaga.
Vt joonis 07-2
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.48

call graph

call tree (synonym)

A diagram that identifies the modules in a system or program and shows which modules call one another.
Märkus:
The result is not necessarily the same as that shown in a structure chart.
See figure 07-2
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.01.06

mustand

Dokumendi esialgne variant, mis on koostatud läbivaatamiseks, heakskiitmiseks või redigeerimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.01.06

draft copy

A preliminary version of a document prepared for review, approval, or editing.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.07.03

mustandikvaliteet

Teksti prindi kvaliteet, mis ei sobi ärikirjadele, kuid kõlbab enamiku sise dokumentide jaoks ning mida kasutatakse lihtkvaliteediga võrreldes suurema prindikiiruse saamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.07.03

draft quality

Print quality of text that is not suitable for business correspondence, but good enough for most internal documents, and that is used to obtain higher printing speed than near letter quality.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.05.05

objektivalgus

Pildi andurile langev valgus, mis peegeldub objekti pinnalt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.05

front lighting

Illumination, reaching the image (30.01.08) sensor, that is reflected from the surface of the object (30.01.07 A).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.13

prindiratas

Märke kõigil võimalikel prindipositsioonidel esitav pöörlev ketas.
Märkus:
Õisratas on üks prindiratta tüüpe.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.13

print wheel

A rotating disk that presents all the characters of the set at a single print position.
Märkus:
A daisy wheel is a type of print wheel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
18.02.19

prindiserver

Server, mis haldab printimis ressursse ja on korraldatud hõlbustama nende ressursside kasutamist.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.19

print server

A server that manages printing resources and is organized to facilitate use of these resources.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.12

prinditrummel

Märke kõigil võimalikel prindipositsioonidel esitav pöörlev silinder.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.12

print drum

A rotating cylinder that presents characters at each of the possible print positions.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.03.05

prindivaade

prindikuva (synonym)

Dokumendi terve lehekülje kuvamine ilmelt lähedasena ta prinditud kujule.
Märkus:
Prindivaate funktsiooni peab kutsuma kasutaja, adekvaatesitus seevastu näitab teksti pidevalt sellisena, nagu see prinditakse.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.03.05

print preview

The display of an entire page of a document, closely reproducing the appearance the page will have when it is printed.
Märkus:
The print preview function must be requested by the user, whereas WYSIWYG provides a continual display of text as it will appear when printed.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.07.09

tähekang

Märgitemplit kandev kang löökprinteris.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.09

type bar

print bar (synonym)

A bar, mounted on an impact printer, that holds type slugs.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur