[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit


[et]
17.07.04

andmekäitluskeel

DML (synonym)

Andmebaasihalduri poolse toega andmebaasikeel, mida kasutatakse andmebaasi poole pöördumiseks, et sooritada andmete loomise, võtu, lugemise, kirjutuse, kustutuse jms operatsioone.
Märkus:
Neid operatsioone võidakse spetsifitseerida protseduuridena (protseduurne andmekäitluskeel) või loogika avaldistena (deksriptiivne andmekäitluskeel).
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.04

data manipulation language

DML (synonym)

A database language, supported by a database management system, used to access a database for operations such as creating, retrieving, reading, writing, and deleting data.
Märkus:
These operations may be specified in the form of procedures (procedural data manipulation language) or in the form of logical expressions (descriptive data manipulation language).
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.AA.04

Java

Spetsiaalselt aplettide kirjutamiseks loodud programmikeele nimi.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.04

Java

Name of a programming language specifically created for writing applets.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.03.01

kirjamärk

graafiline märk (synonym)

Märk, mis ei ole juhtmärk, ning millel on nähtav esitus ja mis tavaliselt tekitatakse kirjutamise, prindi või kuvamisega.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.03.01

graphic character

A character, other than a control character, that has a visual representation and is normally produced by writing, printing or displaying.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.05.20

kirjutuslipik

tõkislipik (synonym)

Lipik, mille olemasolu või puudumine flopil väldib kirjutuse sellele flopile.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.20

write protection label

A label, the presence of absence of which on a floppy disk prevents writing on that floppy disk.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.30

kirjutuspea

Magnetpea, mis saab ainult kirjutada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.30

write head

A magnetic head capable of writing only.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.04.03

kirjutusvõru

tõkisvõru (synonym)

Eemaldatav plastik- või metallvõru, mille olemasolu või puudumine magnetlindi poolil välistab kirjutuse magnetlindile, vältides seeläbi faili kogemata kustutuse.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.04.03

write-enable ring

write ring (synonym)

file-protection ring (synonym)

file protect ring (synonym)

safety ring (synonym)

A removable plastic or metal ring, the presence or absence of which on a magnetic tape reel prevents writing on the magnetic tape and thereby prevents the accidental erasure of a file.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.06.36

koondamine

Kahe naaber märgi vahe vähendamine.
Näide:
Märgibokside ülekatmine kursiivkirja prindiks või kuvamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.36

kerning

Reduction of the space between two adjacent characters.
Näide:
Overlapping character boxes to print or display cursive writing.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.33

laskumistsoon

Iga magnetketta pinna ääreala, kus magnetpead paigutatakse andmete * lugemiseks ja kirjutuseks sobivale töökõrgusele.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.33

head loading _one

A peripheral area on each magnetic disk surface where heads are positioned to the proper flying height for reading and writing * data.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.28

lugemis-kirjutuspea

Lugemis- ja kirjutus võimeline magnetpea.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.28

read/write head

A magnetic head capable of reading and writing.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.37

lugemistsükliaeg [kirjutustsükliaeg]

Minimaalne ajavahemik eraldi lugemis- ja kirjutus tsüklitega mäluseadme järjestikuste lugemistsüklite [kirjutustsüklite] alguste vahel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.37

read [write] cycle time

The minimum time interval between the starts of successive read [ write ] cycles of a storage device that has separate reading and writing cycles.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.26

magnetpea

Elektromagnet, mis võib täita üht või mitut järgmistest operatsioonidest magnetilisel andmekandjal olevate andmetega: * lugemist, * kirjutust, * kustutust.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.26

magnetic head

An electromagnet that can perform one or more functions of reading, * writing and erasing * data on a magnetic data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.28

mälukaitse

Mäluseadmele või ühele või enamale mälupesale juurdepääsu piiramine kirjutuse, * lugemise või mõlema tõkestamise teel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.28

storage protection

Limitation of access to a storage device, or to one or more storage locations, by preventing writing or reading or both.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.05.03

programmeerimine

Programmide projekteerimine, kirjutamine, modifitseerimine ja testimine.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.05.03

programming

The designing, writing, modifying, and testing of programs.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.35

pöördenurga tuvastus

RPS (synonym)

Ketta asendi pideva seire meetod, näitab hetkepositsiooni lugemiseks ja kirjutuseks.
Märkus:
Meetod võrdleb pidevalt lugemis-kirjutuspea asukohta vastavate sünkrosignaalidega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.35

rotational position sensing

RPS (synonym)

A technique for continuously monitoring a disk position to indicate the position currently available for reading and writing.
Märkus:
This technique uses continuous comparison of the read/write head position with appropriate synchronization signals.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.04.09

stiilikorrektor

stilistik (synonym)

Tarkvara, mis võrdleb teksti stilistilisi karakteristikuid sisseehitatud kirjutusreeglitega ning näitab stiili täiustamise võimalusi.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.09

style checker

Software that proofreads by comparing the stylistic characteristics of text with built in writing rules and then indicates ways to improve the style.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.06.13

tühjendamine

Turvamääranguga * andmete * ülekirjutamine teatava turvamäärangu ja turvakategooriaga * andmekandjal, nii et seda kandjat saaks uuesti kasutada kirjutuseks sama turvamäärangu ja turvakategooriaga.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.13

clearing

Overwriting classified data on a data medium that has a particular security classification and security category, so that this data medium may be reused for writing at the same security classification and security category.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur