[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 21 artiklit


[et]
12.01.26

andmetihedus

pakkimistihedus (synonym; vananenud)

Pikkus-, pinna- või ruumalaühiku kohta talletatud * andme * märkide arv.
Märkus:
Andmetihedus väljendatakse üldiselt märkide arvuna millimeetri (märk/mm) või radiaani (märk/rad) kohta.
Ketaste puhul fikseeritakse üldiselt andmetiheduse asemel ketta summaarne mälumaht ühel või mõlemal poolel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.26

data density

packing density (synonym; deprecated)

The number of data * characters * stored per unit of length, area, or volume.
Märkus:
The data density is generally expressed in characters per millimeter (cpmm) or characters per radian (cprad).
On disks, the total storage capacity of the disk, recorded on one or both sides, is generally specified rather than the data density.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
27.01.06

hoiustus

Dokumendi * talletus elektrooniliste või optiliste vahenditega või püsikoopiana.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.06

filing

The storing of a document either by electronic or optical means or as hard copy.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.02.35

jälitusvahend

Teadmuse keskses programmikeeles või programmeerimis instrumendis sisalduv vahend rakendatud reeglite kuvamiseks koos kasutatud muutujate väärtustega.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.35

tracing facility

In a knowledge-oriented programming language or programming tool, a means of displaying the rules executed along with the values of the variables used.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.02.29

kiirte jälitus

Vaatleja silmast stseeni objektideni kulgevate kujuteldavate valguskiirte jälitusel põhinev meetod stseeni nende osade määramiseks, mis tuleb kuvada saadaval pildil.
Märkus:
Jälitus võib hõlmata valguse peegeldumist ja murdumist.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.29

ray tracing

A technique for determining, by tracing imaginary rays of light from the viewer's eye to the objects in a scene, the parts of the scene that should be displayed in the resulting display image.
Märkus:
Tracing may involve reflections and refractions of the light.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
31.03.06

konsultatiivne õppimine

nõustusõppimine (synonym)

Juhisõppimine, mille puhul protseduurilist käitumist muudetakse vastavalt välisest teadmusallikast saadavale deklaratiivsele nõustusele.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.06

advice taking

Learning by being told in which procedural behaviour is modified according to the declarative advice from an external knowledge source.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.05.21

lehekülgede ennaksaalimine

Lehekülgede teisaldus välismälust * reaalmällu enne vastava vajaduse hetke.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.21

anticipatory paging

The transfer of a page from auxiliary storage to real storage prior to the moment of need.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.05.20

lehekülgede nõudesaalimine

Lehekülgede teisaldus välismälust * reaalmällu vastava vajaduse hetkel.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.20

demand paging

The transfer of a page from auxiliary storage to real storage at the moment of need.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.05.18

lehekülgede saalimine

Lehekülgede teisaldus reaalmälust * välismällu või vastupidi.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.18

paging

The transfer of pages between real storage and auxiliary storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.05.19

lehekülgjaotuse meetod

Reaalmälu eraldamise meetod, mille korral reaalmälu jagatakse leheküljekaadriteks.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.19

paging technique

A real storage allocation technique by which real storage is divided into page frames.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.09.02

mõnitus

fleim (synonym)

Kõigutamatu arvamusavaldus või kriitika millegi kohta, tavaliselt otsekohese noriva ütlusena foorumil või elektronposti süsteemis.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.09.02

flame (noun)

flaming (synonym)

A strong opinion or criticism of something, usually as a frank, inflammatory statement in a forum or in an electronic mail system.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.05.01

nimekeskus

Nimede jaotamise eest vastutav organ.
Märkus:
Nimesüsteem on harilikult hierarhiline. Volitused nimede jaotamiseks on piiratud mingi osaga mingil konkreetsel tasemel.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.01

naming authority

An authority responsible for the allocation of names.
Märkus:
Naming is typically hierarchical. The authority to allocate names is limited to a portion of a particular level.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.05.04

nimekeskus

Nimede kinnistamise eest vastutav organ.
Märkus:
Nimesüsteem on tavaliselt hierarhiline. Nimesid kinnistav organ võib kinnistada teatavale tasemele vastava osa.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.05.04

naming authority

An authority responsible for the allocation of names.
Märkus:
Naming is typically hierarchical. The authority to allocate names is limited to a portion of a particular level.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
06.03.12

pakkimine

Operatsioon, mis sooritatakse siis, kui andmeid * pakitakse.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.12

packing

The operation performed when data are packed.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.07.25

piirijälitus

Protsess, mis järgib laikude täielike piirjoonte määramiseks laikude servi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.25

boundary tracking

tracing (synonym)

The process that follows the edges (30.03.08) of blobs (30.03.13) to determine their complete outlines.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.32

protsessi atribuudi hinne

otsus hinnatava protsessi protsessiatribuudi saavutamise määra kohta
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.32

process attribute rating

a judgement of the degree of achievement of the process attribute for the assessed process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.37

protsessi suutvuse taseme hinne

hinnatava protsessi protsessiatribuutide hinnetest tuletatav saavutatud protsessisuutvuse taseme esitus
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.37

process capability level rating

a representation of the achieved process capability level derived from the process attribute ratings for an assessed process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.07.29

puuteta uurimine
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.07.29

gaging

gauging (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.02.10

reasamm

Kahe järjestikku rea * alusjoonte vaheline kaugus.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.10

line spacing

The distance between the baselines of successive lines.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.02.33

sarikäivitus

Reeglite korduv käivitus * teadmuse korduvaks võtuks samal konsultatsioonil.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.33

multiple firing

Firing of rules more than once for accessing knowledge over and over in the same consultation.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.05.16

töökõrgus

Magnetpea ja salvestuskandja pinna vaheline kaugus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.16

flying height

head gap (synonym)

The distance between a magnetic head and the surface of the recording medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.32

ujupea

Salvestuspinnast eemal õhukihil ujuv magnetpea.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.32

floating head

flying head (synonym)

air-floating head (synonym)

A magnetic head floating on a layer of air away from the recording surface.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur