[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 11 artiklit


[et]
17.06.02

andmeelement

Elementaarüksusena käsitletav nimega seos käsitlusvalla objektide ja neid esitavate sõnade vahel. Sellise loomuga seos hõlmab objektide hulga, sõnade hulga ja objekt-sõna-paaride hulga, milles objekt ja sõna on võetud vastavast hulgast. Paaride hulk esitab üksühest vastavust objektihulga kõigi elementide ja sõnahulga sama arvu elementide vahel.
Näide:
Objektide hulk: maailma maad; sõnade hulk: ühe-, kahe- või kolmemärgilised stringid; paaride hulk: „A„ - Austria Vabariik, „B„ - Belgia Kuningriik, „CH„ - Šveitsi Konföderatsioon, „USA„ - Ameerika Ühendriigid. Selle andmeelemendi nimi on „Autode maatunnus„. Kui see ei tekita vääriti mõistmist, nimetatakse „Autode maatunnuseks„ ka kõiki kehtivaid sõnu „A„, „B„, „CH„, ..., „USA„.
Märkus:
Objektid võivad olla konkreetsed või abstraktsed.
Seoses ei pea tingimata osalema kõik sõna elemendid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.06.02

data element

A named relationship, viewed as an elementary unit, established between objects of the universe of discourse and words representing them. A relationship of this nature comprises a set of objects, a set of words, and a set of object-word-pairs, where the object and the word are taken from the respective set. The set of pairs represents a one-to-one correspondence among all elements of the object set and an equal number of elements of the word set.
Näide:
The set of objects: The countries of the world;
the set of words: Strings of one, two, or three characters;
the set of pairs: „A„ for the Republic of Austria;
„B„ for the Kingdom of Belgium;
„CH„ for the Confederation of Switzerland;
...
„USA„ for the United States of America.
This data element is named „Country identifier for automobiles„. If a misunderstanding can be excluded, each of the valid words „A„, „B„, „CH„, ..., „USA„ is usually also called „Country identifier of automobiles„.

Märkus:
Objects may be concrete or abstract.
It is not necessary that all elements of the word set participate in the relationship.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
20.06.02

hindamisaruanne

Süsteemi evitusjärgse läbivaatuse aruanne, mis kirjeldab, kuidas on saavutatud süsteemi eesmärgid, identifitseerib säilinud probleemid ja on mõeldud hõlbustama tulevast edasiarendust.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.06.02

evaluation report

A system follow-up report that describes how the system objectives have been met, identifies the remaining problems and is intended to assist future development.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.02.20

klahv- ja välisprogrammeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab teatava arvu programmi samme sisestada klahvidega või väliselt andmekandjalt ja säilitada kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.20

calculator with keyboard and external program input

A calculator allowing a given number of program steps to be entered either via the keyboard or from an external data medium and to be retained in the calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.02.18

klahvprogrammeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab teatava arvu programmi samme sisestada klaviatuurilt ja säilitada kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.18

calculator with keyboard program input

A calculator allowing a given number of program steps to be entered via the keyboard and retained in the calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.02.08

postfiksloogikaga kalkulaator

pöördloogikaga kalkulaator (synonym)

Kalkulaator, mille siseahelad võimaldavad esimese operandi sisestada ilme tehtemärkideta, sisestusklahvi abil, järgmistele operandidele aga peavad vahetult järgnema tehtemärgid.
Näide:
postfiksloogikaga kalkulaatoris kasutatav operatsioonijada ülesande (12 + 3 - 5)/2 = 5 lahendamiseks.
Märkus:
Liitmise ja lahutamise kombineerimisel korrutamise ja jagamisega ei pea kasutaja võtma vahe tulemeid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.08

calculator with postfix notation logic

calculator with suffix notation logic (synonym)

calculator with reverse-Polish notation logic (synonym)

A calculator in which the internal circuitry allows the first operand to be entered without operating symbols by means of an „Enter„ key and the subsequent operands are immediately followed by the operating symbols.
Näide:
The sequence of operations used in a calculator with postfix notation logic entry to solve the problem.
Märkus:
When combining addition and subtraction with multiplication and division, the operator is not required to take interim results.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.06.27

privaatosa

Paketideklaratsiooni see osa, mis annab struktuuri üksikasjad, mida vajatakse paketi väljatöötamisel, kuid mis ei ole vajalikud ega kättesaadavad paketi funktsioonide kasutajaile.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.27

private part

That part of a package declaration, that provides structural details needed by the development process but irrelevant and unaccessible to the functional users of the package.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.01.42

pseudokood

Programmikeele ja loomuliku keele * keeletarindite kombinatsioon, mis ei ole tingimata raal töödeldav, kuid on mõeldud ilmutama programmi tehnilist lahendust inimesest lugejale.
Näide:
IF andmed saabuvad oodatust kiiremini,
THEN jätta ära iga kolmas sisestis.
ELSE töödelda kõik saadud andmed.
ENDIF.

EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.42

pseudocode

A combination of language constructs from a programming language with those of natural language that is not necessarily computer-processible, but intended to make the design of a program manifest to human readers.
Näide:
IF the data arrive faster than expected,
THEN reject every third input.
ELSE process all data received.
ENDIF.

EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
14.01.02

toote tagamine

Meetmed ja tegevused eesmärgiga kindlustada ettekirjutatud nõuete arvessevõtt alates projekteerimisjärgust ning lõpptoote vastavate omaduste säilimine kogu ta eluea kestel.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.02

product assurance

Provisions and activities for ensuring that the prescribed requirements have been taken into account starting with the design stage and that the final product holds the corresponding qualities throughout its life.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.12.05

Veitchi diagramm

Boole'i funktsioonide esitusvahend, millel muutujate arv määrab diagrammi lahtrite arvu: vajalike lahtrite arv on võimalike olekute arv (kaks) astmes, mille määrab muutujate arv.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.12.05

Veitch diagram

A means of representing Boolean functions in which the number of variables determines the number of squares in the diagram: the number of squares needed is the number of possible states, that is two, raised to a power determined by the number of variables.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
37.06.06

vibrotaktiiltäitur

Väljundkindasse või andmeskafandrisse ehitatud tillukeste võnkuvate kristallikeste kogum.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.06

vibrotactile actuator

Set of tiny crystals that vibrate, embedded in a glove output device (37.06.02) or a body suit (37.06.09).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.02.19

välisprogrammeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab teatava arvu programmi samme sisestada väliselt andmekandjalt ja säilitada kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.19

calculator with external program input

A calculator allowing a given number of program steps to be entered from an external data medium and to be retained in the calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur