[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit


[et]
01.01.06

andmetöötlus

automaatne andmetöötlus (synonym)

Andmetega süstemaatiline operatsioonide sooritamine.
Näide:
Aritmeetika- või loogikatehted andmetega, andmete mestimine või sortimine, * programmide * assembleerimine või kompileerimine, või operatsioonid tekstiga, näiteks redigeerimine, sortimine, mestimine, salvestamine, otsing, kuvamine või printimine.
Märkus:
Terminit andmetöötlus ei tohi kasutada infotöötluse sünonüümina.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.06

data processing

DP (synonym)

automatic data processing (synonym)

ADP (synonym)

The systematic performance of operations upon data.
Näide:
Arithmetic or logic operations upon data, merging or sorting of data, assembling or compiling of programs, or operations on text, such as editing, sorting, merging, storing, retrieving, displaying, or printing.
Märkus:
The term data processing must not be used as a synonym for information processing.
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.07.11

DCT

diskreetne koosinusteisendus (synonym)

Matemaatiline teisendus kujutise esitamiseks kordajate hulgana.
Märkus:
Seda teisendust kasutatakse tihendusstandardites MPEG ja JPEG.
Valem on valem giffina
kus
fj, j=1,...,N on andmemassiiv.
IDCT on DCT pöördteisendus.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.11

DCT

discrete cosine transformation (synonym)

A mathematical transformation used for representing an image by a set of coefficient.
Märkus:
- This transformation is used in the compression standards defined in MPEG and JPEG.
- The formula is valem giffina
with
fj, j=1,...,N the data array.
- IDCT is the inverse of DCT.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.20

diferentsiaalne PCM

DPCM (synonym)

Raalgraafika digitaalsüsteem, kus edastatavad või salvestatavad andmed esitavad mitte andmeelemente (nt pikseleid) endid, vaid nende erinevusi.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.20

differential PCM

DPCM (synonym)

In computer graphics, a digital system where the data transmitted or stored represents the difference between data elements (for example, pixels), rather than the data elements themselves.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
19.01.19

digitaal-analoogmuundur

D/A-muundur (synonym)

DAC (synonym)

Andmeid * digitaalesitusest * analoogesitusse * muundav * funktsionaalüksus.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.19

digital-to-analog converter

D/A converter (synonym)

DAC (synonym)

A functional unit that converts * data from a digital representation to an analog representation.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
18.01.08

hajustöötlus

hajus-andmetöötlus (synonym)

DDP (synonym)

Andmetöötlus, mille puhul operatsioonide sooritamine hajutatakse arvutivõrgu * sõlmede vahel.
Märkus:
Hajustöötlus nõuab kollektiivset koostööd, mis saavutatakse sõlmedevahelise andmesidega.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.08

distributed data processing

DDP (synonym)

Data processing in which the performance of operations is dispersed among the nodes in a computer network.
Märkus:
DDP needs collective cooperation that is achieved by data communication among the nodes.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.09

hetktõmmis

hetkdamp (synonym)

Teatud hetkel mälus või andmebaasis asunud kõigi andmete või nende osade koopia.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.09

snapshot dump

A copy of all or portions of the data contained in memory or in a database at a particular point in time.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.03.10

integraallülitus

kiip (synonym)

Pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.10

integrated circuit

IC (synonym)

microchip (synonym)

chip (synonym)

A small piece of semiconductive material that contains interconnected electronic elements.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.01.25

jaamakaabel

Kaabel, mis ühendab andmejaama * magistraalikolmikuga.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.25

drop cable

The cable that connects a data station to a trunk coupling unit.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.08

järeltõmmistus

järeldamp (synonym)

Pärast programmi * täitmise ebanormaalset lõppu tehtud tõmmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.08

postmortem dump

A dump that is produced upon abnormal termination of the execution of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.65

kaardipakk

Perforeeritud kaartide rühm.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.65

card deck

A group of punched cards.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.06.35

lõpuseadmestik

Andmelõpmiku ja liini vahelist signaali muundav ja kodeeriv seadmestik andmejaamas.
Märkus:
Lõpuseadmestik võib olla eraldi seadmestik või andmelõpmiku või vaheseadmestiku lahutamatu osa.
Lõpuseadmestik võib täita muid ülesandeid, mida tavaliselt täidetakse liini võrgu poolses otsas.
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.35

data circuit-terminating equipment

DCE (synonym)

In a data station, the equipment that provides the signal conversion and coding between the data terminal equipment (DTE) and the line.
Märkus:
The DCE may be separate equipment or an integral part of the DTE or of the intermediate equipment.
The DCE may perform other functions that are usually performed at the network end of the line.
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.07

muutusetõmmistus

muutusedamp (synonym)

Määratud perioodi jooksul muutunud sisuga mälupesade * tõmmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.07

change dump

A dump of those storage locations whose contents have changed during a specified period.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.10

mälutõmmistus

mäludamp (synonym)

Arvuti kogu sisemälu või selle osa sisu tõmmistus.
Märkus:
Harilikult kahend-, kaheksand- või kuueteistkümnend kujul.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.10

memory dump

A dump of the contents of all or part of the internal storage of a computer.
Märkus:
Usually in binary, octal, or hexadecimal form.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.06

selektiivtõmmistus

selektiivdamp (synonym)

Ainult määratud mälupesade * tõmmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.06

selective dump

A dump of designated storage location areas only.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.AA.05

TCP

Ligikaudu OSI etalonmudeli * transpordikihi * protokollidele vastava, ühendusele orienteeritud side protokolli nimi.
Märkus:
TCP on lühend nimetusest „Transmission Control Protocol„ (edastusohje protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.05

TCP

Name of a connection-oriented communication protocol that corresponds approximatively to transport layer protocols within the OSI reference model.
Märkus:
TCP is an acronym for „Transmission Control Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.AA.07

TCP/IP

Protokollide TCP ja IP kombinatsioon.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.07

TCP/IP

The combination of the TCP and IP protocols.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.05

tõmmis

dump (synonym)

Tõmmistatud * andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.05

dump

datadump (synonym)

Data that have been dumped.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.03

tõmmistama

dampima (synonym)

Mäluseadme või ta osa teatud hetke sisu jäädvustama või kuvama analüüsi hõlbustaval kujul.
Näide:
tõmmistusvormid hõlmavad sisemälu, näiteks põhimälu ja üldregistrite sisu, ning välismälu, näiteks andmete detailseid struktuure ketastel või magnetlintidel.
Märkus:
Harilikult tõmmistatakse silumise otstarbeks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.03

to dump

To record or display in a format that facilitates analysis, the contents of all or part of a storage device at a particular instant.
Näide:
Dump formats include internal storage, such as the contents of memory and general-purpose registers and external storage, such as detailed structures of data on disks or magnetic tapes.
Märkus:
Dumping is usually for the purpose of debugging.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.04

tõmmistus

damp (synonym)

Tõmmistamise protsess.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.04

dump

The process of dumping.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.04.26

ujukriipsueemaldus

kriipsueemaldus (synonym)

Funktsioon, mis tagab poolituskriipsu ärajätu sõna esituses, kui sõna ei vaja poolitust.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.26

hyphen drop

The function that ensures that a soft hyphen does not appear in the presentation of a word when it is not necessary to divide the word.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur