[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit


[et]
09.05.30

ajajaotuslik ühispöördus

Ühispöörduse meetod, mis eraldab ühises edastuskanalis igale osakanalile eraldi ajapilu.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.30

time division multiple access

TDMA (synonym)

A multiple access technique in which a separate time slot is allocated to each tributary transmission channel in a common channel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.03.01

arvjuhtimine

NC (synonym)

Tööpinkide või tööstus protsesside automaatjuhtimine seadmega, mis kasutab reaalajas antavaid arv kodeeritud käske.
Märkus:
Neid käske võib genereerida raalprojekteerimise ja raalvalmistuse süsteem andmekandjale, mis juhib tööpinki või tööstusprotsessi.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.03.01

numerical control

NC (synonym)

Automatic control of machine tools or industrial processes performed by a device that makes use of numerically coded commands introduced in real time.
Märkus:
These commands may be generated by a computer-aided design and manufacturing system on a data medium that controls a machine tool or an industrial process.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
C01

hulk

Lõplik või lõpmatu arv suvalist liiki objekte, olemeid või mõisteid, millel on mingi(d) teatav(ad) ühisomadus(ed).

[en]
C01

set

A finite or infinite number of objects of any kind, of entities, or of concepts, that have a given property or properties common

Püsilink


[et]
37.03.08

kinnassisestus

Piki sõrmi kulgevate kiudoptiliste anduritega varustatud kindaga seiratav käega viipesisestus, mis muundatakse virtuaalilmas kajastuvateks arvutikäskudeks.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.03.08

glove input

glove-based input (synonym)

Gestural input (37.03.07) of the hand that is monitored through a glove fitted with fiber-optic sensors running along the fingers and translated into computer commands that are reflected in a virtual world (37.01.03).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.04.05

komamärk

Arvu kümnendkoma asukoha indikaator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.04.05

decimal marker

A visual indication of the position of the decimal point or decimal comma in a number.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
03.02.04

konkurentne

konkurent- (synonym)

Omane protsessidele, mis toimuvad mingis ühises ajavahemikus, mille kestel neil tuleb võib-olla vaheldumisi kasutada ühiseid ressursse.
Näide:
Konkurentsed on mitu programmi, kui neid täidetakse multiprogrammeerimise teel arvutis, millel on üksainus käsuseade.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.02.04

concurrent

Pertaining to processes that take place within a common interval of time during which they may have to alternately share common resources.
Näide:
Several programs, when executed by multiprogramming in a computer having a single instruction control unit, are concurrent.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.03.17

korduvad küsimused

korduma kippuvad küsimused (synonym)

KKK (synonym)

Raalkonverentsil kasutajate esitatud levinud küsimuste loetelu, sageli koos vastustega.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.17

frequently asked questions

FAQ (synonym)

A list of common questions posed by users of a computer conference, often accompanied by answers.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.12

magnetketasmälu

ketasmälu (synonym)

Magnetmälu, milles andmed * salvestatakse * magnetsalvestuse teel ühe või mitme ketta lamedatele pindadele; kasutamise ajal kettad pöörlevad ümber ühise telje.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.12

magnetic disk storage

disk storage (synonym)

A magnetic storage in which data are stored by magnetic recording on the flat surfaces of one or more disks which, in use, rotate around a common spindle.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.03.03

raal-arvjuhtimine

CNC (synonym)

Arvjuhtimine, mille puhul mõnede või kõigi arvjuhtimiskäskude reaalajas * talletuseks ja väljastuseks kasutatakse spetsialiseeritud arvutit.
Märkus:
Spetsialiseeritud arvuti võimaldab ka kohalikku andme * sisestust.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.03.03

computer numerical control

CNC (synonym)

Numerical control wherein a dedicated computer is used to store and to issue some or all of the basic numerical-control commands in real time.
Märkus:
The dedicated computer also enables the local input of data.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.05.29

sagedusjaotuslik ühispöördus

Ühispöörduse meetod, mis eraldab ühis edastuskanalis igale osakanalile eraldi sagedusriba.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.29

frequency division multiple access

FDMA (synonym)

A multiple access technique in which a separate frequency band is allocated to each tributary transmission channel in a common channel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.39

vektorgraafika

Raalgraafika, mille puhul kujutised genereeritakse kuvakäskudest ja koordinaadiandmetest.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.39

vector graphics

Computer graphics in which display images are generated from display commands and coordinate data.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.02.07

ühisandmed

Andmed, mille poole saavad pöörduda kaks või mitu moodulit, mis võidakse täita * asünkroonselt või konkurentselt.
Näide:
COMMON Fortranis, „compool„ mõnedes programmikeeltes; PL/I üksik muutujad märgisega EXTERNAL, paketi vorm Adas.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.07

shared data

Data that can be access ed by two or more module s that may be execute d asynchronously or concurrently.
Näide:
COMMON in Fortran; „compool„ in some programming languages; PL/I single variables tagged EXTERNAL; a form of a package in Ada.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.14

üldine haldusinfoteenus

CMIS (synonym)

Rakendusteenus, mis annab info- ja käsuvahetuse üldise mehhanismi süsteemihalduseks tsentraliseeritud või detsentraliseeritud halduskeskkonnas.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.14

common management information service

CMIS (synonym)

An application service that provides a generic mechanism exchanging information and commands, for the purpose of systems management, in centralized or decentralized management environment.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur