[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 18 artiklit


[et]
33.10.16

aditiivne värvussüsteem

Süsteem, mis reprodutseerib kujutise raalgraafikas punase, rohelise ja sinise valguse segamise (liitmise) teel vastavas vahekorras. Vt ka põhivärvus. Vrd subtraktiivne värvussüsteem.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.16

additive color system

In computer graphics, a system that reproduces an image by mixing (adding) appropriate quantities of red, green, and blue light See also primary color. Contrast with subtractive color system.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.12.01

CGA-liides

Funktsionaalüksus, mis muundab pildid * kuvamiseks või salvestuseks standardvormingusse.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.01

color graphics adapter

CGA (synonym)

A functional unit (1) that converts images (30.01.08) to a standard format for display or recording.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.32

kollaator

Seade, mis põimib, * mestib või võrdleb perfokaartide või muude dokumentide kogumeid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.32

collator

A device that collates, * merges, or matches sets of punched cards or other documents.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.03.24

mälu kustutuse funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab tühistada andmeid nendes mäluseadmetes, mida osutavad klahvid.
Märkus:
Kalkulaatoril võib olla muid kustutusklahve etteantud funktsioonide tühistamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.24

clear memory function

The function that allows the cancellation of data in the storage devices to which the key is referring.
Märkus:
There may be other „clear„ keys on the calculator used to cancel specified functions.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.15

palett

Värvuseväärtuste hulk, mida kasutatakse pikseliväärtuste teisendamisel tegelikeks kuvatavateks värvusteks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.15

color map

A set of color values used to translate pixel values into actual colors to be displayed.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.05.35

palett

Värvistik, mida saab korraga kuvada kuva pinnal.
Märkus:
Palett võib olla tüüpvärvistik, mida kasutatakse kõigi piltide jaoks, või värvistik, mida saab iga pildi jaoks individualiseerida.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.35

color palette

A set of colors that can be displayed on the display (13) surface at one time.
Märkus:
A color palette can be a standard set used for all images (30.01.08) or a set that can be customized for each image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
06.05.08

põimima

Kaht või enamat andme kogumit vastavalt ettemääratud järjestusele üheksainsaks kogumiks korraldama.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.05.08

to collate

To arrange two or more sets of data into a single one according to a predetermined order.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.03.22

sisestise kustutuse funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab tühistada andmeid, mis on kalkulaatorisse sisestatud, kuid pole veel töödeldud.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.22

clear entry function

The function that allows the cancellation of data entered into the calculator but not yet processed.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.37

subtraktiivne värvisüsteem

Süsteem, mis reprodutseerib värvusi sobivate värvikoguste segamisega valgel paberil. Need värvid peegeldavad teatud värvusi ja absorbeerivad teisi. Subtraktiivsed põhivärvused on punane, sinine ja kollane. Trükinduses kasutatav „punane„ on rangelt võttes magenta ja „sinine„ on tsüaan. Vt ka põhivärvus. Vrd aditiivne värvisüsteem.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.37

subtractive color system

A system that reproduces colors by mixing appropriate amounts of color paints on white paper. These paints reflect certain colors and absorb - or subtract - others. The primary subtractive colors are red, blue, and yellow. „Red„ as used in painting is technically a magenta color, and „blue„ is technically a cyan color. See also primary color. Contrast with additive color system.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.05.28

taustvärv

Etteantud esimene värvus liitsignaalis.
Märkus:
Vt taustprojektsioon.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.28

chroma-key color

The specified first color in a combined signal.
Märkus:
Contrast with chroma-keying (30.05.28 B).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
06.06.04

tühjendama

Põhjustama ühe või enama mälupesa seadmist mingisse ettemääratud olekusse, harilikult nullile või tühikule vastavasse olekusse.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.06.04

to clear

To cause one or more storage locations to be set in a prescribed state, usually that corresponding to zero or that corresponding to the space character.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.05.34

värvi-abikandelaine

Värvussignaali informatsiooni edasiandev kandelaine.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.34

color subcarrier

The carrier wave on which color-signal information is conveyed.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.05.33

värviruum

Kõik värvused, mida saab esitada punase, rohelise, sinise, tsüaani, magenta, kollase, musta ja valgega.
Märkus:
Vt määratlus standardis IEC 50845 nr. 845-03-25.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.33

color space

All the colors that can be represented by red, green, blue, cyan, magenta, yellow, black, and white.
Märkus:
See definition of IEC 50845 No. 845-03-25.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.05.36

värvitemperatuur

Antud valgusallika värvitooni täpne mõõt, väljendatuna temperatuuriga, milleni tuleks sama värvuse saamiseks kuumutada absoluutselt musta keha.
Märkus:
Värvitemperatuur väljendatakse Kelvini kraadides.
Vt IEC 50845 nr. 845-03-49.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.36

color temperature

A precise measure of the hue of a given source of light stated as the temperature to which a black body would have to be heated in order to display the same color.
Märkus:
Color temperature is expressed in degrees Kelvin.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.08

värvusemudel

Värvuse kirjeldamise meetod. Vt ka CMY.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.08

color model

A technique for describing a color. See also cyan/magenta/yellow (CYA).
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.05.32

värvusväärtus

Värvuse iseloomustus väljendatuna tooni, küllastuse ja heledusega.
Märkus:
Paljudes kuvaseadmetes genereeritakse värvus erineva heledusega puhtaid värve segades, seetõttu esitatakse värvusväärtusi sageli ka kolme arvuna, mis vastavad kolme puhta värvi väärtustele (13).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.32

color value

The characterization of a color, in terms of hue, saturation, and luminance.
Märkus:
In many displays, (13) color is generated by mixing pure colors of various luminances and thus color values are frequently also represented by three numbers corresponding to three pure-color value magnitudes.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.06

värvusväärtus

Antud värvust määrav arvukolmik. Vt pikseli väärtus.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.06

color value

The three numbers specifying a given color. See pixel value.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.03.23

üldkustutuse funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab tühistada andmeid töö registrites ja mäluseadmetes.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.23

clear all function

The function that allows the cancellation of data in the working registers and storage devices.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur