[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit


[et]
C01

hulk

Lõplik või lõpmatu arv suvalist liiki objekte, olemeid või mõisteid, millel on mingi(d) teatav(ad) ühisomadus(ed).

[en]
C01

set

A finite or infinite number of objects of any kind, of entities, or of concepts, that have a given property or properties common

Püsilink


[et]
28.02.04

hägus hulk

Teatav mitteklassikaline hulk, mille eriomadusena on igale liikmele kinnistatud mingi arv, harilikult 0 kuni 1, mis näitab selle elemendi sellesse hulka kuulumise määra.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.04

fuzzy set

A nonclassical set having the property that each member is associated with a number, usually from 0 to 1, that indicates the degree to which it belongs to the set.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.06.15

kaadri kontrollarv

kaadri kontrolljärjend (synonym)

FCS (synonym)

Biti jada, mis on määratud kaadris olevate andmetega ja lisatakse kaadrisse edastusvigade avastamise võimaldamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.15

frame check sequence

FCS (synonym)

A sequence of bits determined by the data present within the frame and included in the frame to allow detection of transmission errors.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.02.02

kodeeritav hulk

Elementide hulk, mis kujutatakse teiseks hulgaks vastavalt mingile kodeerimissüsteemile.
Näide:
lennujaamanimede hulk, mis kujutatakse vastavaks kolmetäheliste lühendite hulgaks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.02.02

coded set

A set of elements which is mapped on to another set according to a code.
Näide:
A list of the names of airports which is mapped on to a corresponding set of three-letter abbreviations.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.02.05

koodielementide hulk

koodihulk (synonym)

koodistik (synonym)

kood (synonym; vananenud)

Kodeeritava hulga kõigile elementidele kodeerimissüsteemi rakendamise tulemus.
Näide:
Kõik lennujaamanimede kolmetähelised rahvusvahelised esitused.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.02.05

code element set

code set (synonym)

code (synonym; deprecated)

data code set (synonym; deprecated)

The result of applying a code to all elements of a coded set.
Näide:
All the three-letter international representations of airport names.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.01.24

magistraalikolmik

Füüsiline seadis, mis ühendab jaamakaabli kaudu andmejaama * magistraalkaabliga.
Märkus:
Magistraalikolmik sisaldab vahendid jaama võrkuühendamiseks või ta väljajätuks möödaviiguga.
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.24

trunk coupling unit

trunk connecting unit (synonym)

TCU (synonym)

A physical device that connects a data station to a trunk cable by means of a drop cable.
Märkus:
The trunk coupling unit contains the means for inserting the station into the network or bypassing it.
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.01.23

magistraalkaabel

Andmejaamade vahelise side võimaldamiseks magistraalikolmikuid ühendav kaabel.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.23

trunk cable

A cable connecting trunk coupling units for the purpose of allowing communication among data stations.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
14.03.07

piirtest

Test, milles teatavaid töötingimusi varieeritakse piirtingimuste ümber, et avastada võimalikke rikkeid või nende asukohti.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.07

stress test

marginal test (synonym)

marginal check (synonym)

A test in which certain operating conditions are varied about their rated values in order to detect or to locate potential faults.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.06.19

plokikontroll

Veatõrje protseduuri see osa, millega tehakse kindlaks, kas andme * plokk on struktureeritud vastavalt kehtestatud reeglitele.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.19

block check

That part of the error control procedure used for determining that a data * block is structured according to given rules.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.06.29

sõnaloendus

Tekstiprotsessori võime, mis lubab loendada sõnade arvu dokumendis.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.29

word count

A capability of a text processor that allows for counting the number of words in a document.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
C06

täielik hulk

Kõiki konkreetses uuringus huvipakkuvaid elemente sisaldav hulk.

[en]
C06

universal set

The set that includes all the elements of concern in a given study.

Püsilink


[et]
C03

tühi hulk

Elementideta * hulk.

[en]
C03

empty set

null set (synonym)

A set that has no elements.

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur