[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 33 artiklit, väljastan 30.


[et]
07.09.08

aadressiosa

Operandi * aadressi määrav masinakäsu või mikrokäsu osa.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.08

address part

The part of a machine instruction or microinstruction that specifies the address of an operand.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.02.36

adaptiivne resonantsvõrk

ART-võrk (synonym)

Neurovõrk, milles õpialgoritm värskendab talletatud, kategooriaid iseloomustavaid prototüüpe, kui sisend * kujund on piisavalt sarnane ühele neist, vastasel korral aga loob uue kategooria, mille prototüübiks on sisend.
Märkus:
Adaptiivsed resonantsvõrgud realiseerivad kompromissi plastilisuse (õppimisvõime) ja stabiilsuse (olemasolevat teadmust kustutamast või rikkumast hoidumise) vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.36

adaptive resonance theory network

ART network (synonym)

A neural network in which the learning algorithm updates the stored prototypes characterizing categories if the input * pattern is sufficiently similar to one of them, or otherwise creates a new category with the input as prototype.
Märkus:
ART networks implement a compromise between plasticity (the ability to learn) and stability (no erasure or corruption of existing knowledge).
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.64

apertuurkaart

Töödeldav standardmõõtmetega kaart, millesse saab paigutada mikrofilmikaadreid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.64

aperture card

A processable card of standard dimensions into which microfilm frames can be inserted.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.02.02

deklaratiivosa

andmeosa (synonym)

Ühest või mitmest deklaratsioonist koosnev programmi osa.
Vrd
keha.
Märkus:
Cobolis nimetatakse deklaratsiooniosa andmejaotiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.02

declarative part

data division (synonym)

A portion of a program that consists of one or more declatations.
Märkus:
In COBOL, a declarative part is called „data division„.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.65

kaardipakk

Perforeeritud kaartide rühm.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.65

card deck

A group of punched cards.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.16

kaardiperforaator

Väljundseade, mis tekitab andmete * kirje * perfomustritena * perfokaartides.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.16

card punch

An output unit that produces a record of data in the form of hole patterns in punch cards.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.27

kaardireperforaator

Seade, mis valmistab ühe perfokaardi järgi teise, kopeerides * loetud kaardilt kõik andmed või osa neist.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.27

card reproducing punch

reproducing punch (synonym)

card reproducer (synonym)

reproducer (synonym)

card duplicator (synonym)

A device that prepares one punched card from another, copying all or part of the data from the punched card that is read.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.10

kaardi rida

Perfokaardi pikemate servadega paralleelne mulgukohtade rida.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.10

card row

A line of punch positions parallel to the longer edges of a punch card.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.17

kaardiriider

Sisendseade, mis loeb või tuvastab mulke perforeeritud kaardis, teisendades andmed * perfomustrite kujult elektrilisteks signaalideks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.17

card reader

An input unit that reads or senses the holes in a punched card, transforming the data from the hole patterns to electric signals.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.20

kaardisalv

Kaarditöötlusseadme osa, mis hoiab töötlusele kuuluvaid kaarte ning võimaldab kaardisööturil neid võtta.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.20

card hopper

The part of a card-processing device that holds the cards to be processed and makes them available to the card feed.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.19

kaardisöötur

Mehhanism, mis viib kaarte ükshaaval kaardisalvest * kaarditrakti.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.19

card feed

The mechanism that moves cards one at a time from the card hopper to the card path.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.18

kaarditrakt

Tee, mida mööda kaarditöötlusseadmetes kaarte liigutatakse ja suunatakse.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.18

card path

In a card-processing device, the path along which cards are moved and guided.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.11

kaardi veerg

Perfokaardi lühemate servadega paralleelne mulgukohtade rida.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.11

card column

A line of punch positions parallel to the shorter edges of a punch card.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.21

kaardivirnasti

Kaarditöötlusseadme osa, mis võtab kaardid pärast töötlust vastu.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.21

card stacker

The part of a card-processing device that receives the cards after they have been processed.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.50

lahterdiagramm

Nassi-Shneidermani diagramm (synonym)

Juhtimisvooskeem, mis koosneb järjestikuseid samme, kordamist ja tingimuslauseid esitavatest jadastatudja pesastatud lahtritest.
Märkus:
Vt joonis 07-3.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.50

box diagram

Chapin chart (synonym)

Nassi-Shneiderman chart (synonym)

A control flow diagram consisting of a sequenced and nested boxes that represent sequential steps, repetition, and conditional statements.
Märkus:
See figure 07-3.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.34

magnetkaart

Kaart magneeditava kihiga, millele saab talletada * andmeid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.34

magnetic card

A card with a magnetizable layer on which data can be stored.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.14

magnetkaartmälu

Magnetmälu, milles andmed * salvestatakse * magnetsalvestuse teel õhukesele painduvate kaartide pinnale.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.14

magnetic card storage

A magnetic storage in which data are stored by magnetic recording on the surface of thin flexible cards.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.52

mullskeem

Skeem, millel olemid on kujutatud ringidena (mullidena), seosed aga ringidevaheliste sidemetena.
Märkus:
Vt joonis 07-5.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.52

bubble chart

A diagram in which entities are depicted with circles (bubbles) and relationships are represented by links drawn between the circles.
Märkus:
See figure 07-5.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.03.10

muutosa

variantosa (synonym)

Kirje osa, mis koosneb andmeobjektidest, mille andmestruktuurid või deklareeritud andmetüübid võivad muutuda.
Märkus:
Muutuda võib nii andmeobjektide arv kui ka koostis.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.10

variant part

A part of a record, composed of data object s, whose corresponding data structure s or declared data type s may vary.
Märkus:
Both the number of data objects and their composition may vary.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.06.26

nähtav osa

Paketideklaratsiooni see osa, mis annab selle paketi * objektide või teenuste kasutajaile vajalikud üksikasjad.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.26

visible part

That part of a package declaration that provides details required by users of object s or services of this package.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.06

operatsiooniosa

Sooritatavat operatsiooni määrav masinakäsu või mikrokäsu osa.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.06

operation part

operation field (synonym)

The part of a machine instruction or microinstruction that specifies the operation to be performed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.05.14

osatäitjad

Multimeedium rakenduse aktorite loetelu.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.14

cast

The list of actors of a multimedia application.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.02.28

parem pool

järeldusosa (synonym)

toiminguosa (synonym)

Faktide või väidete kogum tingimusreegli siis-osas.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.28

right-hand side

conclusion part (synonym)

action part (synonym)

The set of facts or statements in the „then„ part of an if-then rule.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.62

perfokaart

perforeerimiskaart (synonym)

Kaart, millesse saab perforeerida perfomustreid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.62

punch card

A card in which hole patterns can be punched.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.63

perfokaart

perforeeritud kaart (synonym)

Kaart, millesse on perforeeritud perfomustrid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.63

punched card

A card punched with hole patterns.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.11

pildiaken

Eraldi aken tekstivälise graafika kuvamiseks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.11

art window

A separate window for the display of graphics that are not inline with the text.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.06.27

privaatosa

Paketideklaratsiooni see osa, mis annab struktuuri üksikasjad, mida vajatakse paketi väljatöötamisel, kuid mis ei ole vajalikud ega kättesaadavad paketi funktsioonide kasutajaile.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.27

private part

That part of a package declaration, that provides structural details needed by the development process but irrelevant and unaccessible to the functional users of the package.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.01.11

raaltestimine

CAT (synonym)

Toote või ta osa testimine ja kontroll andmetöötlussüsteemide abil.
Märkus:
Raaltestimine on raal-kvaliteedikujunduse osa.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.11

computer-aided testing

CAT (synonym)

Testing and checking of a product, or a part thereof by means of data processing systems.
Märkus:
Computer-aided testing is an aspect of computer-aided quality assurance.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.53

sisend-väljundskeem

IPO-skeem (synonym)

Tarkvara süsteemi või - mooduli skeem, mis koosneb sisendandmeid loetlevast ristkülikust vasakul, töötlussamme loetlevast ristkülikust keskel, väljundandmeid loetlevast ristkülikust paremal ning nooltest, mis ühendavad sisendandmeid töötlussammudega ja töötlussamme väljundandmetega.
Märkus:
Vt joonis 07-6.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.53

input-process-output chart

IPO chart (synonym)

A diagram of a software system or module, consisting of a rectangle on the left listing inputs, a rectangle in the center listing processing steps, a rectangle on the right listing outputs, and arrows connecting inputs to processing steps and processing steps to outputs.
Märkus:
See figure 07-6.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.30

sorteermasin

kaardisorter (synonym)

Seade, mis paigutab perforeeritud kaardid * väljesalvedesse, valides neid kaartide perfomustrite järgi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.30

card sorter

A device that deposits punched cards in pockets selected according to the hole patterns in the cards.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.47

struktuuriskeem

hierarhiaskeem (synonym)

Skeem, mis identifitseerib süsteemis või programmis * moodulid, tegevused või muud olemid ning näitab, kuidas suuremad või üldisemad olemid jagunevad väiksemateks spetsiifilisemateks olemiteks.
Märkus:
Tulemus ei tarvitse ühtuda kutseskeemil esitatavaga.
Vt joonis 07-1.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.47

structure chart

hierarchy chart (synonym)

A diagram that identifies the modules, activities, or other entities in a system or program and shows how larger or more general entities break down into smaller, more specific entities.
Märkus:
The result is not necessarily the same as that shown in a call graph.
See figure 07-1.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur