[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit


[et]
22.03.04

funktsioonide eelvalimine

Mingi juhttoime või klahviga mitme funktsiooni täitmise võime.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.04

function preselection capability

The ability to perform more than one function by a particular control or key.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.2

hinnangsuutvus

ühe või mitme asjassepuutuva, ISO/IEC 15504 tingimustel sooritatud protsessihindamise tulem
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.2

assessed capability

the output of one or more relevant process assessments conducted in accordance with the provisions of ISO/IEC 15504
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.03.05

kolmikutena esitus

Kuvatavate või prinditavate arvude komamärgist vasakul oleva osa numbri kolmikuteks jaotamise võime.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.05

punctuation capability

The ability to divide displayed or printed numbers into groups of three digits to the left of the decimal marker.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
21.01.07

liigpingekindlus

Seadme võime jääda talitluskõlblikuks pärast liigpingete toimimist.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.07

surge resistance

surge withstand capability (synonym)

The capability of a device to remain functionally intact after exposure to overvoltages.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.33

protsessi suutvus

iseloomustus protsessi võime kohta saavutada praegusi või kavandatud eesmärke
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.33

process capability

a characterization of the ability of a process to meet current or projected business goals
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.34

protsessi suutvuse määramine

organisatsioonis valitud protsesside süstemaatiline hindamine ja analüüs, mis sooritatakse sihtsuutvuse alusel ning eesmärgiga tuvastada tugevusi, nõrkusi ja riske, mis on seotud protsesside rakendamisega mingi spetsifitseeritud nõude täitmiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.34

process capability determination

a systematic assessment and analysis of selected processes within an organization against a target capability, carried out with the aim of identifying the strengths, weaknesses and risks associated with deploying the processes to meet a particular specified requirement
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.35

protsessi suutvuse määramise sponsor

hindamisele kuuluva organisatsiooniüksuse suhtes sisene või väline isik või üksus, kes nõuab protsessi suutvuse määramise sooritamist ning annab rahalised või muud ressursid selle läbiviimiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.35

process capability determination sponsor

the individual or entity, internal or external to the organizational unit being assessed, who requires the process capability determination to be performed, and provides financial or other resources to carry it out
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.36

protsessi suutvuse tase

punkt (protsessisuutvuse) kuuepunktilisel järgarvskaalal, mis esitab protsessi suutvust, kusjuures iga tase tugineb madalama taseme suutvusele
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.36

process capability level

a point on the six-point ordinal scale (of process capability) that represents the capability of the process; each level builds on the capability of the level below
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.37

protsessi suutvuse taseme hinne

hinnatava protsessi protsessiatribuutide hinnetest tuletatav saavutatud protsessisuutvuse taseme esitus
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.37

process capability level rating

a representation of the achieved process capability level derived from the process attribute ratings for an assessed process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.54

sihtsuutvus

protsessi suutvus, mis protsessi suutvuse määramise sponsori arvates väljendab spetsifitseeritud nõude eduka täitmise vastuvõetavat protsessiriski
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.54

target capability

the process capability which the process capability determination sponsor judges will represent an acceptable process risk to the successful implementation of the specified requirement
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.18

suutvusmõõde

protsessi suutvuse mõõtmise raamstruktuuriga selgekujuliselt seotud elemendikogum protsessi hindamise mudelis
Märkus:
MÄRKUS. Need atribuudid on korraldatud suutvustasemeteks, mis moodustavad protsessisuutvuse järgarvulise astmiku.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.18

capability dimension

the set of elements in a Process Assessment Model explicitly related to the Measurement Framework for Process Capability
Märkus:
NOTE The attributes are organized into capability levels, comprising an ordinal scale of process capability.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.19

suutvusnäitaja

hindamisnäitaja, mis aitab otsustada konkreetse protsessi suutvust
Märkus:
MÄRKUS. Atribuudinäitaja on suutvusnäitaja erijuht.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.19

capability indicator

an assessment indicator that supports the judgement of the process capability of a specific process
Märkus:
NOTE An attribute indicator is a specific instance of a capability indicator.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.04.10

võim

Objekti või objektiklassi identiteedi ja nendele objektidele suunatud lubatavate pääsutüüpide hulga esitus.
Märkus:
Võim võidakse teostada pileti kujul.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.10

capability

A representation of the identifications of an object, or of a class of objects, and of a set of authorized access types for these objects.
Märkus:
A capability can be implemented in the form of a ticket.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.04.11

võimuloend

Subjektiga seotud loend, mis esitab kõik subjekti pääsutüübid kõigi objektide kohta.
Näide:
protsessiga seotud loend, mis esitab kõik ta pääsutüübid kõigi failide ja muude kaitstud ressursside kohta.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.11

capability list

A list associated with a subject that identifies all of the subject's access types for all objects.
Näide:
A list associated with a process that identifies all of its access types for all files and other protected resources.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur