[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit


[et]
17.07.11

autonoomne andmebaasikeel

autonoomkeel (synonym)

Andmebaase kasutavate täielike rakendusprogrammide kirjutamiseks piisav andmebaasikeel, mis ei pea tingimata olema manustatud aluskeelde.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.11

self-containeddatabaselanguage

self-containedlanguage (synonym)

A database language sufficient to write complete application programs using databases, and therefore not necessarily embedded in a host language.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.03.21

faktoriaalifunktsioon

Funktsioon, millega arvutatakse faktoriaale.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.21

factorial function

The function that is used to compute factorials.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
20.05.06

integratsioonitest

Programmide või moodulite järkjärguline linkimine ja testimine nende laitmatu talitluse tagamiseks terviksüsteemis.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.05.06

integration test

The progressive linking and testing of programs or modules in order to ensure their proper functioning in the complete system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.11

kataloogiteisendus

Rakendusteenus, mis teisendab rakendus protsessides kasutatavad sümbolnimed täielikeks OSI keskkonnas kasutatavateks võrgu aadressideks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.11

directory facility

An application service that translates the symbolic names used by application processes into the complete network addresses used in an OSI environment.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.03.19

kinnitusprimitiiv

Teenuseandjalt lähtuv primitiiv, mis näitab, et teenuseandja on lõpetanud mingi protseduuri, mis eelnevalt aktiveeriti nõudeprimitiiviga samas teenusepääsupunktis.
Märkus:
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.19

confirm primitive

A primitive issued by a service provider to indicate that it has completed a procedure previously invoked by a request primitive at the same service access point.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.04.22

kompileerimisüksus

Kõrgkeeles väljendatud ja kompileerimiseks piisavalt täielik programm või programmiosa.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.22

compilation unit

All or part of a program expressed in a high-level language and sufficiently complete to be compiled.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.03.12

konkurentsõpe

võistuõpe (synonym)

Õppimine, mille korral tehisneuronid võistlevad õiguse eest reageerida sisend * kujundite mingile antud alamhulgale.
Märkus:
Neuroni reaktsioon sisendkujundile kipub pärssima teisi neuroneid.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.12

competitive learning

Learning in which artificial neurons compete for the right to respond to a given subset of input * patterns.
Märkus:
The response of a neuron to an input pattern tends to inhibit other neurons.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.08.11

koste

Kutsuvale * andmejaamale vastamise protsess andmejaamade vahelise ühenduse loomise lõpuleviimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.11

answering

The process of responding to a calling * data station to complete the establishment of a connection between data stations.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.07.25

piirijälitus

Protsess, mis järgib laikude täielike piirjoonte määramiseks laikude servi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.25

boundary tracking

tracing (synonym)

The process that follows the edges (30.03.08) of blobs (30.03.13) to determine their complete outlines.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.31

pöördusaeg

Ajavahemik andme kutse algatamise hetkest andmete üleviimise lõpuni.
Märkus:
Pöördusaeg on peiteaja ja teisaldusaja summa.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.31

access time

The time interval between the instant at which a call for data is initiated and the instant at which the delivery of data is completed.
Märkus:
Access time equals to latency plus transfer time.
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.30

sakilisus

Pildi täielikuks formeerimiseks ebapiisavast diskreetimise eraldusvõimest või puudulikust filtreerimisest tulenevad soovimatud visuaalefektid, mis enamasti ilmnevad hambulise või astmelise servana piki objekti piiri või piki joont.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.30

aliasing

Unwanted visual effects caused by insufficient sampling resolution or inadequate filtering to completely define the display image, most commonly seen as a jagged or stepped edge along the boundary of the object, or along a line.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.01.02

seostusmudel

Arukate tegevuste arvutusmudel, milles informatsiooni elemendid esitatakse kollektiivselt, arvukate lihtsate töötluselementide võrguga, kus elemendid suhtlevad lihtsaid teateid vahetades ning kus paljude selliste elementide hulgas toimub rööptöötlus.
Märkus:
Seostusmudeleid rakendatakse näiteks teadmuse esituses, * kujutuvastuses, * raalnägemises, * loomuliku keele mõistmises, * õppimises (nagu seda määratleb ISO/IEC 2382-31) ja liikumise juhtimises.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.02

connectionist model

A computational model for intelligent activities in which pieces of information are collectively represented by a network of a great number of simple processing elements that communicate by exchanging simple messages, and complex computations are carried out through parallel processing distributed among a great number of such elements.
Märkus:
Connectionist models are for instance applied in knowledge representation,* pattern recognition,* computer vision,* natural-language understanding,* learning (as defined in ISO/IEC 2382-31), and motion control.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.01.01

seostusteooria

Tehisintellekti interdistsiplinaarne käsitlusviis, mille puhul keerukaid arvutusi sooritab lihtsate töötluselementide võrk, kus iga element on ühendatud arvukate teiste elementidega ja vahetab lihtsaid teateid ning kus paljude selliste elementide hulgas toimub rööptöötlus.
Märkus:
Seostusteooriat on inspireerinud bioloogiliste närvisüsteemide, näiteks inimaju talitlus.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.01

connectionism

connection science (synonym)

An interdisciplinary approach to artificial intelligence where complex computations are carried out by a network of simple processing elements, each of which is connected to a great number of other elements, and which exchange simple messages, and where parallel processing occurs among a great number of such elements.
Märkus:
Connectionism is inspired by the operation of biological neural systems such as the human brain.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.04

simultaansuselement

CCR (synonym)

Rakendusteenuseelement, mis reguleerib kahe või mitme rakendus protsessi operatsioone ühis andmetega, nii et operatsioonid sooritataks täielikult või jäetaks sooritamata.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.04

commitment, concurrency and recovery

CCR (synonym)

An application service element that controls operations performed by two or more application processes on shared data to ensure that the operations are performed either completely or not at all.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.29

teisaldusaeg

Ajavahemik andmete teisalduse alustamise hetkest lõpuleviimise hetkeni.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.29

transfer time

The time interval between the instant at which a transfer of data starts and the instant at which it is completed.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.03.18

vastuseprimitiiv

Teenusetarbijalt lähtuv primitiiv, mis näitab, et teenusetarbija on lõpetanud mingi protseduuri, mis eelnevalt aktiveeriti indikatsiooniprimitiiviga samas teenusepääsupunktis.
Märkus:
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.18

response primitive

A primitive issued by a service user to indicate that it has completed a procedure previously invoked by an indication primitive at the same service access point.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur