[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 26 artiklit


[et]
17.03.12

andmebaasi failikorraldus

failikorraldus (synonym)

Mälu kompositsioon ja pöördusmeetodi teostus, mis vastavad konkreetse faili ja ta kirjete * andme struktuuridele ning võimaldavad failil olla andmebaasi osa.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.12

database file organization

file organization (synonym)

The arrangement of storage and the implementation of an access method that are in accordance with the data structures of a particular file and of its records and that provide for the file being part of a database.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.09.02

andmebaasi failikorraldus

failikorraldus (synonym)

Mälu kompositsioon ja pöördusmeetodi teostus, mis vastavad teatava faili ja ta kirjete * andme struktuuridele ning võimaldavad sellel failil olla andmebaasi osa.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.09.02

database file organization

file organization (synonym)

The arrangement of storage and the implementation of an access method that are in accordance with the data structures of a particular file and of its records and that provide for the file being part of a database
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.07.09

arhiivifail

Edaspidiseks uurimiseks või verifitseerimiseks, turvavajadusteks või muuks otstarbeks kõrvalepandud fail.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.09

archive file

A file set aside for later research or verification, for security, or for any other purpose.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.07.10

arhiveeritud fail

Fail, mille jaoks on olemas arhiivifail.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.10

archived file

A file for which an archive file exists.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.07.10

fail

Tervikuna talletatav või töödeldav, nimega varustatud kirje kogum.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.10

file

A named set of records * stored or processed as a unit.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.08.06

fail

Nimega kirje kogum, mis talletatakse või töödeldakse ühe üksusena.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.08.06

file

A named set of records * stored or processed as a unit.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.03.21

failiedastus

Teenus faili sisu või selle osa teisalduseks arvutivõrgu kaudu.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.21

file transfer

A service to move a part or the whole of a file's content over a computer network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.07.12

faili hooldus

Faili värskendamise või reorganiseerimise tegevus.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.12

file maintenance

The activity of updating or reorganizing a file.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.01.08

failikaitse

Asjakohaste halduslike, tehniliste või füüsiliste meetmete rakendamine faili kaitsmiseks volitamatu juurdepääsu, muutmise või kustutamise eest.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.08

file protection

The implementation of appropriate administrative, technical, or physical means to guard against the unauthorized access to, modification of, or deletion of a file.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
18.02.18

failiserver

Server, mis sisaldab faile ja on korraldatud hõlbustama pöördumist nende failide poole.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.18

file server

A server that contains files and is organized to facilitate access to these files.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.07.11

faili värskendamine

Andmete lisamine, kustutamine või muutmine failis.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.11

file updating

The activity of adding, deleting, or changing data in a file.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.06.25

haardenurk

Nurk valgusallikast detektori keskmesse kulgeva sirge ja samast valgusallikast sama detektori servale kulgeva sirge vahel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.25

collection angle

The angle between a line from a light source to the center of a detector and a line from the same source to the edge (30.03.08) of the same detector.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.08

kaugfailiteenus

FTAM (synonym)

Rakendusteenus, mis võimaldab kasutaja rakendus protsessidel teisaldada faile ühest avatud lõppsüsteemist teise ning hallata kaugfailide kogumit, mis võib olla hajus, ja pöörduda selle kogumi poole.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.08

file transfer, access and management

FTAM (synonym)

An application service that enables user application processes to move files between end open systems and to manage and access a remote set of files, which may be distributed.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.04.03

kirjutusvõru

tõkisvõru (synonym)

Eemaldatav plastik- või metallvõru, mille olemasolu või puudumine magnetlindi poolil välistab kirjutuse magnetlindile, vältides seeläbi faili kogemata kustutuse.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.04.03

write-enable ring

write ring (synonym)

file-protection ring (synonym)

file protect ring (synonym)

safety ring (synonym)

A removable plastic or metal ring, the presence or absence of which on a magnetic tape reel prevents writing on the magnetic tape and thereby prevents the accidental erasure of a file.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.05.46

klots

Pikselraster, mida korratakse x- ja y-telgede sihis mingi regiooni * täitmiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.46

tile

A pixel map that is replicated in the x and y dimensions to fill a region.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
31.03.25

lahendamisaegne õppimine

Kinnitusega õppimine, mis põhineb kiituse ja laituse jagamisel lahenduse otsingu käigus, ära ootamata lahendustee leidmist.
Märkus:
Lahendamisaegne õppimine hõlmab sihi poole kulgemise meetodeid silmuste, ülemäära pikkade teede, tupikute ja ebaõnnestumiste märkamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.25

learning while doing

Reinforcement learning that relies not on waiting for a solution path to be found before assigning blame, but on assigning credit and blame while the search for the solution is still on.
Märkus:
Learning while doing includes techniques for noting loops and unnecessarily long paths, dead-ends, and failures, to progress toward a goal.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.05.19

langemisnurk
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.05.19

angle of incidence
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.05.47

paan

Paanimisega saadud kuvaaken.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.47

tile

A window (1) produced by tiling.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.01.12

pildifail

Üht või enamat pilti sisaldav fail.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.12

image file

A file that contains one or more images (30.01.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.05.21

seni-lause

do-while-lause (synonym)

Iteratsioonilause, milles iteratsiooni juhib seni-tarind.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.21

do while statement

repeat while statement (synonym)

perform while statement (synonym)

An iteration statement where the iteration control is incorporated in a while-construct.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.02.14

sile pilt
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.02.14

smooth image
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.02.26

sile varjustus

Varjustus meetod ruumilise objekti sõrestikesitusega saadud kõverpindadele sileda ilme andmiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.26

smooth shading

A shading technique for giving a smooth appearance to curved surfaces of a solid object developed from a wireframe representation.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.05.48

taustaklots

Kuvaakna sisu kaotsimineku või rikkumise puhul akna regioonide * täitmiseks kasutatav klots.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.48

background tile

A tile (1) used to fill * regions of a window (1) when the contents of the window have been lost or have become invalid.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.07.13

TIFF

Paljude personaalarvutiplatvormidega ühilduv graafika faili * vorming skaneeritud piltide * salvestuseks ja vahetuseks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.13

TIFF

tagged image file format (synonym)

A graphic file * format used to store and exchange scanned images, compatible with a number of personal computing platforms.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.07.05

varufail

Võimaliku edaspidise andmete ennistuse tarbeks tehtud fail.
Näide:
teises kohas säilitatav faili koopia.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.05

backup file

A file made for possible later data restoration.
Näide:
Copy of a file preserved at an alternate site.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.03.23

võrgufailisüsteem

Arvutivõrgus hajutatud failisüsteem.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.23

network file system

A file system distributed over a computer network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur