[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit


[et]
07.05.06

absoluutlaadur

Programm, mis kopeerib * välismälust * sisemällu * laademooduleid, milles kõik aadressid on absoluutaadressid, mistõttu pole aadresse vaja sobitada.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.06

absolute loader

A program that copies * load modules, within which all addresses are absolute addresses, from external storage to internal storage, thus address adjustment is unnecessary.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.09.05

alla ümardama

Numeraali säilivat osa korrektsioonita ümardama.
Näide:
numeraalid 12,6374 ja 15,0625 omandavad allaümardusel kahe kümnend kohani kuju 12,63 ja 15,06.
Märkus:
Allaümardusel numeraali absoluutväärtus ei suurene.
Allaümardus on kärpimise vorm.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.05

to round down

To round, making no adjustment to the part of the numeral that is retained.
Näide:
The numerals 12.6374 and 15.0625, when rounded down to two decimal places, become 12.63 and 15.06 respectively.
Märkus:
If a numeral is rounded down, its absolute value is not increased.
Rounding down is a form of truncation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.05.12

lükkama

Kogu objektprogrammi või ta osa aadress iruumis teisaldama, tehes kõik vajalikud aadressisobitused, nii et vastavaid programmi osi saab selle teisenduse tulemusena uues asukohas täita.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.12

to relocate

To move all or part of an object program in an address space and to make the necessary adjustment of addresses so that the corresponding program parts, resulting from this transformation, can be executed in the new location.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
05.04.08

normaliseerima

Ujukomaesituse * mantissi modifitseerima koos karakteristiku vastava modifitseerimisega, mantissi viimiseks mingisse ettekirjutatud vahemikku, nii et esitatav reaalarv jääks muutumatuks.
Märkus:
See artikkel asendab ISO 2382-02:1976 artikli 02.09.01.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.08

to normalize

To make an adjustment to the mantissa and the corresponding adjustment to the characteristic in a floating-point representation to bring the mantissa within some prescribed range, the real number represented remaining unchanged.
Märkus:
This entry replaces entry 02.09.01 of ISO 2382-02 : 1976.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.09.01

normaliseerima (ujukomasüsteemis)

Ujukomaesituse * püsikomaosa muutma nii, et ta asuks mingis etteantud vahemikus, muutes ühtlasi vastavalt ka eksponenti nii, et esitatav reaalarv ei muutuks.
Näide:
püsikomaosa viimiseks vahemikku 1 kuni 9,99... saab ujukomaesituse 123,45 x 102 normaliseerida kujule 1,2345 x 104 .
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.01

to normalize

to standardize (synonym)

To make an adjustment to the fixed-point part and the corresponding adjustment to the exponent in a floating-point representation to ensure that the fixed-point part lies within some prescribed range, the real number represented remaining unchanged.
Näide:
In order to bring the fixed-point part into the range 1 to 9,99 ... the floating-point representation 123.45 x 102 may be normalized to 1.2345 x 104 .
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.01.15

paindtootmissüsteem

FMS (synonym)

Arvjuhtimisega tehnoloogiaüksustest ja transpordimehhanismidest koosnev süsteem, mida saab hõlpsalt kohandada tootmisülesannete muutustega.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.15

flexible manufacturing system

FMS (synonym)

A system composed of numerically-controlled manufacturing units and transport mechanisms that allows for easy adjustment to changes in manufacturing tasks.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.03.16

pärilevi

Seosekaalude korrigeerimise levi mitmekihilises võrgus * sisendkihist * kiht haaval võrgu väljundi poole.
Märkus:
Mitte ära segada pärilevivõrguga.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.16

feedforward propagation

forward propagation (synonym)

In a multilayered network, the propagation of connection weight adjustment, layer by layer, from the input layer toward the output of the network.
Märkus:
Not to be confused with feedforward network.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.09.23

ristsidestus

parasiitsidestus (synonym)

Mitmeteljelise positsioneerimissüsteemi defekt, mille tõttu pildi ühe telje reguleerimine põhjustab teisel teljel soovimatu muutuse; ta kaalukus sõltub positsioneerimistelgede hälvetest ideaalse ortogonaalsuse suhtes ja pildi komplanaarsusest.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.23

cross coupling

A defect inherent in a multiple-axis positioning system whereby an adjustment of one axis of the image (30.01.08) causes an undesired change in another; its severity depends upon the degree to which the positioning axes deviate from ideal orthogonality and coplanarity in the image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.03.17

tagasilevi

Seosekaalude korrigeerimise levi mitmekihilises võrgus * väljundkihist * kiht haaval võrgu sisendi poole.
Märkus:
Tavaliselt kasutatakse tagasilevi seoses veaparandusliku õppega.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.17

back propagation

feedback propagation (synonym)

In a multilayered network, the propagation of connection weight adjustment, layer by layer, from the output layer toward the input of the network.
Märkus:
Typically back propagation is used in connection with error-correction learning.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.02.30

tagasilevivõrk

BPN-võrk (synonym)

Mitmekihiline võrk, mis kasutab seosekaalude korrigeerimiseks õppimise ajal tagasilevi.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.30

back-propagation network

BPN (synonym)

feedback-propagation network (synonym)

A multilayered network using back propagation for connection weights adjustment during learning.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
31.02.01

õppe tagasivõtt

Süsteemis talletatud * teadmuse häälestamine õppimist kõrvaldama.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.01

unlearning

The adjustment of the knowledge * store d in a system to remove learning.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.03.05

õppimine

õpe (synonym)

Protsess, millega neurovõrk täiustab oma sooritust oma parameetrite korrigeerimise teel vastuseks sisend * kujundite jadale.
Märkus:
Üldiselt seisneb õppimine seosekaalude korrigeerimises.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.05

learning

The process by which a neural network improves its performance by adjustment of its parameters in response to a succession of input * patterns.
Märkus:
In general, learning consists in connection weights adjustment.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur