[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.07.23

invariantne

Omane millelegi, mis etteantud keskkonnas ei muutu.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.23

invariant (adjective)

Pertaining to the property that something does not vary within a specified environment.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.04

inverter

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on suuruselt võrdne sisend-analoogmuutujaga, kuid vastupidise algebralise märgiga.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.04

inverter

A functional unit whose output * analog variable is equal in magnitude to its input analog variable but is of opposite algebraic sign.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.06

IP

Ligikaudu OSI etalonmudeli * võrgukihi * protokollidele vastava, ühenduseta side protokolli nimi.
Märkus:
IP on lühend nimetusest „Internet Protocol„ (Interneti protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.06

IP

Name of a connectionless communication protocol, that corresponds approximatively to network layer protocols within the OSI reference model.
Märkus:
IP is an acronym for „Internet Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.03

IP-aadress

IP-number (synonym)

Aadress IP-protokollis.
Märkus:
See aadress on 32-bitine (või IP-protokolli järgmises versioonis pikem) arv. Üldiselt esitatakse ta nelja kümnendnotatsioonis ja punktidega eraldatud arvu jadana. Arvuti IP-aadress koosneb harilikult kahest osast: arvuti asukoha võrgu numbrist ja arvutit selles võrgus identifitseerivast osast.
IP-protokoll ei piirdu Internetiga, teda võidakse kasutada ka mõnedes muudes võrkudes.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.03

IP address

dot address (synonym)

dotted decimal notation (synonym)

IP number (synonym)

An address in the Internet Protocol.
Märkus:
This address is a number of 32 bits (or more in the next version of this protocol). It is generally represented by a sequence of four numbers in decimal notation, separated by dots. The IP address of a computer comprises usually two parts: the network number of the network on which this computer is located, and a part identifying the computer inside its network.
The „Internet Protocol„ is not limited to Internet, and may be used on some other networks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.15

IP-sissehelistuspääs

Ajutine pääs Internetti mingi kommuteeritava võrgu abil.
Märkus:
Kommuteeritav võrk võib olla telefonivõrk.
Sissehelistuspääsu kaks tuntud protokolli on PPP („kakspunktprotokoll„) ja SLIP („jadaliini Interneti-protokoll„).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.15

IP dialup access

A non-permanent access to the Internet network by means of a switched network.
Märkus:
The switched network may be the telephone network.
Two well-known protocols for dialup access are PPP („point-to-point„) and SLIP („serial line Internet protocol„).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.01

IRC-vestlus

IRC-teenus (synonym)

Jututuba võimaldav teenus Internetis.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.01

Internet relay chat

IRC (synonym)

A service for conducting a chat on the Internet.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.05

irratsionaalarv

Reaalarv, mis ei ole ratsionaalarv.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.05

irrational number

A real number that is not a rational number.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.06

irrelevantsus

hajuvus (synonym)

Sõnumineelu teatava sõnumi hulga tinglik entroopia teatava sõnumihulga korral sõnumiallikas, mis on ühendatud sõnumineeluga teatava kanali kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.06

irrelevance

prevarication (synonym)

spread (synonym)

The conditional entropy of a specific set of messages at a message sink given a specific set of messages at a message source connected to the message sink by a specific channel.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.09

iseorganiseerumine

Valveta õppiva * neurovõrgu võime korrigeerida oma seosekaale vastavalt sisend * kujundites leiduvatele erijoontele.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.09

self-organization

The capability of an unsupervised learning * neural network to adjust its connection weights according to the features found in the input * patterns.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.32

iseorganiseeruv kaart

SOM-kaart (synonym)

Kohoneni kaart (synonym)

Iseorganiseeruv võrk, mis koosneb alliksõlmedega täielikult seotud, üldiselt kahemõõtmelisest väljundkihist ja kasutab konkurentsõpet.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.32

self-organizing map

SOM (synonym)

self-organizing feature map (synonym)

SOFM (synonym)

Kohonen map (synonym)

A self-organizing network consisting of an output layer, generally two-dimensional, totally connected to the source nodes, and using competitive learning.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.31

iseorganiseeruv võrk

Neurovõrk, millel on iseorganiseerumise võime.
Märkus:
Sageli kavandatakse iseorganiseeruv võrk emuleerima ajurakkude võimet organiseerida end käitumiseks või kujundiks.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.31

self-organizing network

A neural network having a self-organization capability.
Märkus:
A self-organizing network is often designed to emulate the brain cells' ability to organize themselves into behavior or a pattern.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur