[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
33.07.01

interaktiivne laserplaat

CD-I (synonym)

Laserkettaid kasutav interaktiivne multimeedium-* arvutisüsteem.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.01

compact disc-interactive

CD-I (synonym)

An interactive multimedia * computer system that uses compact disks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.13

interaktiivne meedium

interaktiivmeedium (synonym)

Meedium, mis saab kasutajalt sisendandmed esituse sisu ja kestuse määramiseks, võimaldades seeläbi individualiseerida programmi materjali.
Näide:
interaktiivne videokuva.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.13

interactive medium

A medium that derives input from the user to determine the content and duration of a presentation, thus making possible individualized program material.
Näide:
An interactive video screen.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.03.06

interaktiivne objekt

interaktiivobjekt (synonym)

Liitobjekt, millel on nii sisend- kui ka väljundfunktsioonid.
Näide:
audiovisuaalne jada ja järgnev menüü valik.
Märkus:
Vt joonis 4.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.03.06

interactive object

A composite object which has both input and output functions.
Näide:
An audiovisual sequence and subsequent menu selection.
Märkus:
See figure 4.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.02

interaktiivne raalgraafika

Raalgraafika, mis võimaldab kasutajal dünaamiliselt valitseda või muuta kuva sisu, vormingut, suurust või värve kuvapinnal.
Märkus:
Interaktiivse raalgraafika vastand on passiivne raalgraafika, mis ei võimalda kasutajal dünaamiliselt valitseda ega dünaamiliselt muuta kuva elemente.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.02

interactive computer graphics

Computer graphics in which a user can dynamically control or alter the content, format, size, or colors of a display on a display surface.
Märkus:
Interactive computer graphics contrasts with passive computer graphics where the user can neither dynamically control nor dynamically alter the elements of a display image.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.10

interaktiivne video

Video ja arvuti tehnika ühendamise protsess, mille puhul kasutaja toimingud, valikud ja otsused mõjutavad programmi kulgemisviisi.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.10

interactive video

The process of combining video and computer technology so that the user's actions, choices, and decisions affect the manner in which the program unfolds.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.21

interaktiivtreening

Treening, mille käigus seosekaale korrigeeritakse pärast iga sisend * kujundi esitust.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.21

interactive training

pattern training (synonym)

Training in which the connection weights are adjusted after each input * pattern is presented.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.01

Internet

Mitut tüüpi sideteenuseid andva globaalvõrgu nimi.
Märkus:
Nende teenuste hulka kuuluvad peamiselt isikutevaheline sõnumiside, raalkonverentsid, failiedastus ja dokumente sisaldavate failide vaatamine.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.01

Internet

Name of a global area network, which provides several types of communication services.
Märkus:
These services comprise mainly: interpersonal messaging, * computer conferences, * file transfer, and consulting of files containing documents.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.02

Interneti ressurss

Informatsiooni sisaldav või andmetöötlus võimalusi andev ressurss * Internetis.
Näide:
WWW server.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.02

Internet resource

Within the Internet, a resource that contains information or provides data processing capabilities.
Näide:
A Web server.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.05.05

interoperaablus

koostalitlevus (synonym)

Kahe või enama funktsionaalüksuse võime töödelda andmeid kooperatiivselt.
Märkus:
Vt 01.01.47.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.05.05

interoperability

The capability of two or more functional units to process data cooperatively.
Märkus:
See 01.01.47.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.31

interpretaator

Interpreteerimis võimeline programm.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.31

interpreter

interpretive program (synonym)

A program that can interpret.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.69

interpretaatoridirektiiv

Keeletarind * programmi * interpreteerimise juhtimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.69

interpreter directive

A language construct for controlling the interpretation of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur