[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
14.01.05

hooldus

Tegevuste kogum funktsionaalüksuse hoidmiseks seisundis, milles ta saab täita nõutavat funktsiooni, või ta ennistuseks sellesse seisundisse.
Märkus:
Hooldus hõlmab seiret, teste, mõõtmisi, asendusi, reguleerimisi, remonte jms tegevusi ning mõnedel juhtudel halduslikke meetmeid.
Vt ka IEV 191-07-01, kus on kasutatud veidi erinevat sõnastust.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.05

maintenance

A set of activities intended to keep a functional unit in, or to restore it to, a state in which it can perform a required function.
Märkus:
Maintenance includes activities such as monitoring, tests, measurements, replacements, adjustments, repairs, and in some cases administrative actions.
See also IEV 191-07-01 where a slightly different wording is used.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.34

Hopfieldi võrk

põikassotsiatiivne võrk (synonym)

CAN-võrk (synonym)

Sidus võrk, milles on ainult nähtavad neuronid, mida värskendatakse tsükliliselt kuni stabiilsesse olekusse jõudmiseni.
Märkus:
Hopfieldi võrgul on lõplik arv stabiilseid olekuid, mis vastavad energiafunktsiooni lokaalsetele miinimumidele. Õppimise ajal korrigeeritakse seosekaale nii, et stabiilsed olekud vastavad talletamisele kuuluvatele kujunditele. Pärast sisend kujundi rakendamist areneb võrk lähima talletatud kujundi suunas.
Hopfieldi võrk võib olla sünkroonne neurovõrk või asünkroonne neurovõrk.
Hopfieldi võrku kasutatakse peamiselt assotsiatiivmäluna, kuid tal on ka optimeerimisrakendusi.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.34

Hopfield network

crossbar associative network (synonym)

CAN (synonym)

A totally connected network having only visible neurons which are cyclically updated until a stable state is obtained.
Märkus:
1 - A Hopfield network has a finite number of stable states, corresponding to local minimums of an energy function. During learning, the connection weights are adjusted so that the stable states correspond to the patterns to be stored. After applying an input pattern, the network evolves toward the closest stored pattern.
2 - A Hopfield network may be a synchronous neural network or an asynchronous neural network.
3 - The Hopfield network is mainly used as an associative storage but has also applications in optimization.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.07

hostarvuti

host (synonym)

Arvutivõrgu * arvuti, mis annab kasutajaile teenuseid näiteks arvutuste ja andmebaasi pöörduste kujul ning võib täita võrgu juhtimise ülesandeid.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.07

host computer

host (synonym)

In a computer network, a computer that provides users with services such as computation and database access and that may perform network control functions.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.08

hostinimi

Täielik domeeninimi, mis identifitseerib Internetis ühe konkreetse hosti.
Märkus:
Ajalooliselt identifitseerisid domeeninimed konkreetseid masinaid; praegu võivad domeeninimed identifitseerida funktsioone.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.08

host name

A fully qualified domain name identifying one specific host, within the Internet.
Märkus:
Historically, domain names identified specific machines; today domain names may identify functions.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.52

hostkeel

Programmikeel, mis sisaldab andmekäitluskeele * lauseid.
Märkus:
Asendab ISO 2382-17:1995 artikli 17.07.12.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.52

host language

A programming language in which statements of a data manipulation language are embedded.
Märkus:
Supersedes entry 17.07.12 in ISO 2382-17 : 1995.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.55

hostmasin

Arvuti, milele programm või fail on installeeritud.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.55

host machine

The computer on which a program or file is installed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.53

hostmasin

Arvuti, mida kasutatakse teisele arvutile mõeldud tarkvara väljatöötamiseks.
Märkus:
Vt sihtmasin (1).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.53

host machine

A computer used to develop software intended for another computer.
Märkus:
See target machine (1).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.54

hostmasin

Arvuti, mida kasutatakse teise arvuti emuleerimiseks.
Märkus:
Vt sihtarvuti (2).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.54

host machine

A computer used to emulate another computer.
Märkus:
See target machine (2).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.25

Hough' teisendus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.25

Hough transform
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.08.08

HTML

Ühelt platvormilt teisele porditavate hüpertekstdokumentide loomiseks kasutatav lihtne märgistuskeel.
Märkus:
HTML põhineb SGML-il ja tal on üldistatud semantika, mis sobib laiast rakenduste valikust pärit informatsiooni esituseks.
HTML-dokumendid võivad olla hüpertekstuudised, meil, hüpermeedium, suvandimenüüd, andmebaasipäringu tulemid, lihtsad struktureeritud dokumendid reasgraafikaga ja olemasolevate infokogumite hüpertekstvaadetega.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.08

HTML

hypertext markup language (synonym)

A simple markup language used to create hypertext documents that are portable from one platform to another.
Märkus:
HTML was based on SGML and has generic semantics that are appropriate for representing information from a wide range of applications.
HTML documents may be hypertext news, mail, hypermedia, menus of options, database query results, simple structured documents with inlined graphics and hypertext views of existing bodies of information.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.03

HTML

Hüperdokumentide loomiseks kasutatava märgistuskeele nimi.
Märkus:
HTML on lühend nimetusest „Hyper Text Mark-up Language„ (hüperteksti märgistuskeel).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.03

HTML

Name of a markup language used to create hypertext documents.
Märkus:
HTML is an acronym for „Hyper Text Mark-up Language„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur