[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.03.09

heuristiline reegel

Kindla juhtumi tarbeks koostatud reegel, millega formaliseeritakse teadmus ja kogemus, mida ekspert kasutab probleemi lahendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.09

heuristic rule

An ad hoc rule written to formalize the knowledge and experience an expert uses to solve a problem.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.04

heuristiline õppimine

Katse- või hindamistulemitest või katsete ja eksituste meetoditega saadud tulemitest tuletatud õpistrateegia.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.04

heuristic learning

A learning strategy developed from results of experimentation, of evaluation, or of trial-and-error methods.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.05

hierarhia

Sellise süsteemi struktuur, mille komponendid on suhtlusotstarbeks erireeglite järgi astmestatud alluvustasemetele.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.05

hierarchy

The structure of a system whose components are ranked into levels of subordination for communication purposes according to specific rules.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.04.02

hierarhiline arvutivõrk

hierarhiline võrk (synonym)

Arvutivõrk, mille sõlmed on nende juhtimis- või talitlusvõime järgi korraldatud klassihierarhiasse.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.04.02

hierarchical computer network

hierarchical network (synonym)

A computer network in which the nodes are organized in a hierarchy of classes with respect to their capability of control or operation.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.01

hierarhiline mudel

Andmemudel, mille struktuur põhineb puustruktuuril.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.01

hierarchical model

A data model whose pattern of structure is based on a tree structure.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.41

hierarhiline neurovõrk

Mitmest alamvõrkude astmest koosnev neurovõrk, milles töötlus toimub astehaaval.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.41

hierarchical neural network

hierarchical artificial neural network (synonym)

A neural network consisting of several stages of subnetworks, in which the processing occurs from one stage to the next.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.32

hierarhiline plaanimine

Plaanimine, mis täpsustab plaani ebamäärased osad detailsemateks alamplaanideks, genereerides plaani hierarhilise esituse.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.32

hierarchical planning

Planning that refines the vague parts of a plan into more detailed subplans by generating a hierarchical representation of it.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.29

hiir

Pihushoitav osutusseadis, mida osutamiseks liigutatakse mingil pinnal, mis ei ole kuvapind.
Märkus:
Hiir on informatsiooni valimiseks või ekraanil operatsiooni algatamiseks harilikult varustatud ühe või mitme nupuga.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.29

mouse

A hand-held pointing device operated by moving it on a surface other than the display surface.
Märkus:
A mouse is usually equipped with one or more pushbuttons for selecting items, or instigating action on the screen.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.30

hiline sidumine

Selliste programmikeelte tunnusomadus, mis sooritavad enamiku sidumistest * täitmise ajal, harilikult paindlikkuse saavutamiseks.
Näide:
dBASE, Smalltalk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.30

late binding

A characteristic of programming languages that perform most bindings during execution, usually to achieve flexibility.
Näide:
dBASE, Smalltalk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.02

hiljemhooldus

Korrektiivhooldus, mida ei algatata kohe pärast tõrke esinemist või rikke avastamist, vaid lükatakse edasi vastavalt hooldus reeglitele.
Märkus:
Määratlus standardiartiklis IEV 191-07-16 on sisuliselt sama, erinedes rikke käsituse poolest (vt 14.01.10).
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.02

deferred maintenance

Corrective maintenance which is not immediately initiated after occurrence of a failure or detection of a fault, but is delayed in accordance with given maintenance rules.
Märkus:
The definition in IEV 191-07-16 is essentially the same, with the difference in view of „fault„ (see 14.01.10).
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.15

hindaja

isik, kes osaleb protsessi atribuutidele hinnete andmises
Märkus:
MÄRKUS. Hindaja on pädev hindaja või ajutine hindaja.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.15

assessor

an individual who participates in the rating of process attributes
Märkus:
NOTE An assessor is either a competent assessor or a provisional assessor.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur