[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.06.05

hetkkoopia

Informatsiooni ajutine väljastus kuuldaval või nähtaval kujul. Mälu sisu ajutine kujutis.
Näide:
Kuva kineskoobi ekraanil.
Märkus:
Määratluse teine lause on prantsuskeelse algteksti tõlge.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.05

soft copy

Nonpermanent output of information in audio or visual format.
Näide:
A cathode ray tube display.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.09

hetktõmmis

hetkdamp (synonym)

Teatud hetkel mälus või andmebaasis asunud kõigi andmete või nende osade koopia.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.09

snapshot dump

A copy of all or portions of the data contained in memory or in a database at a particular point in time.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.01.01

heuristiline meetod

Suvaline uurimislik probleemilahenduse meetod, mille puhul lähend tulemite sarja põhjal hinnatakse edenemist lõpliku tulemi poole, näiteks suunatavate katsete ja eksituste protsessiga.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.01.01

heuristic method

Any exploratory method of solving problems in which an evaluation is made of the progress towards an acceptable final result using a series of approximate results, for example by a process of guided trial and error.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.27

heuristiline otsing

Kogemusel ja arvamustel põhinev probleemilahendus, mida kasutatakse otsingu tõhustamiseks, taotledes vastuvõetavaid tulemusi, kuid garanteerimata edu.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.27

heuristic search

Problem solving based on experience and judgment, used to improve the efficiency of a search in order to obtain acceptable results without guarantee of success.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.09

heuristiline reegel

Kindla juhtumi tarbeks koostatud reegel, millega formaliseeritakse teadmus ja kogemus, mida ekspert kasutab probleemi lahendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.09

heuristic rule

An ad hoc rule written to formalize the knowledge and experience an expert uses to solve a problem.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.04

heuristiline õppimine

Katse- või hindamistulemitest või katsete ja eksituste meetoditega saadud tulemitest tuletatud õpistrateegia.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.04

heuristic learning

A learning strategy developed from results of experimentation, of evaluation, or of trial-and-error methods.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.05

hierarhia

Sellise süsteemi struktuur, mille komponendid on suhtlusotstarbeks erireeglite järgi astmestatud alluvustasemetele.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.05

hierarchy

The structure of a system whose components are ranked into levels of subordination for communication purposes according to specific rules.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.04.02

hierarhiline arvutivõrk

hierarhiline võrk (synonym)

Arvutivõrk, mille sõlmed on nende juhtimis- või talitlusvõime järgi korraldatud klassihierarhiasse.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.04.02

hierarchical computer network

hierarchical network (synonym)

A computer network in which the nodes are organized in a hierarchy of classes with respect to their capability of control or operation.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.01

hierarhiline mudel

Andmemudel, mille struktuur põhineb puustruktuuril.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.01

hierarchical model

A data model whose pattern of structure is based on a tree structure.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.41

hierarhiline neurovõrk

Mitmest alamvõrkude astmest koosnev neurovõrk, milles töötlus toimub astehaaval.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.41

hierarchical neural network

hierarchical artificial neural network (synonym)

A neural network consisting of several stages of subnetworks, in which the processing occurs from one stage to the next.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.32

hierarhiline plaanimine

Plaanimine, mis täpsustab plaani ebamäärased osad detailsemateks alamplaanideks, genereerides plaani hierarhilise esituse.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.32

hierarchical planning

Planning that refines the vague parts of a plan into more detailed subplans by generating a hierarchical representation of it.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur