[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
23.04.14

globaalne asendusotsing

globaalne asendusega otsing (synonym)

Funktsioon või režiim, mis võimaldab kasutajal dokumendis lokaliseerida näiteks teatud märgistringide, * manuskäskude või teatava atribuudiga märkide esinemisjuhte ja asendada nad automaatselt või kasutaja käsul mingi etteantud tekstiga.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.14

global search and replace

global find and replace (synonym)

A function or mode that enables a user to locate an occurrence of such things as particular character strings embedded commands, or characters with a specific attribute in a document and to substitute it either automatically or under user control with a given text.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.34

globaalne karakteristikuanalüüs
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.34

global feature analysis

GFA (synonym)

blob analysis (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.29

globaalne lävi
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.29

global threshold
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.08.15

globaalne lävisegmentimine
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.08.15

global thresholding
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.05

globaaltransformatsioon

Pilditransformatsioon, mis annab igale pikselile uue väärtuse funktsioonina pildi kõigist pikselitest(30.01.08).
Märkus:
Globaalomaduste hulka kuuluvad hallitaseme jaotus ja ruumsageduse jaotus, näiteks pikselhistogrammil ning Fourier' teisenduses ja korrelatsioonis.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.05

global transformation

Image transformation (30.09.01) assigning a new value to each pixel (13) as a function of the values of all pixels of the image (30.01.08).
Märkus:
Global properties include gray value distribution and spatial frequency distribution as in the pixel histogram and Fourier transform and correlation.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.06

globaalvõrk

GAN (synonym)

Võrk, mis koosneb eri arvutivõrkudest ja katab piiramatu geograafilise ala.
Märkus:
Inglise keeles kasutatakse mõnikord globaalvõrgu sünonüümina terminit „internet„ (väikese i-ga). Seda ei tohi ära segada nimega „Internet„ (suure I-ga), mis tähistab üht võrku.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.06

global area network

GAN (synonym)

A network that comprises different computer networks and that covers an unlimited geographical area.
Märkus:
In English, the term „internet„ (with lowercase „i„) is sometimes used as a synonym for „global area network„. Do not confuse with „Internet„ (with uppercase „I„), which designates one network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.16

glüüf

Graafilise märgi, näiteks tähe või ikooni kuju.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.16

glyph

The shape of a graphic character, such as the shape of a letter or of an icon.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.18

glüüfkiri

Glüüfide hulk koos indekseerimisskeemiga ning selle hulga karakteristikute (näiteks kõrguse, paksuse ja kalde) kirjeldusega.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.18

glyph font

A set of glyphs, an indexing scheme, and a description of characteristics of the set, such as height, boldness, and slope.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.18

Gopher

Võrgus leiduvate failide vaatlust võimaldava programmi nimi.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.18

Gopher

Name of a program for consulting the files available on a network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.09

Gopheri-ruum

Küberruumi see osa, millele kasutajal on juurdepääs tarkvara Gopher abil.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.09

gopherspace

That part of the cyberspace to which the user has access by means of Gopher software.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.27

Gouraud' varjustus

Hulknurkmudeli sile varjustus tipu intensiivsuste interpoleerimisega piki kumbagi serva.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.27

Gouraud shading

The smooth shading of a polygon model by linear interpolation of vertex intensities along each edge.
Märkus:
See Figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur