[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
31.03.26

geneetiline õppimine

Automaatõpe, mis põhineb mingil iteratiivsel liigitus algoritmil, mis valib liigitustunnuste paare tugevuse järgi ning rakendab neile paaridele geneetilisi operaatoreid, et luua järglasi, millede hulgast tugevaimad asendavad nõrgimaid liigitustunnuseid uute usutavate reeglite loomiseks, kui senised reeglid osutuvad ebaadekvaatseteks.
Märkus:
Termin „geneetiline„ tuleneb loodusgeneetikast, kus ta on seotud pärilikkusega, liikide varieerumisega ja enamkohastunute püsimajäämisega.
Liigitustunnuste paare valitakse juhuslikult
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.26

genetic learning

Machine learning based on an iterative classification algorithm which selects pairs of classifiers according to strength, and applies genetic operators to the pairs to create offsprings, the strongest of which replace the weakest classifiers in order to generate new, plausible rules when the available rules prove inadequate.
Märkus:
The term „genetic„ comes from the field of natural genetics, where it is linked to heredity, variation of the species, and the survival of the fittest.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.04.06

genereeriv funktsioon

Antud funktsioonide või konstantide sarja matemaatiline funktsioon, mille esitamisel lõpmatu reana on need funktsioonid või konstandid selle rea kordajad.
Näide:
funktsioon (1 - 2 ux + u 2 )-1/2 on Legendre'i polünoomide Pn (x) genereeriv funktsioon, sest ta reaksarendusel on kuju

020406a.gif

EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.04.06

generating function

Of a given series of functions or constants, a mathematical function that, when represented by an infinite series, has those functions or constants as coefficients in the series.
Näide:
The function (1 - 2 ux + u 2 )-1/2 is a generating function of the Legendre polynomials Pn (x) by virtue of the expansion
020406a.gif

EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.07

geomeetriline konfiguratsioon

Pildi kuju kirjeldav karakteristikute hulk.
Märkus:
Kuju võib hõlmata kvalitatiivseid (kandiline, ümmargune jne) või kvantitatiivseid (pindala, ümbermõõt, mõõtmed jne) karakteristikuid.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.07

geometric configuration

A set of features (30.04.01) that describes the shape of an image (30.01.08).
Märkus:
The shape may include qualitative features, such as squared, circular, etc., or quantitative features such as area, perimeter, dimensions.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.02.03

geomeetriline modelleerimine

Manipuleeritaval kujul ruumilisi vorme esitava mudeli loomine arvutisüsteemil.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.03

geometric modeling

The creation, on a data processing system, of a model which represents three-dimensional shapes in a form that can be manipulated.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.08

geomeetriline modelleerimine

Manipuleeritaval kujul ruumilisi vorme esitava mudeli loomine arvutisüsteemil.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.08

geometric modeling

The creation on a computer system of a model which represents three-dimensional shapes in a form that can be manipulated.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.14

GIF

Paljude personaalarvutiplatvormidega ühilduv graafika faili * vorming skaneeritud piltide * salvestuseks ja vahetuseks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.14

GIF

graphic interchange format (synonym)

A graphic file * format used to store and exchange scanned images, compatible with a number of personal computing platforms.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.02.12

globaalne

globaal- (synonym)

Omane programmi kõigi moodulite * kehtivuspiirkonnas olevale keeletarindile .
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.12

global

Pertaining to a language construct that is within the scope of all module s of the program.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.20

globaalne aadressihaldus

Aadressihaldus, mille puhul kõik individuaalaadressid kohtvõrgus on ühesed üle kõigi kohtvõrkude.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.20

universal address administration

global address administration (synonym)

Address administration in which all LAN individual addresses are unique within the same or other local area networks.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.14

globaalne asendusotsing

globaalne asendusega otsing (synonym)

Funktsioon või režiim, mis võimaldab kasutajal dokumendis lokaliseerida näiteks teatud märgistringide, * manuskäskude või teatava atribuudiga märkide esinemisjuhte ja asendada nad automaatselt või kasutaja käsul mingi etteantud tekstiga.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.14

global search and replace

global find and replace (synonym)

A function or mode that enables a user to locate an occurrence of such things as particular character strings embedded commands, or characters with a specific attribute in a document and to substitute it either automatically or under user control with a given text.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.34

globaalne karakteristikuanalüüs
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.34

global feature analysis

GFA (synonym)

blob analysis (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.29

globaalne lävi
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.29

global threshold
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur