[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
25.05.05

füüsilise signaalimise alamkiht

PLS-alamkiht (synonym)

Kohtvõrgu * füüsilise kihi see osa, mis liidestatakse meediumipöörduse juhtimise alamkihiga ning kodeerib ja edastab biti sümboleid, võtab vastu ja dekodeerib bitisümboleid ning täidab fakultatiivseid isoleerimisfunktsioone.
Märkus:
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.05

physical signaling sublayer

PLS sublayer (synonym)

In a local area network, that portion of the physical layer that interfaces with the medium access control sublayer and performs bit symbol encoding and transmission, bit symbol reception and decoding, and optional isolation functions.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.10.03

füüsilise väljastuse pääsuplokk

Pääsuplokk * füüsiliseks väljastuseks.
Näide:
printer.
Märkus:
Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.10.03

physical delivery access unit

PDAU (synonym)

An access unit for physical delivery.
Näide:
A printer.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.10.02

füüsilise väljastuse süsteem

Füüsilist väljastust sooritav süsteem.
Näide:
postisüsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.10.02

physical delivery system

PDS (synonym)

A system that performs physical delivery.
Näide:
The postal system.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.28

geneeriline

Omane keeletarindile, mis on tegeliku keeletarindi loomisel malliks range tüüpsuse reeglitele vastavate andmetüüpide osas.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.28

generic

Pertaining to a language construct that serves as a template for creating an actual language construct for applicable data type s in compliance with the rules of strong typing.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.29

geneeriline deklaratsioon

Geneerilise * keeletarindi * deklaratsioon, mis toob sisse geneerilised parameetrid, mis asendatakse geneerilisel isendusel * tegelike parameetritega.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.29

generic declaration

The declaration of a generic * language construct that introduces the generic parameter s which are to be replaced by actual parameter s during a generic instantiation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.35

geneeriline isend

geneeriline eksemplar (synonym)

Geneerilisest moodulist * geneerilise isenduse teel loodud konkreetne moodul.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.35

generic instance

A concrete module created from a generic module by generic instantiation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.34

geneeriline isendus

Geneerilise mooduli geneeriliste parameetrite teisendamine konkreetse mooduli loomiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.34

generic instantiation

The process of resolving generic parameters from a generic module in order to create a concrete module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.30

geneeriline keha

Geneerilise * keeletarindi * keha, mis on geneerilise isenduse käigus vastavate tegelike keeletarindite kehade malliks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.30

generic body

The body of a generic * language construct that serves as a template for the bodies of corresponding actual language constructs during a generic instantiation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.33

geneeriline moodul

Parametreeritud mall moodulite loomiseks geneerilise isenduse teel.
Märkus:
Malli parameetrid on loomult geneerilised ja neid ei tohi segi ajada saadavate moodulite formaalparameetritega.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.33

generic module

A parameterized template for creating modules by generic instantiation.
Märkus:
The parameter s of the template are of a generic nature and should not be confused with formal parameter s of the resulting modules.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.32

geneeriline pakett

Pakett, mis on määratud andma malle sugulus algoritmide või-tehete jaoks.
Näide:
trigonomeetriliste funktsioonide, pinu * operatsioonide, rahandusfunktsioonide jne geneerilised paketid.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.32

generic package

A package designed to provide templates for related algorithm s or operation s.
Näide:
Generic packages for trigonometric functions, stack * operation s, financial functions, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.31

geneeriline tehe

Tehe, mis on ülekoormatud ega tähista üht kindlat tehet, vaid annab formaalparameetrid teatud andmetüüpidesse kuuluvate tegelike parameetrite jaoks.
Näide:
Lekseem „+„ võib tähendada täisarvude liitmist, reaalarvude liitmist, hulkade ühendit, konkatenatsiooni jne.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.31

generic operation

An operation that is overload ed and does not designate one specific operation but rather provides formal parameter s for actual parameter s of specific data type s.
Näide:
The lexical token „+„ may mean integer addition, real addition, set union, concatenation, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur