[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
C11

funktsioon

Matemaatiline olem, mille väärtus, st sõltuva muutuja väärtus sõltub kindlaksmääratud viisil ühe või mitme sõltumatu muutuja väärtustest, kusjuures sõltumatute muutujate igale lubatavale väärtuste kombinatsioonile vastab mitte rohkem kui üks sõltuva muutuja väärtus.

[en]
C11

function

A mathematical entity whose value, i.e. the value of the dependent variable, depends in a specified manner on the values of one or more independent variables, not more than one value of the dependent variable corresponding to each permissible combination of values from the respective ranges of the independent variables.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.12

funktsioon

Alamprogramm (harilikult formaalparameetritega), mis tekitab andmeväärtuse, mille ta tagastab väljakutsekohta.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.12

function

A subprogram, usually with formal parameter s, that produces a data value which it return s to the place of the invocation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.04

funktsioonide eelvalimine

Mingi juhttoime või klahviga mitme funktsiooni täitmise võime.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.04

function preselection capability

The ability to perform more than one function by a particular control or key.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.11

funktsioonigeneraator

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja võrdub ta sisend-analoogmuutujate mingi funktsiooniga.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.11

function generator

A functional unit whose output * analog variable is equal to some function of its input analog variables.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.13

funktsioonikutse

Keeletarind, mis annab tegelikud parameetrid mingi funktsiooni * täitmise algatamiseks ja kutsub esile funktsiooni täitmise.
Märkus:
Funktsioonikutset saab kasutada operandina * avaldises või tegeliku parameetrina * alamprogrammi kutses.
Vrd protseduurikutse.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.13

function call

A language construct that provides the actual parameter s for the invocation of the execution of a function and causes the execution.
Märkus:
A function call may be used as an operand in an expression or as an actual parameter of a subprogram call.
Contrast with procedure call statement.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.02.09

füüsiline kiht

Kiht, mis annab bittide * edastusmeediumi kaudu teisalduseks vajalike füüsiliste ühenduste loomise, käigushoiu ja lahutamise mehaanilised, elektrilised, funktsionaalsed ja protseduurilised vahendid.
Märkus:
Vt. artikli 26.02.01 märkus 1 ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.09

physical layer

The layer that provides the mechanical, electrical, functional, and procedural means to establish, maintain and release physical connections for transfer of bits over a transmission medium.
Märkus:
See note 1 to 26.02.01 and figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.05

füüsiline kirje

Füüsilise asukoha järgi andmekandjal või mäluseadmes * kirjeks tunnistatav.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.05

physical record

A record considered with respect to its physical position on a data medium or in storage.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.02.03

füüsiline objekt

küljendiobjekt (synonym)

Dokumendi spetsiifilise füüsilise struktuuri element.
Näide:
Lehekülg, plokk.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.03

layout object

An element of the specific layout structure of a document.
Näide:
A page, a block.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.18

füüsiline pääsu reguleerimine

Füüsiliste mehhanismide kasutamine pääsu reguleerimiseks.
Näide:
arvuti hoidmine lukustatud ruumis.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.18

physical access control

The use of physical mechanisms to provide access control.
Näide:
Keeping a computer in a locked room.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.24

füüsiline salvestustihedus

Raja pikkus- või nurgaühiku kohta salvestatav magneetumussiirete arv.
Märkus:
Harilikult kasutatakse pikkuse puhul ühikuna magneetumussiirete arvu millimeetri kohta (ft/mm), nurga puhul magneetumussiirete arvu radiaani kohta (ft/rad).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.24

physical recording density

The number of flux transitions recorded on a track per unit of length or of angle.
Märkus:
Usually, the units used are flux transitions per millimeter (ftpmm) for length, and flux transitions per radian (ftprad) for angles.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.10

füüsiline skeem

Siseskeemi see osa, mis puudutab füüsilist taset ja on seega andmebaasi skeemi osa.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.10

physical schema

The part of the internal schema that pertains to the physical level and that, therefore, is a part of a database schema.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur