[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
32.05.06

üldnimi

Korrespondendiaadressi * atribuut, mis identifitseerib kasutaja või levinimistu mingi teise atribuudiga määratud andmete suhtes.
Näide:
ametikoht või funktsioon organisatsioonis, nt „postmeister„, „haldur„, „turundusdirektor„
Märkus:
Korrespondendiaadressis peab olema üldnimi või isikunimi.
Vt tabel 1.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.06

common name

An attribute of an O/R address identifying a user or distribution list relative to the entry denoted by another attribute.
Näide:
Title or position within an organization, e.g., „postmaster„, „administrator„, „director of marketing„.
Märkus:
A common name or a personal name is required in an O/R address.
See table 1.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.08

üldregister

Registrite kogumis tavaliselt ilmutatult adresseeritav register, mida saab kasutada mitmesuguseks otstarbeks, näiteks akumulaatorina, * indeksiregistrina või andmete erikäsitluseks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.08

general purpose register

A register, usually explicitly addressable within a set of registers, that can be used for different purposes, such as an accumulator, an index register, or a special handler of data.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.22

üldtava

tegevus, mis järjekindlal sooritamisel aitab kaasa konkreetse protsessiatribuudi saavutamisele
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.22

generic practice

an activity that, when consistently performed, contributes to the achievement of a specific process attribute
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.05

ülediskreetimine

Signaali diskreetimine sagedusega, mis vähemalt kahekordselt ületab Nyquisti teoreemiga nõutava.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.05

oversampling

The sampling of a signal at a rate at least twice above that needed by the Nyquist theorem.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.04

ülekande hoidega summaator

Summaator, millel on iga numbrikoha jaoks kolm sisendit, * summa * väljund ja ülekande väljund ning mis ühe tehtetsükli vältel ei kanna ülekandenumbreid ise üle.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.04

carry-save adder

An adder which has, for each digit place, three inputs, one sum * output and one carry output and which does not propagate the carry digits by itself within one cycle of operation.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.06

ülekandenumber

ülekanne (synonym)

Number, mis genereeritakse siis, kui summa või korrutis mingil numbrikohal ületab suurima numbri, mida sellel numbrikohal saab esitada, ja mis edastatakse töötluseks mujale.
Märkus:
Positsioonsüsteemis edastatakse ülekandenumber töötluseks numbrikohale, mille kaal on vahetult suurem.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.06

carry digit

A digit that is generated when a sum or a product in a digit place exceeds the largest number that can be represented in that digit place and that is transferred for processing elsewhere.
Märkus:
In a positional representation system, a carry digit is transferred to the digit place with next higher weight for processing there.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.08

üle kandma

Ülekandenumbrit edastama.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.08

to carry

To transfer a carry digit.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.07

ülekanne

Ülekandenumbri edastuse toiming.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.07

carry

The action of transferring a carry digit.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.15

ülekanne läbi üheksa

Kümnendnumeraalidega esitatud arvude rööpliitmise protseduur, mille puhul ülekanne mingile numbrikohale siirdub edasi järgmisele numbrikohale, kui selle numbrikoha jooksev summa on 9, ning see 9 asendatakse nulliga.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.15

standing-on-nines carry

In the parallel addition of numbers represented by decimal numerals, a procedure in which a carry to a given digit place is bypassed to the next digit place if the current sum in the given digit place is 9, and the 9 is changed to 0.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.05.22

üle katma

Ülekattesegmenti * välismälust * laadima muid programmi osi üle kirjutades.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.22

to overlay

To load an overlay segment from auxiliary storage in such a manner that other portions of a program are overwritten.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.05.23

ülekatteohjur

Ülekattesegmentide järjestamist ja paigutamist juhtiv alamprogramm.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.23

overlay supervisor

A subprogram that controls the sequencing and positioning of overlays segments.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur