[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.02.03

võrgutoitega kalkulaator

Kalkulaator, mis saab oma toite eranditult elektrivõrgust.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.03

mains-powered calculator

A calculator that depends solely for its power upon connection to the electric power mains.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.04

võrgu topoloogia

Võrgu * harude ja sõlmede skemaatiline paigutus.
Märkus:
Topoloogiad võivad olla füüsilised või loogilised; näiteks võib loogilise ringi füüsiliselt teostada tähtvõrguna.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.04

network topology

The schematic arrangement of the branches and nodes of a network.
Märkus:
Topologies may be physical or logical; for example, a logical ring may be physically implemented as a star network.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.02.03

võrguülem

võrguadministraator (synonym)

Arvutivõrgu ekspluatatsiooni ja hoolduse eest vastutav isik.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.02.03

network administrator

The person responsible for operations and maintenance of a computer network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.44

võrk

Sõlmede ja neid ühendavate harude kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.44

network

An arrangement of nodes and interconnecting branches.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.01

võrk

Olemite ja nendevaheliste ühendusteede kogum.
Märkus:
Võrgu topoloogias või mingis abstraktses struktuuris on omavahel seotud olemiteks punktid skeemil, ühendusteedeks aga jooned skeemil. Arvutivõrgus on omavahel seotud olemiteks arvutid või andmeside seadmed, ühendusteedeks aga andmesidelülid.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.01

network

An arrangement of entities and their interconnections.
Märkus:
In network topology or in an abstract arrangement, the interconnected entities are points on a scheme, and the interconnections are lines on the scheme. In a computer network, the interconnected entities are computers or data communication equipment, and the interconnections are data links.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.05

võrkgraafik

Projekti juhtimisel sündmuste, tegevuste ja nende seoste kirjeldamiseks ning ajastamiseks kasutatav suunatud graafik.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.05

network chart

A directed graph used for describing and scheduling events, activities, and their relationships in project control.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.03

võrkmudel

Andmemudel, mille struktuur põhineb võrkstruktuuril.
Näide:
võrkbaasikeele NDL mudel.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.03

network model

A data model whose pattern of structure is based on a network structure.
Näide:
The Network Database Language (NDL) model.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.06

võrkplaanimine

Projekti plaanimiseks, ajastamiseks ja juhtimiseks võrkgraafikuid kasutav meetod.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.06

network planning

A technique that uses network charts for planning, scheduling and controlling a project.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.04

võrkstruktuur

Andmete struktuur, milles olemid või atribuudid on tippudeks ja kus erinevalt puustruktuurist võib igal tipul olla mitu ematippu.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.04

network structure

A data structure that arranges entities or attributes as nodes and that, in contrast to a tree structure, permits nodes to have multiple parent nodes.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.26

võte

Kaamera pildi laadimine puhvrisse.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.26

snap

The loading of a camera image (30.01.08) into a buffer.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.09.04

võti

Andmeelementide kogumi sees asuv identifikaator.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.09.04

key

An identifier within a set of data elements.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur