[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
12.03.07

valimine voolude ühtivusega

Ühe magnetmälu pesiku valikuline ümberlülitamine pesikumaatriksis ühe või mitme voolu rakendamisega nii, et magnetomootorjõudude resultaat ületab teatava läviväärtuse ainult valitud pesikus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.07

coincident-current selection

In an array of magnetic storage cells, the selective switching of one cell in the array by the simultaneous application of one or more currents such that the resultant magnetomotive force exceeds a threshold value only in the selected cell.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.39

valimisseadis

selektor (synonym)

Sisendseade, mis võimaldab valida alternatiivide hulgast ühe väärtuse.
Näide:
Funktsiooniklaviatuur.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.39

choice device

An input unit that provides one value to be selected from a set of alternatives.
Näide:
Example - A function keyboard.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.28

valimissignaal

Saate käivituseks kõike vajalikku informatsiooni esitav märgi järjend kommuteeritavas võrgus.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.28

selection signal

In a switched network, the sequence of characters that represents all the information required to establish a call.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.03.06

vallas-

autonoomne (synonym)

autonoom- (synonym)

Omane arvuti otsese juhtimiseta töötava funktsionaalüksuse käitusele.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.06

offline (adjective)

off-line (synonym; adjective; GB)

Pertaining to the operation of a functional unit when not under the direct control of the computer.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.42

vallas-

autonoomne (synonym)

autonoom- (synonym)

Omane funktsionaalüksuse talitlusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitlusest või sellega rööbiti.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.42

offline (adjective)

off-line (synonym; adjective; GB)

Pertaining to the operation of a functional unit that takes place either independently of, or in parallel with, the main operation of a computer.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.21

valmendus

Teataval arvul treeningunäidistel põhinev kõnelejast sõltuva süsteemi * kõnetreening kasutajate tuvastuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.21

enrollment

Speech training of a speaker-dependent system to recognize users based on a given number of training samples.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.12

valmistuse plaanimise ja juhtimise süsteem

PPCS (synonym)

Andmetöötlussüsteem, mida kasutatakse tootmisplaanide koostamiseks, täitmiseks ja reguleerimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.12

production planning control system

PPCS (synonym)

A data processing system used to generate, execute, and control manufacturing plans.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.08

valvega õppimine

Õpistrateegia, mille puhul kontrollitakse omandatud teadmust välisest teadmusallikast saadava tagasisidega.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.08

supervised learning

A learning strategy in which the correctness of acquired knowledge is tested through feedback from an external knowledge source.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.06

valvel

Omane aktiivse * tegumi olekule, milles tegum ootab töötlust ega ole blokeeritud.
Märkus:
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.06

ready

Pertaining to the task state of an executable * task in which the task is waiting for processing and is not blocked.
Märkus:
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.10

valvetaimer

Taimer, mis seirab mingi signaali või funktsionaalüksuse olekut, et avastada etteantud kestust ületavaid passiivsusperioode või reaktsiooni hilistumisi.
Märkus:
Etteantud kestuse möödumisel võib valvetaimer aktiveerida alarmi või panna seiratava funktsionaalüksuse asemel tööle liias-funktsionaalüksuse.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.10

watchdog timer

A timer which monitors the state of a signal or a functional unit for inactivity or delay of response beyond a specified duration.
Märkus:
Upon lapse of the specified duration, the watchdog timer may activate an alarm or cause a redundant functional unit to take over the functional unit being monitored.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.09

valveta õppimine

Õpistrateegia, mis seisneb mitmesuguste olemite vaatlemises ja analüüsimises ning otsustamises, et mõned nende alamhulgad on rühmitatavad teatud klassideks, sooritamata omandatud teadmuse õigsuse kontrolli välistest teadmusallikatest saadava tagasisidega.
Märkus:
Kui mõiste on moodustatud, antakse talle nimi, mida võib kasutada järgneval muude mõistete õppimisel.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.09

unsupervised learning

learning without a teacher (synonym)

A learning strategy that consists in observing and analysing different entities and determining that some of their subsets can be grouped into certain classes, without any correctness test being performed on acquired knowledge through feedback from external knowledge sources.
Märkus:
Once a concept is formed, it is given a name that may be used in subsequent learning of other concepts.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur