[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.01.02

tulemimälu

sigmamälu (synonym)

Kalkulaatori * mäluseade arvutuste sarja tulemite akumuleerimiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.01.02

sigma memory

A storage device in a calculator used to accumulate the results of a series of calculations.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.06.01

tulemüür

Funktsionaalüksus, mis vahendab liiklust kahe arvutivõrgu vahel ja kaitseb volitamatu juurdepääsu eest üht neist või mingit ta osa.
Märkus:
Kaitstav võrk on üldiselt privaatne sisemine võrk.
Tulemüür võib võimaldada edastada * sõnumeid või faile mingile tugevalt turvatud tööjaamale sisemises võrgus, võimaldamata aga samasugust edastust vastassuunas.
Vt joonis 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.06.01

firewall

A functional unit that mediates all traffic between two computer networks and protects one of them or some part thereof against unauthorized access.
Märkus:
The protected network is in general a private, internal network.
A firewall may permit messages or files to be transferred to a high-security workstation within the internal network, without permitting such transfer in the opposite direction.
See figure 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.28

tuletatud tüüp

derivaattüüp (synonym)

Andmetüüp, mille andmeväärtused ja tehted on mingi olemasoleva ematüübi omade jäljendid.
Märkus:
Range tüüpsus keelab ilmutatud tüübiteisenduseta tehted erinevatesse tuletatud tüüpidesse või tuletatud tüüpi ja ematüüpi kuuluvate andmeväärtustega.
Tuletatud tüüpide andmeväärtuste või võimalike tehete hulk võib olla kahandatud või laiendatud.
Vrd ematüüp.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.28

derived type

A data type whose data value s and operation s are replicas of those of an existing parent type.
Märkus:
Strong typing prohibits operations among data values of different derived types, or between a derived type and a parent type, unless explicit type conversion is used.
The set of data values or the applicable operations of derived types may be reduced or expanded.
Contrast with parent type.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.43

tulvamine

tulve (synonym)

Teenuse tõkestamine suure andme hulga juhusliku või tahtliku lisamisega.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.43

flooding

Accidental or intentional insertion of a large volume of data resulting in denial of service.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.06.07

tulvamine

tulve (synonym)

uputamine (synonym)

Mõttetu või soovimatu sisuga elektronposti või foorumi * artiklite saatmine ülemäärastes kogustes.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.06.07

flooding

Sending excessive amounts of electronic mail or forum * postings of meaningless or unsolicited content.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.16

tundetusplokk

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on sisend-analoogmuutuja teatavas piirkonnas konstantne.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.16

dead zone unit

A functional unit whose output * analog variable is constant over a particular range of the input analog variable.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.02.02

tundlik informatsioon

Informatsioon, mida vastavalt pädeva võimu otsusele tuleb kaitsta, sest ta avalikustamine, muutmine, hävimine või kadu põhjustaksid kellegi või millegi tunduva kahjustuse.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.02.02

sensitive information

Information that, as determined by a competent authority, must be protected because its disclosure, modification, destruction, or loss will cause perceivable damage to someone or something.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.26

tundlikkus

Informatsiooni tähtsuse mõõt, mille on informatsioonile ta kaitsevajaduse märkimiseks kinnistanud ta omanik.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.26

sensitivity

A measure of importance assigned to information by the information owner to denote its need for protection.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.16

tundmistarve

Andmete potentsiaalse saaja seaduslik vajadus teada või omada kogu nende andmetega esitatavat tundlikku informatsiooni või saada sellele juurdepääsu.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.16

need-to-know

A legitimate requirement of a prospective recipient of data to know, to access, or to possess any sensitive information represented by these data.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.17

tunneldus

Meetod kahe võrgu ühendamiseks kolmanda kaudu, nii et ühendatud liiklus on täielikult isoleeritud muust liiklusest kolmandas võrgus.
Märkus:
Vt joonis 2.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.17

tunneling

A technique for connecting two networks via a third network while totally isolating the connected traffic from other traffic in the third network.
Märkus:
See figure 2.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.11

tunnetusteadus

kognitivistika (synonym)

Interdistiplinaarne teadmus ala, millele seatud eesmärk on avastada mõistuse esitus- ja arvutusvõimeid ning nende struktuurilist ja funktsionaalset materialiseeringut ajus.
Märkus:
Tunnetusteadus tegeleb tunnetuse sümbolitöötusliku loomusega ning hõlmab nii erinevaid distsipliine nagu seda on psühholoogia, informaatika, lingvistika, antropoloogia, filosoofia, pedagoogika, matemaatika, tehnikaõpetus, füsioloogia ja närviteadus.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.11

cognitive science

cognitivism (synonym)

An interdisciplinary knowledge field, whose stated objective is to discover the representational and computational capacities of the mind and their structural and functional representation in the brain.
Märkus:
Cognitive science deals with the symbol-processing nature of cognition and encompasses disciplines as diverse as psychology, computer science, linguistics, anthropology, philosophy, education, mathematics, engineering, physiology, and neuroscience.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur