[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.01.44

testikeel

Probleemikeel, mis annab vahendid riistvara või tarkvara komponentide testimiseks.
Näide:
ATLAS, ATOLL, DETOL, DMAD.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.44

test language

A problem-oriented language that provides the means for testing components of hardware or software.
Näide:
ATLAS, ATOLL, DETOL, DMAD.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.11

testimis- ja hooldusprogramm

Programm, mis on määratud funktsionaalüksuse testimiseks eeskätt hoolduse või verifitseerimise eesmärgil.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.11

test and maintenance program

A program designed to test a functional unit primarily for the purpose of maintenance or verification.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.06.09

testimisplaan

süsteemi testimis- ja hindamisplaan (synonym)

Plaan, mis kehtestab süsteemi testimise ja hindamise detailsed nõuded, kriteeriumid, üldmetoodika, kohustused ja üldise kava.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.06.09

test plan

system test and evaluation plan (synonym)

A plan that establishes detailed requirements, criteria, general methodology, responsibilities, and general planning for test and evaluation of a system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.13

TIFF

Paljude personaalarvutiplatvormidega ühilduv graafika faili * vorming skaneeritud piltide * salvestuseks ja vahetuseks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.13

TIFF

tagged image file format (synonym)

A graphic file * format used to store and exchange scanned images, compatible with a number of personal computing platforms.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.03.14

tihendama

kompressima (synonym)

Kahandama andmekandjal hõivatavat ruumi korduvate märkide * kodeerimise või kõrvaldamise teel.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.14

to compress

to compact (synonym)

To reduce the space taken on a data medium by encoding or removing repetitive characters.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.12

tingimatu lause

imperatiivlause (synonym)

Lause, mis täidetakse tingimusteta.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.12

unconditional statement

imperative statement (synonym)

A statement that is execute d without any condition.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.14

tingimusavaldis

Avaldis, mille väärtustamise põhjal valitakse järgmised täitmisjadad.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.14

conditional expression

An expression whose evaluation is used to select subsequent execution sequences.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.13

tingimuslause

Liitlause, mis valib täitmiseks ühe lisatud lause*jadadest (või ei vali neist ühtki), sõltuvalt ühe või mitme tingimusega tingimusavaldise väärtusest.
Näide:
Pascali if-laused ja case-laused on tingimuslaused.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.13

conditional statement

A compound statement that selects for execution one or none of the enclosed sequence s of statement s depending on the value of a conditional expression of one or more corresponding conditions.
Näide:
In Pascal, if statement s and case statement s are conditional statements.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.26

tingimusreegel

kui-siis-reegel (synonym)

Formaalloogika reegel, mis koosneb eeldust või tingimust esitavast kui-osast ning kui-osa tõesuse korral saavutatavat sihti või rakendatavat toimingut esitavast siis-osast.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.26

if-then rule

if-then statement (synonym)

A formal logic rule which consists of an „if„ part representing the premise or condition and a „then„ part representing the goal or action to be taken when the „if„ part is true.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.29

tingimussiirdekäsk

Siirde tingimust määrav siirdekäsk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.29

conditional jump instruction

A jump instruction that specifies a condition for the jump.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.04

tinglik entroopia

keskmine tinglik infosisaldus (synonym)

Vastastikku välistuvate sündmuste lõplikku täielikku hulka kuuluvate sündmuste tingliku infosisalduse keskväärtus teise vastastikku välistuvate sündmuste lõplikku täielikku hulka kuuluvate sündmuste toimumisel; matemaatilises väljenduses on see mõõt

160404a.gif
kus X = { x1... xn } on sündmuste xi ( i = 1 ... n) hulk, Y = { y1... ym } on sündmuste yj (1 ... m) hulk, I ( xi ¦yj) on xi tinglik infosisaldus yj puhul ning p ( xi ,yj) on mõlema sündmuste toimumise ühistõenäosus.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.04

conditional entropy

mean conditional information content (synonym)

average conditional information content (synonym)

The mean value of the conditional information content of the events in a finite set of mutually exclusive and jointly exhaustive events, given the occurrence of the events in another set of mutually exclusive and jointly exhaustive events; in mathematical notation, this measure is:
160404a.gif
where X = { x1... xn } is the set of events xi ( i = 1 ... n), Y = { y1... ym } is the set of events yj = (1 ... m), I ( xi ¦yj) is the conditional information content of xi given yj, and p ( xi, yj) the joint probability that both events occur.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur