[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.05.10

teenuse tõkestus

Ressurssidele volitatud juurdepääsu välistatud või aegkriitiliste operatsioonide viivitumine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.10

denial of service

The prevention of authorized access to resources or the delaying of time-critical operations.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.29

teesklus

Olemi esinemine teistsuguse olemina volitamatu juurdepääsu saamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.29

masquerade

The pretence by an entity to be a different entity in order to gain unauthorized access.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.14

tegelik parameeter

tegelik argument (synonym)

Parameeter, näiteks avaldis, * identifikaator või muu keeletarind, mida kasutatakse andmeobjekti sidumiseks vastava deklaratsiooniga * kutse korral või geneerilisel isendusel.
Märkus:
Vastavat deklaratsiooni nimetatakse formaalparameetriks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.14

actual parameter

actual argument (synonym)

A parameter, such as an expression, * identifier or other language construct, used in a call or generic instantiation for association of a data object with a corresponding declaration.
Märkus:
The corresponding declaration is called formal parameter.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.04

tegelik saaja

Potentsiaalne saaja, kelle puhul leiab aset väljastus või kinnitus.
Märkus:
Väljastuse või kinnituse sündmuse korral muutub potentsiaalne saaja tegelikuks saajaks.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.04

actual recipient

A potential recipient for which delivery or affirmation takes place.
Märkus:
The status of potential recipient changes into actual recipient on the event of delivery or affirmation.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.07.02

tegum

Moodul, mida saab täita teiste moodulitega konkurentselt * multiprotsessoril või vaheldades ühel protsessoril.
Märkus:
Täitmise juhtimise seisukohalt ei ole tegumi ja mooduli erinevus alati täpne.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.07.02

task

A module that can be execute d * concurrent ly with other modules either on a multiprocessor or interleave d on one processor.
Märkus:
The distinction between a task and a module from the point of view of execution control is not always precise.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.02

tegum

Üks või mitu käskude * jada, mida juhtprogramm * multiprogrammeerimis- või multitöötlus keskkonnas käsitleb arvuti sooritatava töö elemendina.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.02

task

In a multiprogramming or multiprocessing environment, one or more sequences of instructions treated by a control program as an element of work to be accomplished by a computer.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.01

tegumi olek

Üks tingimustest, milles tegum saab viibida oma eluea kestel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.01

task state

One of the conditions in which a task can be during its lifetime.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.12

tegumi sisend

Kutsuvale * moodulile * liidest tekitav koht tegumis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.12

task entry

A place in a task that provides an interface for a calling * module.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.07.04

tegumite sünkroniseerimine

Vahendid, millega tegumid koordineerivad oma tegevusi ajas.
Näide:
semafor, monitor, kohtang.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.07.04

task synchronization

The means by which task s coordinate their activities in time.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C20

tegur

Iga arv või suurus, mis on korrutus tehte * operand.

[en]
C20

factor

In a multiplication operation, any of the numbers or quantities that are the operands.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.21

tegutseja

aktor (synonym)

Olem, millel on stsenaariumis * temaatiline roll.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.21

actor

An entity that fills a thematic role in a script.
Näide:
An agent, a co-agent, a beneficiary, a patient.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur