[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.01.03

teadmus

teadmised (synonym)

Süstemaatiliseks kasutamiseks organiseeritud faktide, sündmuste ja tõdemuste kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.03

knowledge

A collection of facts, events and beliefs, organized for systematic use.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.03

teadmusallikas

Selle informatsiooni allikas, millest luuakse teadmusbaas teatud liiki probleemi jaoks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.03

knowledge source

A source of information from which a knowledge base has been created for a specific kind of problem.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.06.18

teadmusbaas

Andmebaas, mis sisaldab järeldus reegleid ja informatsiooni inimkogemuse ja asjatundmise kohta mingis valdkonnas.
Märkus:
Iseõppivates süsteemides sisaldab teadmusbaas peale selle veel informatsiooni, mis tuleneb varem esinenud ülesannete lahendamisest.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.18

knowledge base

K-base (synonym)

A database that contains inference rules and information about human experience and expertise in a domain.
Märkus:
In self-improving systems, the knowledge base additionally contains information resulting from the solution of previously encountered problems.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.06

teadmusbaas

Andmebaas, mis sisaldab järeldus reegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja asjatundmise kohta mingis ainevallas.
Märkus:
Täiustuvates süsteemides sisaldab teadmusbaas peale selle informatsiooni, mis tuleneb varem käsitletud probleemide lahendamisest.
Standardis ISO/IEC 2382-1:1993 esitatule on lisatud lühend KB.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.06

knowledge base

K-base (synonym)

Database that contains inference rules and information about human experience and expertise in a domain.
Märkus:
In self-improving systems, the knowledge base additionally contains information resulting from the solution of previously encountered problems.
A new abbreviation is aaded to that mentioned in ISO/IEC 2382-1:1993
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.08

teadmuse esitus

Teadmuse kodeerimise ja teadmusbaasis salvestamise protsess või tulemus.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.08

knowledge representation

The process or result of encoding and storing knowledge in a knowledge base.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.09

teadmusehõive

Teadmuse avastamise, kogumise, väärindamise ning edasiseks teadmussüsteemiga * töötluseks sobivale kujule teisendamise protsess.
Märkus:
Tavaliselt eeldab teadmusehõive teadmusinseneri kaasamist, kuid on ka tähtis automaatõppe komponent.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.09

knowledge acquisition

The process of locating, collecting, and refining knowledge and converting it into a form that can be further processed by a knowledge-based system.
Märkus:
Knowledge acquisition normally implies the intervention of a knowledge engineer, but it is also an important component of machine learning.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.04

teadmushõive

Teadmuse avastamise, kogumise ja väärindamise ning edasiseks teadmussüsteemiga * töötluseks sobivale kujule teisendamise protsess.
Märkus:
Harilikult eeldab teadmusehõive teadmusinseneri kaasamist, kuid on ka tähtis automaatõppe komponent.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.04

knowledge acquisition

The process of locating, collecting, and refining knowledge and converting it into a form that can be further processed by a knowledge-based system.
Märkus:
Knowledge acquisition normally implies the intervention of a knowledge engineer, but it is also an important component of machine teaming.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.01

teadmusinsener

Isik, kes hangib teadmust * ainevalla asjatundjalt ja teistest teadmusallikatest ning organiseerib selle teadmusbaasina.
Märkus:
Vt. ka teadmustehnika.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.01

knowledge engineer

A person who obtains knowledge from a domain expert and other knowledge sources and who organizes it as a knowledge base.
Märkus:
See also knowledge engineering.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.11

teadmuspuu

Teatav hierarhiline semantiline võrk, näiteks puukujuline suunatud graaf.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.11

knowledge tree

A hierarchical semantic network such as a tree-like directed graph.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.05

teadmussüsteem

teadmuslik süsteem (synonym)

Infotöötlussüsteem, mis aitab lahendada teatava ainevalla või rakendusala probleeme teadmusbaasist * järelduste tegemisega.
Märkus:
Mõnikord kasutatakse „teadmussüsteemi„ ekspertsüsteemi sünonüümina, harilikult aga piirdub ekspertsüsteem ekspert teadmusega.
Mõned teadmussüsteemid on õppimisvõimelised.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.05

knowledge-based system

KBS (synonym)

An information processing system that provides for solving problems in a particular domain or application area by drawing inferences from a knowledge base.
Märkus:
The terms „knowledge-based system„ is sometimes used synonymously with „ expert system „, which is usually restricted to expert knowledge.
Some knowledge-based systems have learning capabilities.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.07

teadmustehnika

Distsipliin, mis tegeleb teadmuse hankimisega ainevalla asjatundjailt ja teistest teadmuseallikatest ning selle lülitamisega teadmusbaasi.
Märkus:
Mõnikord tähistab teadmustehnika eriti ekspertsüsteemide ja muude teadmussüsteemide projekteerimise, ehitamise ja käigushoiu oskusi.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.07

knowledge engineering

The discipline concerned with acquiring knowledge from domain experts and other knowledge sources and incorporating it into a knowledge base.
Märkus:
Knowledge engineering sometimes refers particularly to the art of designing, building, and maintaining expert systems and other knowledge-based systems.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur