[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.05.62

suumimine

suuming (synonym)

Kogu pildi sujuv remastaapimine * kuvaelementide vaatleja poole või temast eemale liikumise visuaalse mulje loomiseks.
Märkus:
Mastaap peab kõigis suundades olema sama.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.62

zooming

Progressively scaling the entire display image to give the visual impression of movement of display elements toward or away from an observer.
Märkus:
The scaling value should be the same in all directions.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.18

suunatundetu operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.18

rotationally insensitive operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.3

suunis

kirjeldus, mis selgitab, mida tuleks poliitikates seatud eesmärkide saavutamiseks teha ja kuidas [ISO/IEC 13335-1:2004]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.3

guideline
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.02

suurarvuti

Ulatuslike võimaluste ja ressurssidega, tavaliselt arvutuskeskuses asuv arvuti, millega saab ühendada teisi arvuteid ta vahendite ühiskasutuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.02

mainframe

A computer, usually in a computer center, with extensive capabilities and resources to which other computers may be connected so that they can share facilities.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.37

suurendus

Objektitasandi joone ja pilditasandi sama joone pikkuste suhe.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.37

magnification

The relationship of the length of a line in the object plane to the length of the same line in the image plane (30.03.01).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.18

suutvusmõõde

protsessi suutvuse mõõtmise raamstruktuuriga selgekujuliselt seotud elemendikogum protsessi hindamise mudelis
Märkus:
MÄRKUS. Need atribuudid on korraldatud suutvustasemeteks, mis moodustavad protsessisuutvuse järgarvulise astmiku.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.18

capability dimension

the set of elements in a Process Assessment Model explicitly related to the Measurement Framework for Process Capability
Märkus:
NOTE The attributes are organized into capability levels, comprising an ordinal scale of process capability.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.19

suutvusnäitaja

hindamisnäitaja, mis aitab otsustada konkreetse protsessi suutvust
Märkus:
MÄRKUS. Atribuudinäitaja on suutvusnäitaja erijuht.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.19

capability indicator

an assessment indicator that supports the judgement of the process capability of a specific process
Märkus:
NOTE An attribute indicator is a specific instance of a capability indicator.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.02

sõlm

Võrgu olem, mis on ühendatud ühe või mitme muu olemiga.
Märkus:
Võrgu topoloogias või mingis abstraktses struktuuris on sõlmedeks punktid skeemil. Arvutivõrgus on sõlmedeks arvutid või andmeside seadmed.
Võrk võib sisaldada lõppsõlmi ja vahesõlmi.
See määratlus on üldisem kui ISO/IEC 2382-9:1995 määratlus 09.07.07 ja and ISO/IEC 2382-17:1995 määratlused 17.05.05, 17.05.06 ja 17.05.07.
4. Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.02

node

In a network, an entity which is connected with one or more other entities.
Märkus:
In network topology or in an abstract arrangement, the nodes are points on a scheme. In a computer network, the nodes are computers or data communication equipment.
A network may contain end nodes and intermediate nodes.
This definition is more general than the definition 09.07.07 in ISO/IEC 2382-9:1995 and the definitions 17.05.05, 17.05.06, and 17.05.07 in ISO/IEC 2382-17:1995.
4 See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.01

sõlm

Andmesidevõrgu punkt, kus üks või mitu funktsionaalüksust ühendab omavahel edastuskanaleid või kanalikontuure.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.01

node

In a data network, a point where one or more functional units interconnect transmission channels or data circuits.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.71

sõltumatu kompileerimine

eraldi kompileerimine (synonym; mittesoovitatav)

Lähtemooduli * kompileerimine kasutamata liidestus- ja kontekstiseoseid esitavaid andmeid selle mooduliga seotud lähtemoodulitest.
Märkus:
Sõltumatult kompileeritud üksuste edasisel ühendamisel võib olla vajalik liidestus- ja kontekstiandmete õigsuse kontroll.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.71

independent compilation

separate compilation (synonym; deprecated)

The compilation of a source module not using data representing interface and context relationships from related source modules.
Märkus:
When independently compiled units are eventually combined, it may be necessary to check interface and context data for validity.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.70

sõltuv kompileerimine

Lähtemooduli * kompileerimine kasutades liidestus- ja kontekstiseoseid esitavaid andmeid selle mooduliga seotud lähtemoodulitest.
Märkus:
Liidestus- ja kontekstiandmeid kasutab kompilaator nende õigsuse kontrolliks ja viidete lahendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.70

separate compilation

dependent compilation (synonym)

The compilation of a source module using data representing interface and context relationships from related source modules.
Märkus:
Interface and context data are used by the compiler to check validity and to resolve references.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur