[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.08.08

automaatkutse

Kutse, mille puhul valimissignaali elemendid sisestatakse andmesidevõrku vahetult järjestikku maksimaalse kiirusega, mida võimaldab signaaliedastuskiirus.
Märkus:
Valimissignaal genereeritakse andmelõpmikus. Võrgu konstrueerimise kriteeriumid võivad tekitada piirangu lubatavale nurjunud kutsete arvule samal aadressil mingi etteantud ajavahemiku jooksul.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.08

automatic calling

Calling in which the elements of the selection signal are entered into the data network contiguously at the full data signaling rate.
Märkus:
The selection signal is generated by the data terminal equipment. A limit may be imposed by the design criteria of the network to prevent more than a permitted number of unsuccessful call attempts to the same address within a specified period of time.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.12

automaatne

Omane mingile protsessile või seadmestikule, mis etteantud tingimustel funktsioneerib inimese sekkumiseta.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.12

automatic

Pertaining to a process or equipment that, under specified conditions, functions without human intervention.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.21

automaatne lehekülgjaotus

Teksti * automaatne lehekülgedeks korraldamine vastavalt etteantud küljendusparameetritele.
Märkus:
See funktsioon võimaldab kasutajal sisestada teksti, pööramata tähelepanu leheküljelõppudele.
Seda terminit ei tohi segi ajada automaatse leheküljenummerdusega.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.21

automatic pagination

The automatic arrangement of text into pages according to preset page layout parameters.
Märkus:
This function enables the user to enter text without regard for final page endings.
This term should not be confused with automatic page numbering.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.20

automaatne leheküljenummerdus

Tekstiprotsessori võime automaatselt genereerida ettemääratud viisil dokumendi järjestikustele lehekülgedele leheküljeidentifikaatoreid.
Märkus:
Seda terminit ei tohi segi ajada automaatse lehekülgjaotusega.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.20

automatic page numbering

The capability of a text processor to automatically generate page identifiers on successive pages of a document in a predefined manner.
Märkus:
This term should not be confused with automatic pagination.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.22

automaatne lõigunummerdus

Tekstiprotsessori võime automaatselt genereerida ettemääratud viisil dokumendi järjestikustele lõikudele lõiguidentifikaatoreid.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.22

automatic paragraph numbering

The capability of a text processor to automatically generate sequential paragraph identifiers on successive paragraphs of a document in a predefined manner.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.20

automaatnukundus

Virtuaalreaalsuse rakendamine nukundusele.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.20

automated puppetry

Application of virtual reality (37.01.04) to puppetry.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.03

automaatvastamine

Automaatne sõnumi loomine vastusena mingile vastuvõetud sõnumile ja selle vastuvõetud sõnumi lähetaja automaatne kinnistamine määratud saajaks.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.03

auto-reply

The automatic creation of a message as an answer to a received message and the automatic assigning of the originator as the intended recipient.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.13

automatiseerima

Protsessi või seadmestikku automaatseks muutma.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.13

to automate

To make a process or equipment automatic.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.14

automatiseerimine

automaatika (synonym)

Protsesside või seadmestiku üleviimine automaatsele tööle, või selle üleviimise tulemus.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.14

automation

The conversion of processes or equipment to automatic operation, or the results of the conversion.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.11

autonoomne andmebaasikeel

autonoomkeel (synonym)

Andmebaase kasutavate täielike rakendusprogrammide kirjutamiseks piisav andmebaasikeel, mis ei pea tingimata olema manustatud aluskeelde.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.11

self-containeddatabaselanguage

self-containedlanguage (synonym)

A database language sufficient to write complete application programs using databases, and therefore not necessarily embedded in a host language.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.02

autorilink

autori defineeritav link (synonym)

Hüpermeedium rakenduse väljatöötamise käigus defineeritav hüperlink.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.02

author-defined link

A hyperlink defined during the development of a hypermedia application.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur