[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.02.01

signaal

Andmete esituseks kasutatava füüsikalise suuruse variatsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.01

signal

A variation of a physical quantity used to represent data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.18

signaaliedastuskiirus

signaalikiirus (synonym)

Bitikiirus * rööpedastusel.
Märkus:
Signaalimiskiiruse määrab avaldis
((1/Ti )log2 ni , i = 1, ..., m
kus m on paralleelsete
edastuskanalite arv, Ti on i-nda kanali tähenduslik intervall sekundites, ni on i-nda kanali tähenduslike olekute ettemääratud arv.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.18

data signaling rate

DSR (synonym)

The bit rate in parallel transmission.
Märkus:
The data signaling rate is given by: ((1/Ti )log2 ni , i=1,...,m
where m is the number of parallel
transmission channels, Ti is the significant interval for the i-th channel expressed in seconds, ni is the predefined number of significant conditions in the i-th channel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.02.05

signaalielement

Diskreetsignaali moodustav suvaline osa, mida teistest eristab üks või mitu tunnussuurust.
Märkus:
Tunnussuurusteks võivad olla näiteks amplituud, laine kuju, kestus ja paiknemine ajas.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.05

signal element

Each of the parts constituting a discrete signal and distinguished from the others by one or more characteristic quantities.
Märkus:
Examples of characteristic quantities are amplitude, wave-form, duration, and position in time.
See figure 1
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.11

signaali formeerimine

Signaali ühe või mitme omaduse, näiteks maksimaalväärtuse, kuju või ajastuse muutmine.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.11

signal transformation

signal shaping (synonym)

The action of modifying one or more characteristics of a signal, such as its maximum value, shape or timing.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.09

signaalikandja

kandja (synonym)

Laine või võnkumine, mille tunnussuurusi saab varieerida signaal.
Märkus:
See laine või võnkumine võib olla näiteks siinuslaine või impulsijada.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.09

carrier

A wave or an oscillation whose characteristic quantities may be varied by a signal.
Märkus:
The wave or oscillation may be, for example, a sinusoidal wave or a pulse train.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.12

signaali regenereerimine

Signaali formeerimine, mis taastab signaali nii, et ta vastab oma algsetele tunnusomadustele.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.12

signal regeneration

Signal transformation that restores a signal so that it conforms to its original characteristics.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.03.06

signatuur

Keha lõpus asuv spetsiifiline teksti tükk, lähetaja kavandatuna individuaalseks identimiseks.
Märkus:
Harilikult sisaldab signatuur nime ja aadressi ning võib sisaldada ka telefoni- ja faksi numbreid.
Signatuur võib sisaldada digitaalsignatuuri või muid andmeid * sõnumi autentimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.03.06

signature

At the end of the body, a specific piece of text designed by the originator for individual identification.
Märkus:
The signature usually contains name, address, and may also include telephone and fax numbers.
The signature may include a digital signature or other data authenticating the message.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.06

signatuur

protomuster (synonym)

Teatava kategooria olemitest tuletatud vaadeldav või iseloomustav tunnus või tunnuse muster.
Märkus:
Mingil kategoorial on signatuur ainult siis, kui selline karakteristikumuster tugevalt esindab selle kategooria üksustest saadavaid n-järjendeid.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.06

signature

prototype pattern (synonym)

The observable or characteristic measurement or feature (30.04.01) pattern derived from entities of a particular category.
Märkus:
A category is said to have a signature only if the characteristic pattern is highly representative of the n-tuples obtained from units of that category. (AIA) (30.02.95)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.08.05

sihieristus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.08.05

target discrimination
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.06

sihikkiir

Nähtav laserikiir, mis genereeritakse koaksiaalsena infrapuna- või muu nähtamatu laserikiirega selle suunamise abistamiseks.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.06

aiming beam

A visible laser beam generated coaxially with an infrared or other invisible laser beam to aid in its positioning.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.12

sihiksümbol

sihikväli (synonym)

Ring või muu valguskujund ekraanil, kasutatakse sellise ala tähistamiseks, kus sel hetkel saab tuvastada valguspliiatsi osutust.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.12

aiming symbol

aiming circle (synonym)

aiming field (synonym)

On a screen, a circle or other pattern of light used to indicate the area in which the presence of a lightpen can be detected at a given time.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur