[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.06.32

restardipunkt

Programmi punkt, kust ta täitmist saab jätkata või uuesti alustada pärast katkestamist katkepunktis või kontrollpunktis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.32

restart point

rescue point (synonym)

A point in a program at which its execution can be continued or resumed after having been interrupted at a breakpoint or a checkpoint.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.19

restruktureerimine

Andmebaasi loogilise struktuuri muutmine vastavalt ta infosüsteemi hetkeseisule, kaasa arvatud vastav reorganiseerimine.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.19

restructuring

A change of the logical structure of a database according to the actual state of its information system including the corresponding reorganization.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.08

restvõrk

Sirgvõrgu kahemõõtmeline laiendus.
Märkus:
Sõlmeklasse on kolm: nurgasõlmed, servasõlmed ja sisesõlmed; nendega on ühendatud vastavalt 2, 3 ja 4 haru.
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.08

grid network

A two dimensional expansion of a linear network.
Märkus:
There are three classes of nodes: nodes at the corners, at the edges, and in the interior, connected to 2, 3, or 4 branches respectively.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.14

retiinalaser

silmalaser (synonym)

Laser-mikroskanner, mis projitseerib kujutised otse silma võrkkestale.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.14

retina laser

Laser microscanner that projects images directly on the retina.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.10

retrojälg

Programmi * täitmise ajal jäädvustatud ajalooandmetest pärast täitmise lõppu tekitatud jälg.
Märkus:
Retrojälg erineb täitmisjäljest, mis tekitatakse täitmise ajal, kumulatiivselt.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.10

retrospective trace

A trace produced after execution of a program has ended, from historical data recorded during the execution.
Märkus:
It differs from an execution trace which is produced cumulatively during execution.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.23

RFC

Internetti käitavaid protokolle kirjeldavate dokumentide nimi.
Märkus:
RFC on lühend nimetusest „Request for Comments„ (kommentaarikutse).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.23

RFC

Name of documents that describe protocols driving the Internet.
Märkus:
RFC is an acronym for „Request for Comments„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.13

ribalaius

Sagedusriba ülemise ja alumise piirsageduse vahe.
Näide:
vähemalt poole tippamplituudi suuruse amplituudiga sageduste riba laius.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.13

bandwidth

The difference between the lower and upper limiting frequencies of a frequency band.
Näide:
The width of a band of frequencies limited to amplitudes greater than 50% of the peak amplitude.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.02

ribatõkkefilter
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.02

bandstop filter
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.02.08

rida

tekstirida (synonym)

Märgi * jada, mis tavaliselt koosneb sõnadest ja tühikutest ja mis mingi vormindus protsessi toimel on joondatud, harilikult alusjoonele.
Märkus:
Rea pikkuse määrab vorminduse selles faasis kasutada olev ruum.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.08

line

line of text (synonym)

A sequence of characters, usually consisting of words and spaces, that, as determined by some formatting process, are aligned, usually on a baseline.
Märkus:
The length of a line is determined by the space available at that point during formatting.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.12.05

rida-pildiandur

Ühest valgustundlike elementide reast koosnev pildiandur.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.05

linear array sensor

A vision sensor (30.12.07) consisting of a single row of light-sensitive elements.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.47

riistprogramm

tarkvarariist (synonym)

Programmi või ta dokumentatsiooni väljatöötamiseks, testimiseks, analüüsimiseks või hoolduseks kasutatav tarkvara.
Näide:
ristviidete generaator, dekompilaator, draiver, redaktor, vooskeemiprogramm, monitor, testjuhtude generaator, ajastuse analüsaator.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.47

software tool

Software used in the development, testing, analysis, or maintenance of a program or its documentation.
Näide:
Cross-reference generator, decompiler, driver, editor, flowcharter, monitor, test case generator, timing analyzer.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur