[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
10.01.07

ressursijaotus

Arvutisüsteemi vahendite eraldamine töödete teostamiseks.
Näide:
Põhimälu, * sisend-väljundseadmete, * failide eraldamine.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.01.07

resource allocation

The assignment of the facilities of a computer system for the accomplishment of jobs.
Näide:
The assignment of main storage input-output units files.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.14

ressursikirje

Interneti ressurssi kirjeldav kirje domeeninimeserveris.
Näide:
VAXA.ISI.EDU A 10.2.0.27 kirjeldab hostinime ja hosti IP-aadressi.
Märkus:
Ressursikirje koosneb peamiselt domeeninimest, selle tüübist ja mingist väärtusest.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.14

resource record

A record within a domain name server describing an Internet resource.
Näide:
VAXA.ISI.EDU A 10.2.0.27 describes a host name and its IP address.
Märkus:
A resource record consists mainly of a domain name, its type, and a value.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.23

ressurss

arvutiressurss (synonym)

Andmetöötlussüsteemi iga element, mis on vajalik nõutavate operatsioonide sooritamiseks.
Näide:
salvestid, * sisend-väljundseadmed, üks või mitu töötlusseadet, * andmed, * failid ja programmid.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.23

resource

computer resource (synonym)

Any element of a data processing system needed to perform required operations.
Näide:
Storage devices, * input-output units, one or more processing units, * data, * files, and programs.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.32

restardipunkt

Programmi punkt, kust ta täitmist saab jätkata või uuesti alustada pärast katkestamist katkepunktis või kontrollpunktis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.32

restart point

rescue point (synonym)

A point in a program at which its execution can be continued or resumed after having been interrupted at a breakpoint or a checkpoint.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.19

restruktureerimine

Andmebaasi loogilise struktuuri muutmine vastavalt ta infosüsteemi hetkeseisule, kaasa arvatud vastav reorganiseerimine.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.19

restructuring

A change of the logical structure of a database according to the actual state of its information system including the corresponding reorganization.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.08

restvõrk

Sirgvõrgu kahemõõtmeline laiendus.
Märkus:
Sõlmeklasse on kolm: nurgasõlmed, servasõlmed ja sisesõlmed; nendega on ühendatud vastavalt 2, 3 ja 4 haru.
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.08

grid network

A two dimensional expansion of a linear network.
Märkus:
There are three classes of nodes: nodes at the corners, at the edges, and in the interior, connected to 2, 3, or 4 branches respectively.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.14

retiinalaser

silmalaser (synonym)

Laser-mikroskanner, mis projitseerib kujutised otse silma võrkkestale.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.14

retina laser

Laser microscanner that projects images directly on the retina.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.10

retrojälg

Programmi * täitmise ajal jäädvustatud ajalooandmetest pärast täitmise lõppu tekitatud jälg.
Märkus:
Retrojälg erineb täitmisjäljest, mis tekitatakse täitmise ajal, kumulatiivselt.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.10

retrospective trace

A trace produced after execution of a program has ended, from historical data recorded during the execution.
Märkus:
It differs from an execution trace which is produced cumulatively during execution.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.23

RFC

Internetti käitavaid protokolle kirjeldavate dokumentide nimi.
Märkus:
RFC on lühend nimetusest „Request for Comments„ (kommentaarikutse).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.23

RFC

Name of documents that describe protocols driving the Internet.
Märkus:
RFC is an acronym for „Request for Comments„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.13

ribalaius

Sagedusriba ülemise ja alumise piirsageduse vahe.
Näide:
vähemalt poole tippamplituudi suuruse amplituudiga sageduste riba laius.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.13

bandwidth

The difference between the lower and upper limiting frequencies of a frequency band.
Näide:
The width of a band of frequencies limited to amplitudes greater than 50% of the peak amplitude.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.02

ribatõkkefilter
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.02

bandstop filter
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur