[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
27.03.05

raalkonverents

Osalejate interaktiivne suhtlus arvutivõrkude kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.05

computer conferencing

Interactive communication among participants using computer networks.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.09

raal-kvaliteedikujundus

CAQA (synonym)

Kvaliteedikujundus, mis tagatakse protsesside, komponentide ja toodete raalistatud plaanimise, seire ja juhtimisega kõigis toote elutsükli faasides.
Märkus:
Raal-kvaliteedikujundus hõlmab kvaliteediaruandluse süsteemi tehnilisest lahendusest kuni tegelike kasutamistulemusteni ja valmistusprotsessist töökorralduseni ning võib hõlmata valmistuse ajalugu.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.09

computer-aided quality assurance

CAQA (synonym)

CAQ assurance (synonym)

Quality assurance ensured by computerized planning, monitoring and control of processes, parts, and products throughout all phases of the product life cycle.
Märkus:
Computer-aided quality assurance includes a quality report system from design to field performance and from shop floor to management, and may include manufacturing history.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.03

raalnägemine

tehisnägemine (synonym)

Funktsionaalüksuse võime hõivata, töödelda ja interpreteerida visuaal andmeid (01).
Märkus:
Raalnägemine sisaldab visuaalandurite kasutamist visuaal stseeni elektron- või digitaalpildi loomiseks.
Vt visioonika.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.03

computer vision

electronic vision (synonym)

artificial vision (synonym)

The capability of a functional unit (01) to acquire, process, and interpret visual data (01).
Märkus:
- Computer vision involves the use of visual sensors to create an electronic or digital image (30.02.03) of a visual scene (30.01.18).
- See machine vision (30.01.02).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.19

raalnägemine

tehisnägemine (synonym)

Funktsionaalüksuse võime hõivata, töödelda ja interpreteerida visuaal andmeid.
Märkus:
Raalnägemine sisaldab visuaalandurite kasutamist visuaal stseeni elektron- või digitaal kujutise loomiseks.
Vrd. visioonika.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.19

computer vision

The capability of a functional unit to acquire, process, and interpret visual data.
Märkus:
Computer vision involves the use of visual sensors to create an electronic or digital image of a visual scene.
Contrast with machine vision.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.03

raalpettus

Andmetöötlussüsteemi või arvutivõrgu abil sooritatud või seda otseselt puudutav pettus.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.03

computer fraud

A fraud committed with the aid of, or directly involving, a data processing system or computer network.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.05

raalplaanimine

CAP (synonym)

Kõigi tootmistegevuste plaanimine andmetöötlussüsteemide abil, näiteks plaanimis- ja nõustamis tarkvaraga.
Märkus:
Tootmistegevused puudutavad teostuvust, kogust, liiki, meetodit, kohta, vahendeid ja personali.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.05

computer-aided planning

CAP (synonym)

The planning of all production activities with the use of data processing systems such as planning and decision-support software.
Märkus:
The production activities pertain to feasibility, volume, kind, timing, method, place, facility, and personnel.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.03

raalprojekteerimine

CAD (synonym)

Projekteerimistegevused (sealhulgas joonestamine ja illustreerimine), mille puhul andmetöötlussüsteeme kasutatakse selliseks otstarbeks nagu komponendi või toote projekteerimine, simuleerimine või täiustamine.
Märkus:
Raalprojekteerimise programmid võivad tehniseerimise ja valmistuse eesmärkidel iga graafikaelementi täpselt dimensioneerida ja paigutada.
Vt. raalprojekteerimine ja raalvalmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.03

computer-aided design

CAD (synonym)

The design activities, including drafting and illustrating, in which data processing systems are used to carry out functions such as designing, simulating, or improving a part or a product.
Märkus:
- Computer-aided design programs may provide precise dimensioning and positioning of each graphic element for engineering and manufacturing purposes.
- See computer-aided design and manufacturing.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.07

raalprojekteerimine ja raalvalmistus

CAD/CAM (synonym)

CADM (synonym)

Raalprojekteerimise ja raalvalmistuse tegevused.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.07

computer-aided design and manufacturing

CAD/CAM (synonym)

CADM (synonym)

The activities of computer-aided design and computer-aided manufacturing.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.02

raal-tehnoanalüüs

CAE (synonym)

Tehniseerimistegevused, kus andmetöötlussüsteeme kasutatakse oluliste funktsioonide sooritamiseks, näiteks tehnoloogilisuse, jõudluse, tööviljakuse või ökonoomsuse optimeerimiseks.
Näide:
Raalprojekteerimise ja raalvalmistuse väljatööte- andmebaasis oleva informatsiooni kasutamine projekteeritava komponendi või toote funktsionaalsete näitajate analüüsiks või ta talitluse simuleerimiseks mitmesugustes tingimustes.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.02

computer-aided engineering

CAE (synonym)

Engineering activities in which data processing systems are used to carry out essential functions such as optimizing manufacturability, performance, productivity, or economy.
Näide:
Use on information from the computer-aided design and manufacturing design, database to analyse the functional characteristics of a part or a product under design or to simulate its performance under various conditions.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.11

raaltestimine

CAT (synonym)

Toote või ta osa testimine ja kontroll andmetöötlussüsteemide abil.
Märkus:
Raaltestimine on raal-kvaliteedikujunduse osa.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.11

computer-aided testing

CAT (synonym)

Testing and checking of a product, or a part thereof by means of data processing systems.
Märkus:
Computer-aided testing is an aspect of computer-aided quality assurance.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.08

raal-töökorraldus

CAPM (synonym)

CAPC (synonym)

Töökorraldustegevused, kus andmetöötlussüsteeme kasutatakse ressursitarvete plaanimisest valmistuse juhtimiseni.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.08

computer-aided production management

CAPM (synonym)

computer-aided production control (synonym)

CAPC (synonym)

Production management activities in which data processing systems are used from resource requirements planning to production control.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur