[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.01.01

raalgraafika

Meetodid ja menetlused objektide ja andmete piltesituste loomiseks, käitluseks, talletuseks ja kuvamiseks * arvuti abil.
Märkus:
Arvutiga genereeritud kujutised võivad olla kahe- või kolmemõõtmelised.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.01

computer graphics

Methods and techniques for the creation, manipulation, storage, and display of pictorial representations of objects and data by means of a computer.
Märkus:
Computer-generated images may be two-dimensional or three-dimensional.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.06.08

raalgraafika

Meetodid ja võtted piltide konstrueerimiseks, manipuleerimiseks, talletuseks ja kuvamiseks * arvuti abil.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.08

computer graphics

Methods and techniques for construction, manipulation, storage, and display of images by means of a computer.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.17

raalgraafika metafail CGM

CGM (synonym)

Standardne metafailiks nimetatav faili vorming, sobib pildi loomiseks vajalike kirjeldus andmete * talletuseks ja edastuseks.
Märkus:
Raalgraafika metafaili CGM rahvusvaheline standard on ISO 8632.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.17

Computer Graphics Metafile

CGM (synonym)

A standardized file format, called a metafile, suitable for the storage and transfer of descriptive data for creating a display image.
Märkus:
ISO 8632 is the international standard for the Computer Graphics Metafile.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.18

raalgraafikasüsteem PHIGS

PHIGS (synonym)

Graafika tugifunktsioonide standardkomplekt hierarhiliste graafikaandmete defineerimise, modifitseerimise, talletuse ja kuvamise juhtimiseks.
Märkus:
Raalgraafikasüsteemi PHIGS rahvusvaheline standard on ISO 9592.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.18

Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System

PHIGS (synonym)

A standard set of graphics support functions to control the definition, modification, storage, and display of hierarchical graphics data.
Märkus:
ISO 9592 is the international standard for Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.15

raalistama

komputeriseerima (synonym)

Automatiseerima * arvutite abil.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.15

to computerize

To automate by means of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.16

raalistamine

komputeriseerimine (synonym)

Automatiseerimine * arvutite abil.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.16

computerization

Automation by means of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.04

raaljoonestamine

raalkonstrueerimine (synonym)

Joonestus- ja konstrueerimismeetodid, mis kasutavad graafika tarkvara ja - riistvara.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.04

computer-aided drawing

computer-aided drafting (synonym)

Drafting methods and techniques using graphics software and hardware.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.01

raalkonverents

võrgukonverents (synonym)

Suhtlus arvutivõrgu abil mitme osaleja vahel, kusjuures igal neist on juurdepääs kõigile lähetatud sõnumitele.
Märkus:
Osalust võib piirata mingi võimuorgan. Sõnumite saatmist võidakse võimaldada ainult mingile osalejate rühmale.
Üldiselt ei ole sõnumitel mingit etteantud saajat.
Sõnumid võivad sisaldada teksti, graafikat, tarkvara, kõnet, heli või nende kombinatsioone. Neid võidakse piiratud ajaks talletada.
4. See artikkel on in ISO/IEC 2382-27:1994 artikli 27.03.05 modifitseeritud variant.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.01

computer conference

A communication by means of a computer network, between several participants, each of them having access to all messages submitted.
Märkus:
Participation may be limited by some authority. Submission of messages may be restricted to a group of participants.
Messages in general have no specified recipient.
Messages may contain text, * graphics, * software, voice, or sounds, or a combination thereof. There may be stored for a limited period of time.
4 This entry is a modified version of the entry 27.03.05 in ISO/IEC 2382-27: 1994.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.05

raalkonverents

Osalejate interaktiivne suhtlus arvutivõrkude kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.05

computer conferencing

Interactive communication among participants using computer networks.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.09

raal-kvaliteedikujundus

CAQA (synonym)

Kvaliteedikujundus, mis tagatakse protsesside, komponentide ja toodete raalistatud plaanimise, seire ja juhtimisega kõigis toote elutsükli faasides.
Märkus:
Raal-kvaliteedikujundus hõlmab kvaliteediaruandluse süsteemi tehnilisest lahendusest kuni tegelike kasutamistulemusteni ja valmistusprotsessist töökorralduseni ning võib hõlmata valmistuse ajalugu.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.09

computer-aided quality assurance

CAQA (synonym)

CAQ assurance (synonym)

Quality assurance ensured by computerized planning, monitoring and control of processes, parts, and products throughout all phases of the product life cycle.
Märkus:
Computer-aided quality assurance includes a quality report system from design to field performance and from shop floor to management, and may include manufacturing history.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.03

raalnägemine

tehisnägemine (synonym)

Funktsionaalüksuse võime hõivata, töödelda ja interpreteerida visuaal andmeid (01).
Märkus:
Raalnägemine sisaldab visuaalandurite kasutamist visuaal stseeni elektron- või digitaalpildi loomiseks.
Vt visioonika.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.03

computer vision

electronic vision (synonym)

artificial vision (synonym)

The capability of a functional unit (01) to acquire, process, and interpret visual data (01).
Märkus:
- Computer vision involves the use of visual sensors to create an electronic or digital image (30.02.03) of a visual scene (30.01.18).
- See machine vision (30.01.02).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur