[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.04.03

pääsukategooria

Kategooria, millesse võib olemi paigutada nende ressursside alusel, mida ta on volitatud kasutama.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.03

access category

A category to which entities may be assigned, based on the resources that the entity is authorized to use.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.02

pääsuloend

Ressursile * juurdepääsuks volitatud olemite ja nende pääsuõiguste loend.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.02

access control list

access list (synonym)

A list of entities, together with their access rights, that are authorized to access a resource.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.06

pääsuluba

Kõik subjekti * pääsuõigused mingi objekti suhtes.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.06

access permission

All of a subject's * access rights with respect to some object.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.07

pääsuperiood

Ajavahemik, mil kehtivad olemile antud pääsuõigused.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.07

access period

A period of time during which specified access rights prevail.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.02.08

pääsuplokk

AU (synonym)

Funktsionaalüksus, mis ühendab sõnumiteisaldussüsteemi teise sidesüsteemiga ja mille kaudu kasutajad kaudselt pöörduvad * sõnumipostisüsteemi poole.
Märkus:
Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.02.08

access unit

AU (synonym)

A functional unit that links a message transfer system to another communication system and by which its users indirectly access the message handling system.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.10

pääsupunkt

Arvutivõrgu punkt, mille kaudu kasutaja saab ühenduda võrguga.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.10

access point

In a computer network, a point at which the user may connect to the network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.1

pääsu reguleerimine

vahendid, millega tagada, et juurdepääs varadele on volitatud ja kitsendatud äri- ja turvanõuete põhjal
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.1

access control

means to ensure that access to assets is authorized and restricted based on business and security requirements
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.01

pääsu reguleerimine

Vahendite kogum, mis tagab, et andmetöötlussüsteemi * ressurssidele on juurdepääs ainult volitatud olemitel ja volitatud viisil.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.01

access control

A means of ensuring that the resources of a data processing system can be accessed only by authorized entities in authorized ways.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.19

pääsu reguleerimise süsteem

Füüsilise pääsu reguleerimise * automatiseerimise vahend.
Näide:
magnetzetoonide, kiipkaartide või biomeetriliste riiderite kasutamine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.19

controlled access system

CAS (synonym)

A means of automating * physical access control.
Näide:
The use of magnetic striped badges, smart cards, biometric readers.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.12

pääsuriba

Seadet läbivate sageduste või lainepikkuste spetsiifiline riba.
Märkus:
Tavaliselt mõõdetuna selliste sageduste vahel, mille amplituud on 50% maksimumist.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.12

bandpass

A specific range of frequencies, or wavelengths, passing through a device.
Märkus:
Typically measured between frequencies whose responses equal 50% of the maximum.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.13

pääsutarnija

Organisatsioon, kes annab kasutajaile juurdepääsu arvutivõrgule.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.13

access provider

An organization that provides users with access to a computer network.
Märkus:
See figure 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur