[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.09.07

protokoll

Reeglistik, mis määrab objektide käitumise teate vahetusel.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.07

protocol

The set of rules that determines the behavior of object s in the exchange of message s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.03

protokoll

Semantika- ja süntaksireeglite kogum, mis määrab sama kihi * subjektide käitumise sidefunktsioonide täitmisel.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.03

protocol

A set of semantic and syntactic rules that determine the behavior of entities in the same layer in performing communication functions.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.04

protokoll

Reeglistik, mis määrab funktsionaalüksuste käitumise side saavutamisel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.04

protocol

A set of rules that determines the behavior of functional units in achieving communication
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.06

protokolliandmik

PDU (synonym)

Vaadeldava kihi * protokollis spetsifitseeritud andmete kogum, mis koosneb selle kihi protokolli juhtinformatsioonist ja võimalikest selle kihi kasutajaandmetest.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.06

protocol data unit

PDU (synonym)

A set of data specified in a protocol of a given layer and consisting of protocol control information of that layer, and possibly user data of that layer.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.04

protokolli juhtinformatsioon

PCI (synonym)

Vaadeldava kihi * subjektide vahel madalama naaberkihi teenuse kaudu vahetatavad andmed nende subjektide koostalitluse koordineerimiseks.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.04

protocol control information

PCI (synonym)

Data exchanged between entities of a given layer, via the service provided by the next lower layer, to coordinate their joint operation.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.08

prototüüp

Süsteemi projekteerimise, töönäitajate ja kasutuspotentsiaali hindamiseks või nõuete paremaks mõistmiseks või määramiseks sobiv mudel või esialgne teostus.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.08

prototype

A model or preliminary implementation suitable for evaluation of system design, performance, and production potential; or for better understanding or determination of the requirements.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.11

protseduur

Alamprogramm, mis ei tagasta * andmeväärtust, välja arvatud parameetri mehhanismi osana.
Märkus:
Cobolis on protseduur lõik või loogiliselt järjestikku lõigurühm või sektsioon (mis koosneb nullist või enamast lõigust) protseduurijaotises.
Mõnedes programmikeeltes (C ja C++) ei eristata protseduuri keeletarindit * funktsiooni keeletarindist, välja arvatud selles, et tagastatavad andmeväärtused võivad olla tühjad või neid ei kasutata.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.11

procedure

subroutine (synonym)

A subprogram that does not return a data value, except as part of the parameter mechanism.
Märkus:
In COBOL, a procedure is a paragraph, or a group of logically successive paragraphs, or a section (consisting of zero or more paragraphs) within the procedure division.
In some programming languages (i.e., C and C++), the procedure language construct is not differentiated from the function language construct except that returned data value s may be void or not used.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.30

protseduur

spetsifitseeritud viis tegevuse või protsessi sooritamiseks [ISO 9000:2005]
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.30

procedure

specified way to carry out an activity or a process [ISO 9000:2005]
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.25

protseduurikutse

protseduurikutse lause (synonym)

Lihtlause, mis annab protseduurile * tegelikud parameetrid ja algatab ta täitmise.
Märkus:
Vrd funktsioonikutse.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.25

procedure call statement

procedure call (synonym)

A simple statement that provides the actual parameter s for and invokes the execution of a procedure.
Märkus:
Contrast with function call.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.12

protseduuriline kohesioon

Kohesioon, mille puhul kõik mooduli tegevused annavad panuse teatud protseduuri, näiteks iteratsiooni või otsustusprotsessi.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.12

procedural cohesion

Cohesion in which the activities of a module all contribute to a given procedure, such as an iteration or decision process.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.22

protseduurkeel

Programmikeel, mis võimaldab väljendada, andes spetsiifilisi lauseid või käske * täitmiseks spetsiifilises järjestuses, mida tuleb andmetöötlussüsteemi toimingutega saavutada.
Näide:
Ada, BASIC, COBOL, Fortran, Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.22

procedural language

procedure-oriented language (synonym)

A programming language that provides the means to state what is to be achieved by the actions of a data processing system by giving specific statements or instructions to be executed in a specific sequence.
Näide:
Ada, BASIC, COBOL, Fortran, and Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur