[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
04.08.05

pinu

pinuloend (synonym)

magasin (synonym)

Loend, mille ehitusviis ja hooldus on sellised, et järgmisena võetakse kõige hilisemana salvestatud * andmeelement.
Märkus:
Seda meetodit iseloomustatakse väljendiga „viimasena sisse, esimesena välja„ (LIFO-printsiip).
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.08.05

pushdown list

pushdown stack (synonym)

stack (synonym)

A list that is constructed and maintained so that the next data element to be retrieved is the most recently stored.
Märkus:
This method is characterized as „last in, first out„ (LIFO).
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.24

pinumälu

Mäluseade, milles andmed on korrastatud nii, et järgmisena saab sellest võtta kõige hiljem salvestatud * andmeelemendi.
Märkus:
Seda meetodit tähistatakse lühendiga LIFO („last in, first out„ - „viimasena sisse, esimesena välja„).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.24

pushdown storage

stackstorage (synonym)

stack (synonym)

A storage device in which data are ordered in such a way that the next data element to be retrieved is the most recently stored.
Märkus:
This method is characterized as „last in, first out„ (LIFO).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.26

pinuviit

Pinumälus kõige hiljem salvestatud andme üksust sisaldava mälupesa * aadress.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.26

stack pointer

stack indicator (synonym)

The address of the storage location that contains the item of data most recently stored in a pushdown storage.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.08.05

piraatluskontrolli kood

Masinakäsud, mis loevad osa kettast, et teha kindlaks, kas see on volitamata koopia.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.05

checking code

Machine instructions that read part of a disk to determine whether it is an unauthorized copy.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.06

pistak

plugin (synonym)

Brauseri laiend andmete eritüüpide käsitluseks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.06

plug in

An extension to a browser for handling special types of data.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.04

pistma

Käitusajabjekti teise käitusajaobjekti elemendile kinnistama.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.04

plug (verb)

To attach a runtime object to an element of another runtime object.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.05

plaaniline hooldus

Profülaktiline hooldus, mis sooritatakse vastavalt mingile kehtestatud ajakavale.
Märkus:
Ajakava koostatakse möödunud aja, tööaja või kasutamiskordade arvu järgi.
Määratlus standardiartiklis IEV 191-07-10 on sisuliselt sama.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.05

scheduled maintenance

Preventive maintenance carried out in accordance with an established time schedule.
Märkus:
The time schedule is set according to the elapsed time, or the operating time, or the number of uses.
The definition in IEV 191-07-10 is essentially the same.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.05

plaanima

Dispetšimisele kuuluvaid tööteid või tegumeid valima.
Märkus:
Mõnedes operatsioonisüsteemides võidakse plaanida ka muid tööüksusi, näiteks sisend-väljund operatsioone.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.05

to schedule

To select jobs or tasks that are to be dispatched.
Märkus:
In some operating systems, other units of work such as input-output operations may also be scheduled.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.31

plaanimine

Soovitud sihi saamiseks toimingute sooritamise viisi ja järjestuse etteotsustamise protsess.
Märkus:
Plaanimisel peetakse silmas otsingu tõhustamist ja sihikonfliktide lahendamist.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.31

planning

The process of deciding beforehand the manner and order of applying actions in order to reach a desired goal.
Märkus:
Planning is performed with a view toward enhancing search efficiency and solving goal conflicts.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.06

plahvatusohutus

Omane aparatuurile, mis ei plahvata ega põhjusta plahvatust.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.06

explosion proof

Pertaining to equipment that will neither explode nor cause explosion.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.07

plasmapaneel

plasmaekraan (synonym)

Kuvaseadme osa, mis koosneb lamedasse gaastäidisega paneeli paigutatud elektroodide võrest.
Märkus:
Pilt võib püsida kaua värskenduseta.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.07

plasma panel

gas panel (synonym)

That part of a display device which consists of a grid of electrodes in a flat, gas-filled panel.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur