[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
12.08.09

optiline märgiriider

Optilise märgituvastuse teel märke * lugev * sisendseade.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.09

optical character reader

An input unit that reads * characters by optical character recognition.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.54

optiline märgiselugemine

Andmekandjale registreeritud märgiste automaatne optiline tuvastus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.54

mark scanning

optical mark reading (synonym)

The automatic optical sensing of marks recorded on a data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.53

optiline märgituvastus

OCR (synonym)

Märgituvastus, mis kasutab kirjamärkide tuvastamiseks optilisi vahendeid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.53

optical character recognition

OCR (synonym)

Character recognition that uses optical means to identify graphic characters.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.50

optiline märk

Kirjamärk, mis on trükitud või käsitsi kirjutatud vastavalt erireeglitele, mis soodustavad automaatset tuvastust optiliste vahenditega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.50

optical character

A graphic character printed or handwritten according to special rules in order to facilitate automatic identification by optical means.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.06

optiline skanner

Skanner, mis kasutab mustrite uurimiseks mingit optilist protsessi.
Märkus:
Optilisi skannereid kasutatakse tihti kujutuvastuseks ja märgituvastuseks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.06

optical scanner

A scanner that uses an optical process for examining patterns.
Märkus:
Optical scanners are often used in pattern recognition or character recognition.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.18

optiline töötlus

Objektide tuvastuseks optilisi meetodeid kasutav töötlus.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.18

optical processing

Processing that uses optical methods to recognize objects (30.01.07 A).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.11

ordinaaltüüp

diskreettüüp (synonym)

Andmetüüp, mille iga andmeobjekt esitab loenduva korrastatud hulga elementi.
Märkus:
Pascali ordinaaltüübid on „enumerated„ (loendtüüp), „char„ (märktüüp), „integer„ (täisarvtüüp) ja „boolean„ (Boole'i tüüp). Ada diskreettüübid on täisarvtüübid või loendtüübid.
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.11

ordinal type

discrete type (synonym)

A data type, each data object of which represents a member of an ordered countable set.
Märkus:
Pascal ordinal types are „enumerated„, „char„, „integer„, and „boolean„. Ada discrete types are either integer type s or enumeration type s.
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.22

oreool

Väga heledaid objekte ümbritsev värviline valgusrõngas pildil (30.01.08).
Märkus:
Oreool võib olla mõnede pildiseadmete soovimatu omadus.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.22

halo

A circular band of coloured light around exceptionally bright objects (30.01.07 A) in an image (30.01.08).
Märkus:
A halo can be an undesirable characteristic of some imaging devices.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.05.08

organisatsiooni nimi

Korrespondendiaadressi * atribuut, organisatsiooni ühene nimetus sõnumite saatmise ja vastuvõtu otstarbeks.
Märkus:
Vt tabelid 1 ja 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.08

organization name

An attribute of an O/R address as a unique designation of an organization for the purpose of sending and receiving messages.
Märkus:
See tables 1 and 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.25

organisatsiooniüksus

hindamisobjektiks olev organisatsiooni osa
Märkus:
MÄRKUS 1. Organisatsiooniüksus rakendab üht või mitut protsessi, millel on kooskõlaline protsessi kontekst ja tegutseb kooskõlalise tegevuseesmärgistiku raames.
MÄRKUS 2. Organisatsiooniüksus on enamasti suurema organisatsiooni osa, ehkki väiksemas organisatsioonis võib organisatsiooniüksuseks olla kogu organisatsioon. Organisatsiooniüksuseks võib olla näiteks&br;- konkreetne projekt või (omavahel seotud) projektide kogum;&br;- elutsükli spetsiifilis(t)ele faasi(de)le, näiteks hankimisele, arendusele, hooldusele või toele, keskenduv üksus organisatsioonis; &br;- organisatsiooni osa, mis vastutab konkreetse toote või tootesarja kõigi aspektide eest.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.25

organizational unit

that part of an organization that is assessed
Märkus:
NOTE 1 An organizational unit deploys one or more processes that have a coherent process context and operates within a coherent set of business goals.
NOTE 2 An organizational unit is typically part of a larger organization, although in a small organization, the organizational unit may be the whole organization. An organizational unit may be, for example: &br;- a specific project or set of (related) projects; &br;- a unit within an organization focused on a specific lifecycle phase (or phases) such as acquisition, development, maintenance or support; &br;- a part of an organization responsible for all aspects of a particular product or product set.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.14

osaline süüve

Süüvumine, mille korral mõnevõrra tajutakse ka tavalist reaalsust.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.14

partial immersion

Immersion (37.02.12) when some of the usual reality is perceived.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur