[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.02.15

olemiseos

seos (synonym)

Tunnetatud ühendus * olemite vahel või sama olemiklassi * atribuutide vahel.
Märkus:
Mõnedes kontekstides võidakse olemiseost lugeda olemiks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.15

entity relationship

relationship (synonym)

A perceived association among entities or among attributes of the same entity class.
Märkus:
In certain contexts, an entity relationship may be considered to be an entity.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.07

olemkond

Käsitlusvalla mingi kindla aspektiga seotud olemite kogum.
Näide:
„Palgalehte„ ja „müügikontosid„ võib pidada olemkondadeks käsitlusvallas „kõik organisatsiooni rahalised aspektid„.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.07

entity world

A collection of entities that are related to a particular aspect of a universe of discourse.
Näide:
„Payroll„ and „sales accounts„ could be perceived as entity worlds in the universe of discourse „all financial aspects of an organization„.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.38

oligopolvõrk

Neurovõrk, milles kõik keskmist ületava sisend väärtusega tehisneuronid võivad jääda aktiivseiks.
Märkus:
Oligopolvõrk kasutab teatud tüüpi konkurentsõpet.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.38

winner-takes-more network

A neural network in which all competing artificial neurons with an input above average may stay active.
Märkus:
A winner-takes-more network uses a type of competitive learning.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.16

omanikkirje

Kirje, millele alluvad kõik teised kirjed sülemis.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.16

owner record

That record which is superordinate to all the other records in a set.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.04

omistuslause

omistus (synonym)

Lihtlause, mis asendab muutuja senise andmeväärtuse uue andmeväärtusega, mille määrab mingi avaldis.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.04

assignment statement

assignment (synonym)

A simple statement that replaces the current data value of a variable with a new data value specified by an expression.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.38

omistusseadis

valuaator (synonym)

Sisendseade * skalaar väärtuste sisestuseks.
Näide:
Pöidlaratas, potentsiomeeter, pöördnupp, kerimisriba.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.38

valuatordevice

valuator (synonym)

A input unit that provides a scalar value.
Näide:
A thumbwheel, a potentiometer, control dials, a scroll bar.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.08

ootel

viivituv (synonym)

Omane aktiivsele * tegumile, mis on blokeeritud * viivituslausega.
Märkus:
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.08

delayed

Pertaining to an executable * task that is blocked by a delay statement.
Märkus:
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.02.13

operaatordomeen

ADMD-domeen (synonym)

Haldusdomeen, mida haldab sideoperaator, keda tunnustab vastava maa sideamet.
Märkus:
Sideoperaator annab teenuseid kogu üldsusele.
Vt joonis 5.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.02.13

administration management domain

ADMD (synonym)

A management domain managed by a telecommunications operator recognized by the telecommunications authority of a given country.
Märkus:
The telecommunications operator provides services to the public in general.
See figure 5.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.05.13

operaatordomeeni nimi

Atribuut, mis identifitseerib operaatordomeeni mingi maa suhtes.
Märkus:
Vt tabelid 1 ja 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.13

administration domain name

An attribute that identifies an administration management domain relative to a country.
Märkus:
See tables 1 and 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.10.02

operand

Olem, millega sooritatakse tehe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.02

operand

An entity on which an operation is performed.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.19

operatsioneerimine

kõlvistamine (synonym)

Teadmuse kompileerimine teisendamise teel deklaratiivselt kujult protseduurilisele, st kasutuslikule kujule.
Näide:
nõuande „ära saa märjaks„ teisendamine konkreetseteks juhisteks, seletades, kuidas antud olukorras vältida märjakssaamist.
Märkus:
Vt ka analüütiline õppimine.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.19

operationalization

Knowledge compilation by conversion from a declarative form into a procedural, that is, operational form.
Näide:
Converting the advice „don't get wet„ into specific instructions by explaining how to avoid getting wet in a given situation.
Märkus:
See also analytic learning.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur