[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.02.10

oktett

8-bitine bait (synonym)

Kaheksast bitist koosnev bait.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.10

octet

8-bit byte (synonym)

A byte that consists of eight bits.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.10

olek

Probleemi hetkekirjeldus ühes ta lahendamise järkudest.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.10

state

A snapshot description of a problem at one stage of its solution.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.54

olekuskeem

Skeem, mis esitab süsteemi või komponendi võimaliku oleku ja näitab sündmusi või asjaolusid, mis põhjustavad siirdumist ühest olekust teise või tulenevad sellest.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.54

state transition diagram

state diagram (synonym)

A diagram that depicts the state that a system or component can assume, and shows the events or circumstances that cause or result from a change from one state to another.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.05

olem

Suvaline konkreetne või abstraktne asi, mis eksisteerib, eksisteeris või võiks eksisteerida, kaasa arvatud nende asjade ühendused.
Näide:
isik, objekt, sündmus, idee, protsess jne.
Märkus:
Olem eksisteerib sõltumatult sellest, kas tema kohta on andmeid või mitte.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.05

entity

Any concrete or abstract thing that exists, did exist, or might exist, including associations among these things.
Näide:
A person, object, event, idea, process, etc...
Märkus:
An entity exists whether data about it are available or not.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.09

olemieksemplar

eksemplar (synonym)

Üks konkreetne olem vaadeldavast olemiklassist.
Näide:
konkreetne müügitehing, konkreetne töötaja.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.09

entity occurrence

occurrence (synonym)

entity instance (synonym)

instance (synonym)

A specific entity of a given entity class.
Näide:
A particular sales transaction or a particular employee.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.14

olemi identifitseerimine

identifitseerimine (synonym)

Meetod, mis seisneb ühe või mitme sellise atribuudi kasutamises, mille väärtused identifitseerivad etteantud olemi iga eksemplari üheselt.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.14

entity identification

identification (synonym)

A method of using one or more attributes whose attribute values uniquely identify each occurrence of a specified entity.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.08

olemiklass

Ühiste atribuutidega * olemite hulk.
Näide:
„müügitehing„, „töötaja„.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.08

entity class

A set of entities with common attributes.
Näide:
„Sales transaction„ or „employee„.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.15

olemiseos

seos (synonym)

Tunnetatud ühendus * olemite vahel või sama olemiklassi * atribuutide vahel.
Märkus:
Mõnedes kontekstides võidakse olemiseost lugeda olemiks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.15

entity relationship

relationship (synonym)

A perceived association among entities or among attributes of the same entity class.
Märkus:
In certain contexts, an entity relationship may be considered to be an entity.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.07

olemkond

Käsitlusvalla mingi kindla aspektiga seotud olemite kogum.
Näide:
„Palgalehte„ ja „müügikontosid„ võib pidada olemkondadeks käsitlusvallas „kõik organisatsiooni rahalised aspektid„.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.07

entity world

A collection of entities that are related to a particular aspect of a universe of discourse.
Näide:
„Payroll„ and „sales accounts„ could be perceived as entity worlds in the universe of discourse „all financial aspects of an organization„.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.38

oligopolvõrk

Neurovõrk, milles kõik keskmist ületava sisend väärtusega tehisneuronid võivad jääda aktiivseiks.
Märkus:
Oligopolvõrk kasutab teatud tüüpi konkurentsõpet.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.38

winner-takes-more network

A neural network in which all competing artificial neurons with an input above average may stay active.
Märkus:
A winner-takes-more network uses a type of competitive learning.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.16

omanikkirje

Kirje, millele alluvad kõik teised kirjed sülemis.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.16

owner record

That record which is superordinate to all the other records in a set.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur