[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
10.02.09

ohjekeel

käskluskeel (synonym)

Juurdekuuluva süntaksiga protseduurioperaatorite kogum, millega teatatakse operatsioonisüsteemile, milliseid funktsioone ta peab sooritama.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.09

command language

control language (synonym)

A set of procedural operators with a related syntax, used to indicate the functions to be performed by an operating system.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.16

oht

süsteemi või organsatsiooni kahjustada võiva soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus [ISO/IEC 13335-1:2004]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.16

threat
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.04

oht

Potentsiaalne arvutiturbe rikkumine.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.04

threat

A potential violation of computer security.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.45

oht

süsteemi või organisatsiooni kahjustada võiva soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.45

threat

potential cause of an unwanted incident, which may result in harm to a system or organization
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.28

ohuanalüüs

Andmetöötlussüsteemi kahjulikult mõjutada võivate toimingute ja sündmuste analüüs.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.28

threat analysis

An examination of actions and events that might adversely affect a data processing system.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.37

oktandipuu

Kolmemõõtmelise objekti esitus oktantide puustruktuurina, mis on moodustatud iga mittehomogeense oktandi rekursiivse jagamisega, kuni kõik oktandid on mingi valitud omaduse suhtes homogeensed või kuni jõutakse mingi etteantud jaotussügavuseni.
Märkus:
Oktandipuu meetod tihendab kolmemõõtmelise objekti kohta talletatavaid * andmeid.
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.37

octree

The expression of a three-dimensional object as a tree structure of octants, which are formed by recursively subdividing each nonhomogeneous octant until all octants are homogeneous with respect to a selected characteristic, or until a predetermined cutoff depth is reached.
Märkus:
The octree technique compresses the amount of stored * data about a three-dimensional object.
See Figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.02.10

oktett

8-bitine bait (synonym)

Kaheksast bitist koosnev bait.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.10

octet

8-bit byte (synonym)

A byte that consists of eight bits.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.10

olek

Probleemi hetkekirjeldus ühes ta lahendamise järkudest.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.10

state

A snapshot description of a problem at one stage of its solution.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.54

olekuskeem

Skeem, mis esitab süsteemi või komponendi võimaliku oleku ja näitab sündmusi või asjaolusid, mis põhjustavad siirdumist ühest olekust teise või tulenevad sellest.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.54

state transition diagram

state diagram (synonym)

A diagram that depicts the state that a system or component can assume, and shows the events or circumstances that cause or result from a change from one state to another.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.05

olem

Suvaline konkreetne või abstraktne asi, mis eksisteerib, eksisteeris või võiks eksisteerida, kaasa arvatud nende asjade ühendused.
Näide:
isik, objekt, sündmus, idee, protsess jne.
Märkus:
Olem eksisteerib sõltumatult sellest, kas tema kohta on andmeid või mitte.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.05

entity

Any concrete or abstract thing that exists, did exist, or might exist, including associations among these things.
Näide:
A person, object, event, idea, process, etc...
Märkus:
An entity exists whether data about it are available or not.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.09

olemieksemplar

eksemplar (synonym)

Üks konkreetne olem vaadeldavast olemiklassist.
Näide:
konkreetne müügitehing, konkreetne töötaja.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.09

entity occurrence

occurrence (synonym)

entity instance (synonym)

instance (synonym)

A specific entity of a given entity class.
Näide:
A particular sales transaction or a particular employee.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur