[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.23

näitaja

(vt hindamisnäitaja)
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.23

indicator

(see assessment indicator)
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.10

näitekogum

Õpitava mõiste kõigi võimalike näidete ja vastunäidete hulk.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.10

example space

instance space (synonym)

The set of all possible examples and counterexamples of a concept to be learned.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.12

näitepõhine õppimine

näidetest õppimine (synonym)

Mõistete * induktiivne õppimine üldise mõiste kirjelduse järeldamisega selle mõiste näidetest ja võib-olla ka vastunäidetest.
Märkus:
Näitepõhise õppimise arenenum vorm on õppimine müra sisaldavatest või puudulikult määratletud näidetest.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.12

learning from examples

example-based learning (synonym)

instance-based learning (synonym)

Inductive learning of concepts by inferring a general concept description from examples and, optionally, from counterexamples of that concept.
Märkus:
Learning from noisy or incompletely defined examples is an advanced form of learning from examples,
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.38

nälg

Olukord, kus asünkroonprotseduuri * täitmine ei saa mingi ennustatava aja kestel jätkuda, sest konkurentsed asünkroonprotsessid hoiavad kinni vajalikke ressursse.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.38

starvation

A situation in which the execution of an asynchronous procedure is incapable of proceeding within any predictable interval of time because concurrent asynchronous procedures retain required resources.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.31

Nyquisti teoreem
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.31

Nyquist theorem
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.03.01

objekt

Lõpliku, sõltumatu, isedefineeruva olemi kodeeritud esitus, mida rakendused saavad töödelda ühe tervikuna ja mida saab vahetada üksusena.
Näide:
menüü, märgi sisestus dialoogiboksi, initisialiseeritav tekst.
Märkus:
Vt joonis 4.
Erineb objektist, mis on määratletud osades 8, 15 ja 28.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.03.01

object

< hypermedia and multimedia > A coded representation of a finite, independent, self-defining entity that can be manipulated as a whole by applications and interchanged as one unit.
Näide:
A menu, a character input in a dialog box, * text to be initialized.
Märkus:
- See figure 4.
- Differs from object as defined in part 8, 15, and 28.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.31

objekt

Reguleeritava juurdepääsuga * olem.
Näide:
fail; * programm; * põhimälu ala; isiku kohta kogutavad ja peetavad andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.31

object

An entity to which access is controlled.
Näide:
A file, a program, an area of main storage; data collected and maintained about a person.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.06

objekt

Füüsiline või kontseptuaalne olem, millel võib olla üks või mitu atribuuti.
Märkus:
Objekt on harilikult sümboolsete järelduste või relatsioonide kaudu seotud teiste salvestatud objektidega.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.06

object

A physical or conceptual entity that may have one or more attributes.
Märkus:
An object is usually associated with other stored objects by means of symbolic inferences or relations.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.10

objekt

Füüsiline või kontseptuaalne olem, millel võib olla üks või mitu atribuuti (28).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.10

object

A physical or conceptual entity (28) that may have one or more attributes (28).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.05

objekt

Operatsioonide ning nende toimet salvestavate ja säilitavate andmete kogum.
Märkus:
Objektid on Adas teostatud pakettide või tegumitena, Modula-2s „moodulitena„ ja Smalltalkis „objektidena„.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.05

object

A set of operation s and data that store and retain the effect of the operations.
Märkus:
Objects are implemented as package s or task s in Ada, as „modules„ in Modula-2, and as „objects„ in Smalltalk.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.24

objektiivne tõend

millegi olemasolu või tõesust toetavad andmed
Märkus:
MÄRKUS. Objektiivne tõend võidakse saada vaatluse, mõõtmise või testimisega või muul viisil. [ISO 9000:2000]
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.24

objective evidence

data supporting the existence or verity of something
Märkus:
NOTE Objective evidence may be obtained through observation, measurement, test, or other means. [ISO 9000:2000]
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur