[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.21

määratletud protsess

protsess, mida hallatakse (plaanitakse, seiratakse ja korrigeeritakse) ning mis on organisatsiooni kohandusjuhiste järgi organisatsiooni tüüpprotsessistiku hulgast kohandatud
Märkus:
MÄRKUS. Määratletud protsessil on hooldatud protsessikirjeldus ning ta annab panuse organisatsiooni protsessivaradesse töösaadustena, mõõtudena ja muu teabena protsessi täiustamiseks. Projekti määratletud protsess loob aluse projekti tööde ja tegevuste plaanimisele, sooritamisele ja täiustamisele.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.21

defined process

a process that is managed (planned, monitored and adjusted), and tailored from the organization’s set of standard processes according to the organization’s tailoring guidelines
Märkus:
NOTE A defined process has a maintained process description; and contributes work products, measures, and other process improvement information to the organization’s process assets. A project’s defined process provides a basis for planning, performing, and improving the project’s tasks and activities of the project.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.05

määratud saaja

Potentsiaalne saaja, kelle lähetaja spetsifitseerib sõnumi või sondi kavatsetud sihtkohana.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.05

intended recipient

A potential recipient that the originator specifies as a message's or probe's intended destination.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.10

müra

Häiring, mis mõjutab signaali ning võib moonutada selle signaaliga kantavat informatsiooni.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.10

noise

A disturbance that affects a signal and that may distort the information carried by the signal.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.25

mürataane

Pildi töötlus soovimatute ilmingute kõrvaldamiseks.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.25

noise reduction

The processing of an image (30.01.08) to remove unwanted artifacts from the image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.06

naaberdomeenid

Kaks domeeni, mida omavahel ühendavad naabersõlmedes asuvad seadmed.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.06

adjacent domains

Two domains interconnected by means of equipment located at adjacent nodes.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.02

naabersõlmed

Kaks ühe haruga ühendatud sõlme.
Märkus:
Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.02

adjacent nodes

Two nodes connected by a branch.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.04.08

naabri teadistamine

Protsess, millega lubaringvõrgu iga andmejaam identifitseerib järgmise aktiivse jaama, nii et kõiki tõsisest tõrkest mõjutatud jaamu saab informeerida tõrke ilmumisest.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.08

neighbor notification

In a token-ring network, the process by which each data station identifies the next active station so that all stations that are affected by a serious failure can be informed that a failure has occurred.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.16

n-aadressiline käsk

n aadressiosa sisaldav käsk, kus n võib olla suvaline mittenegatiivne täisarv.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.16

n-address instruction

An instruction that contains n address parts, where n may be any non-negative integer.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.07

naasma

Täitma * naasmislauset, mis põhjustab siirde kutsuvasse * programmi.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.07

to return (intransitive)

To execute a return statement that causes a jump to the call ing * program.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.06

naasmislause

Mooduli * keeletarind, mis märgib selles moodulis täitmisjada lõppu ning põhjustab siirde * kutsuva mooduli etteantud punkti, koos tulemi võimaliku üleandmisega.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.06

return statement

A language construct within a module that designates the end of an execution sequence (or possibly several such sequences) in that module and causes a jump to a specified point in the call ing module, and possibly provides a result to it.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.01

naturaalarv

Üks arvudest null, üks, kaks, ...
Märkus:
Mõnikord defineeritakse naturaalarvud nulli asemel ühest algavatena.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.01

natural number

nonnegative integer (synonym)

One of the numbers zero, one, two,...
Märkus:
Some people define natural numbers as starting at one rather than zero.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur