[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.07.05

mälustruktuurikeel

Andmebaasikeel * mälukorralduste defineerimiseks sõltumatult konkreetsetest mäluseadmetest ja operatsioonisüsteemidest.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.05

storage structure language

A database language for defining storage organizations independently of any particular storage device or operating system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.10

mälutõmmistus

mäludamp (synonym)

Arvuti kogu sisemälu või selle osa sisu tõmmistus.
Märkus:
Harilikult kahend-, kaheksand- või kuueteistkümnend kujul.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.10

memory dump

A dump of the contents of all or part of the internal storage of a computer.
Märkus:
Usually in binary, octal, or hexadecimal form.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.01.10

märgend

Asukoha i dentifikaator* programmis.
Märkus:
Märgendit kasutatakse sageli lausele viitamiseks.
Basicus võib märgendiks olla rea number, kuid see pole alati teisalduse sihtkoht.
Fortranis võib lause ees asuvat viienumbrilist märgendit kasutada lausele viitamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.01.10

label

An identifier for a location in a program.
Märkus:
A label is frequently used to refer to a statement.
In BASIC, a line number can serve as a label, but is not always the target for a transfer.
In Fortran, a label consisting of up to five digits that precedes a statement, may be used to refer to the statement.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.09.03

märgend

Andmeelementide kogumi sees asuv või talle lisatud identifikaator.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.09.03

label

An identifier within or attached to a set of data elements.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.02.03

märgibitt [märgimärk] [märginumber]

Märgikohal asuv bitt [ märk ] [ number ], mis näitab vastava numeraaliga esitatava arvu algebralist märki.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.02.03

sign bit [sign character] [sign digit]

A bit [ character ] [ digit ] that occupies a sign position and indicates the algebraic sign of the number represented by the numeral with which it is associated.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.15

märgigeneraator

Funktsionaalüksus, mis märgi * kuvamiseks * konverteerib märgi kodeeritud esituse graafiliseks esituseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.15

character generator

A functional unit that converts the coded representation of a character into the graphic representation of the character for display.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.11

märgi keskmine edastatav infosisaldus

Kõigi statsionaarsest sõnumiallikast lähtuvate võimalike sõnumite * keskmine edastatav infosisaldus keskmiselt ühe märgi kohta, matemaatiliselt määratletuna piirprotsessiga:

160411a.gif
kus Tm on kõigi m-märgiliste üksteisele vastavate sisend- ja väljundjadade paaride keskmine edastatav infosisaldus.
Märkus:
Märgi keskmist edastatavat infosisaldust võib väljendada näiteks šannonites märgi kohta.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.11

character mean transinformation content

The mean per character of the mean transinformation content for all possible messages from a stationary message source, defined in mathematical notation by the limit:
160411a.gif
where Tm is the mean transinformation content for all pairs of corresponding input and output sequences of m characters each.
Märkus:
The character mean transinformation content may be expressed in a unit such as the shannon per character.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.09

märgi keskmine entroopia

märgi keskmine infosisaldus (synonym)

Kõigi statsionaarsest sõnumiallikast lähtuvate võimalike sõnumite keskmine entroopia ühe märgi kohta, matemaatiliselt määratletuna piirprotsessiga:

160409a.gif
kus Hm on kõigi allikast lähtuvate m-märgiliste jadade hulga entroopia.
Märkus:
Märgi keskmist entroopiat võib väljendada näiteks šannonites märgi kohta.
Kui allikas pole statsionaarne, ei tarvitse piirväärtus eksisteerida.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.09

character mean entropy

character mean information content (synonym)

character average information content (synonym)

character information rate (synonym)

The mean per character of the entropy for all possible messages from a stationary message source, defined in mathematical notation by the limit:
160409a.gif
where Hm is the entropy of the set of all sequences of m characters from the source.
Märkus:
1 The character mean entropy may be expressed in a unit such as the shannon per character.
2 The limit may not exist if the source is not stationary.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.02.02

märgikoht

Koht, mis asub harilikult numeraali ühes otsas ning sisaldab indikaatorit, mis tähistab selle numeraaliga esitatava arvu algebralist märki.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.02.02

sign position

A position, normally located at one end of a numeral, that contains an indicator denoting the algebraic sign of the number represented by the numeral.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.13

märgikuvar

Andmeid ainult kirjamärkide kujul esitav kuvar.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.13

character displaydevice

character display (synonym)

A display device that provides a representation of data only in the form of graphic characters.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.05

märgiprinter

jadaprinter (synonym)

Printer, mis prindib märk haaval.
Märkus:
Jadaprintereil selles tähenduses võib olla järjestikliides (jadaliides) või rööpliides.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.05

character printer

serial printer (synonym)

A printer that prints a single character at a time.
Märkus:
A serial printer in this sense may have either a serial or parallel interface.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur