[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.01.04

andmeneel

Funktsionaalüksus, mis võtab edastatud andmed vastu.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.01.04

data sink

The functional unit that accepts transmitted data.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.02

andmeobjekt

Programmide * täitmiseks vajalik andmestruktuuri element, näiteks fail, massiiv või operand.
Märkus:
Andmeobjekt võib olla konstant või muutuja.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.02

data object

An element of a data structure such as a file, an array, or an operand, that is needed for the execution of programs.
Märkus:
A data object may be a constant or a variable.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.11

andmeobjekt

Üksusena käsitletavad diskreetandmed, mis esitavad tuntud või eeldatavalt tuntud andmestruktuuri eksemplari.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.11

data object

Discrete data, considered as a unit, representing an instance of a data structure that is known or assumed to be known.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.14

andmepank

Mingi teemaga seotud ja selliselt korraldatud andmete kogum, et kasutajad saavad selle poole pöörduda.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.14

data bank

A set of data related to a given subject and organized in such a way that it can be consulted by users.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.08.04

andmepank

Andmete kogum teatava teema kohta, korraldatud nii, et abonendid saavad selle poole pöörduda.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.08.04

data bank

A set of data related to a given subject and organized in such a way that it can be consulted by subscribers.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.44

andmereostus

Ühe turvamääranguga või turvakategooriaga * andmete viimine madalama turvamääranguga või teistsuguse turvakategooriaga andmete hulka.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.44

contamination

The introduction of data of one security classification or security category into data of a lower security classification or different security category.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.39

andmeside

Funktsionaalüksuste vaheline andmete ülekandmine vastavalt andmeedastust ja andmevahetuse koordineerimist reguleerivale reeglistikule.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.39

data communication

Transfer of data among functional units according to sets of rules governing data transmission and the coordination of the exchange.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.01.01

andmeside

Andmete teisaldus funktsionaalüksuste vahel vastavalt andmeedastust ja andmevahetuse koordineerimist reguleerivatele reeglitele.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.01.01

data communication

The transfer of data among functional units according to sets of rules governing data transmission and the coordination of the exchange.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.01

andmesidelüli

lüli (synonym)

link (synonym)

Kahe andmelõpmiku need osad, mida reguleerib protokoll, koos neid ühendava kanalikontuuriga, mis koos võimaldavad andmeid teisaldada.
Märkus:
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.01

data link

Those parts of two data terminal equipments that are controlled by a protocol along with the interconnecting data circuit, which together enable data transfer.
Märkus:
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.15

andmesidestus

Sidestus, mille puhul moodulitel on ühised andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.15

data coupling

Coupling in which data are shared between modules.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.08

andmesidevõrk

andmevõrk (synonym)

Võrk, milles kanalikontuurid ja võimalikud kommutatsioonivahendid võimaldavad andmesidet * andmelõpmike vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.08

data network

An network in which data circuits and possibly switching facilities enable data communication among data terminal equipments.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur