[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.05.01

liinikood

Kodeerimissüsteem, mis sobib edastuskanali omadustega.
Märkus:
See kodeerimissüsteem võib erineda kodeerimissüsteemi(de)st, mida kasutavad saatev ja vastuvõttev andmelõpmik.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.01

line code

A code that suits the characteristics of a transmission channel.
Märkus:
This code may differ from the code or codes used by the sending and receiving data terminal equipments.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.26

liiniluure

Salajane juurdepääs mingile andmekontuuri osale andmete saamiseks, muutmiseks või lisamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.26

wiretapping

Surreptitious access to a some part of a data circuit to obtain, modify, or insert data.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.43

liitjaam

Lüli kõrgjuhtimisega * andmejaam, mis on võimeline töötama primaarjaama või sekundaarjaamana.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.43

combined station

In high-level data link control, a data station capable of performing the role of a primary station or of a secondary station.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.03

liitlause

Lause, mis sisaldab ühe või mitu lauset, mis on eraldatud nii, et moodustavad lihtlause süntaktilise vaste.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.03

compound statement

A statement that contains one or more statements, so delimited as to be the syntactic equivalent of a simple statement.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.04

liitmine

Funktsioon või režiim, mis võimaldab kasutajal lisada varemsisestatud teksti lõppu uue dokumendi või märgistringi.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.04

append

A function or mode that enables a user to add a new document or character string to the end of previously entered text.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.18

liitmisrežiim

Liitmis- ja lahutamis tehete puhul režiim, milles komamärk paigutatakse viimase sisestatud numbri suhtes ettemääratud kohta.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.18

add mode

In addition and subtraction operations, a mode in which the decimal marker is placed at a predetermined location with respect to the last digit entered.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.03.02

liitobjekt

Kahest või mitmest omavahel seotud objektist koosnev objekt.
Märkus:
Liitobjekt võib olla menüü objekt, dialoogiboks või nende kombinatsioon, mida kasutatakse märgistringi sisestuseks.
Vt joonis 4.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.03.02

composite object

An object that contains two or more related objects.
Märkus:
- A composite object may be a menu object, a dialog box, or a composite of these used for the input of a character string.
See figure 4.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.01.05

liitreaalsus

Avardatud taju, mille puhul isik toetub reaalilmale kui võrdlusalusele, kuid kasutab reaalsustaju avardamiseks läbipaistvat (mitte läbipaistmatut) kuva või mingit sekkumatut vahendit.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.01.05

augmented reality

Enhanced perception when a person relies on the real world as a frame of reference but uses a transparent (rather than opaque) display or a nonintrusive means to augment the perception of reality.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.10

liittüüp

Andmetüüp, mille andmete struktuur koosneb ühe või mitme andmetüübi andmestruktuuridest ja millel on omaenda lubatavate tehete hulk.
Näide:
Andmetüübi „kompleksarv„ saab koostada kahest andmetüübist „reaalarv„.
Märkus:
Liittüübi tehted võivad opereerida ta eksemplaridega kui üksustega, kuid võivad opereerida ka nende eksemplaride osadega.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.10

composite type

A data type that has a data structure composed of the data structures of one or more data types and that has its own set of permissible operations.
Näide:
A data type „complex number„ may be composed of two „real number„ data types.
Märkus:
The operations of a composite type may manipulate its occurrences as a unit or may manipulate portions of these occurrences.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.25

liit-videosignaal

Videosignaali ühendamisel kaadri- ja reasünkronisatsiooni ning kaadri- ja reakustutuse komponentidega loodav ühtne signaal.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.25

composite video signal

A single signal created by combining video signal with the components for vertical and horizontal synchronization and for vertical and horizontal blanking.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.26

limiittüüp

Privaattüüp, mille puhul saab väljaspool teda sisaldavat programmi osa kasutada ainult ilmutatult deklareeritud tehteid või atribuute.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.26

limited type

A private type for which only explicitly declared operation s or attribute s are available outside a part of a program in which it is contained.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur